GOD IS PERSOONLIK

Hom persoonlik moet ken!

God is persoonlik en wil ‘n persoonlike en intieme verhouding met elkeen van ons hê. Persoonlik of intiem ken beteken dat die persoon waarlik opdaag, deel neem aan jou, baie naby is in vriendskap, om ‘n diep kennis te hê van jou, om self bekend te maak, ‘n aksie soos om te soen. Dit is om jou self deursigtig te maak voor ‘n ander en om self ‘n ander se diepste gevoelens, drome, wense, optredes en gedagtes te ken.

Ons kan sien dat reg in die begin in Eksodus 25:8 – 27:38 het God aan die volk opdrag gegee om ‘n tent van ontmoeting te maak sodat die volk na Hom toe kan kom, voorskrifte vir beskerming kan ontvang en om God te ontmoet. God was dus nog altyd persoonlik en intiem en het nog van die begin af ‘n behoefte om persoonlik geken te word en intiem met ons te verkeer. God het ons, die mens geskape om ‘n persoonlike verhouding met ons te hê.

Lees Heb 9:1-12 en Mat 27: 50-51

Ons moet wel in ag neem dat God ook ander eienskappe het soos Regverdig, Heilig, Almalgtig ens. En ons mag nie een karakter eienskap belangriker ag as die ander nie want dan neem ons weg van God se karakter en kan ons Hom nie ten volle ken nie. God is Heilig en haat die sonde want Hy weet dit verwoes Sy mense (Hy haat nie die sondaar nie). Daarom kon slegs die hoëpriester in die Allerheiligste in gaan nadat bloed gesprinkel is om vir sy eie en die volk se sondes te betaal.

Dus, dit was ‘n groot storie om in God se teenwoordigheid te kom, baie rituele moes plaasvind en baie werke moes gedoen word. Maar Jesus het as Hoëpriester vir ons gekom en finaal die sondelas betaal deur Sy bloed. Toe Jesus sterwe aan die kruis het die voorhangsel tussen die Heiligste en Allerheiligste verskeur (Mat 27:51) sodat almal van ons met vrymoedigheid na God se genadetroon kan kom en intiem met Hom wees, sodat ons in Sy teenwoordigheid kan wees (Heb 10:19).

God is ook alomteenwoordig en kan elke oomblik intiem by elkeen van ons wees. Deur God se Gees is ons nie as weeskinders agter gelaat nie (Joh 14:18).

Hoekom ken ons nie God intiem nie?

Maar baie van ons besef nie wat dit is om intiem geken te word nie. Ons weet nie hoe dit werklik is om ander intiem te ken nie. Miskien sit jy ook nou hier en besef dat niemand in jou lewe jou werklik persoonlik ken nie: dat jou man, jou ouers, vriende of familie nie werklik bemoeienis maak om die innerlike diepte van jou te ken nie, jou wese, emosies en behoeftes te verstaan nie. Miskien was jou ouers nie baie betrokke in jou lewe en het nie werklik persoonlike aandag aan jou gegee nie. Daarom is dit ook vir ons moeilik om te verstaan dat God ons intiem wil ken. Dit maak ons selfs bang as ons daaraan dink.

Ons voel ook dat ons eers perfek moet wees voordat ons na God kan gaan. Ons dink ons is te vuil en vol sonde om voor God te verskyn en ons is bang dat Hy ons gaan veroordeel. Maar God wil reeds hê dat ons net soos ons is, met al ons sondes, vuilheid en seer voor Hom moet verskyn want ons kan nie ons self verander nie en dit is net in Sy teenwoordigheid en wanneer ons met Hom tyd spandeer (net soos ons is) dat God ons kan genees en verander. Wanneer ons ‘n ontmoeting het met God word ons verander soos Paulus op die Damaskus pad en ook al die ander gelowiges in die Bybel.

Baie keer doen ons ook soos die priesters eerder net al die werke in die Heiligste eerder as om in die Allerheiligste in te kom omdat ons bang is. Ons dink ons werke sal opmaak by God en ons aanvaarbaar maak vir Hom. Maar Hosea 6:6 sê: “Ek verwag liefde eerder as offers, toewyding aan My eerder as brandoffers.”

Kennis is nie genoeg nie:

As ek van ‘n huis hou en ek begin die bou van die huis en die argitektuur van die huis te bestudeer kan ek al die kennis op doen van die gebou en die argitek – waarvan hy hou en nie hou nie maar dit beteken nie dat ek die argitek persoonlik ken nie. Daar is ‘n verskil tussen om van iemand te weet en om hom/haar werklik persoonlik te ken. Ken jy God persoonlik of het jy slegs kennis van Hom?

Om God intiem en persoonlik te ken moet ons heel eerste Jesus Christus aanneem as ons Verlosser en alleen op Hom vertrou vir ons redding. Ons moet nie alleenlik net glo in Jesus Christus nie. Die demone glo ook en hulle sidder van angs (Jak 2:19). Dus moet ons ook ‘n verbintenis, ‘n verhouding met Jesus Christus die Seun van God het en Hom aanneem as ons Verlosser en Saligmaker (Joh 4:24).

Tweedens moet ons gevul wees met die Heilige Gees (1 Kor 2:10). Dit is nie moontlik om intiem en persoonlik met God te wees deur ons menslike kennis nie. Ons menslike verstand kan dit nie begryp nie en sal ons verhoed om persoonlik met God te wees. Ons moet dus daagliks vir die Heilige Gees vra om ons vol te maak en te lei.

Derdens moet ons ‘n behoefte en begeerte hê om God intiem te ken (Jer 29:13) en gereeld dit vir God vra in gebed.

Die volgende kan ‘n paar moontlike vrugte wees van ‘n persoon wat nie glo dat God met hom/haar persoonlik en intiem wil wees:

· Gevoel van eensaamheid

· Voel dat jy self moet veg om iewers in die lewe te kom

· Voel dat jy alleen die verantwoordelikheid dra vir die pligte en uitdagings in jou lewe

· Bang om tot God te nader

· Stiltetyd dood of groei vind nie plaas

· Beleef nie sommer God se teenwoordigheid nie

· Beleef nie God se liefde

· Glo nie God wil met jou praat of sukkel om Sy stem te hoor

· Sukkel om persoonlik en intiem met ander mense te wees

My vraag aan jou vandag is: ken jy God werklik intiem of kom jy net na Hom uit plig of omdat jy iets nodig het? Het jy ‘n behoefte om God intiem te ken, persoonlik met Hom te wees, Sy stem te hoor en Sy vriend te wees soos Moses Sy vriend was. Deut 23:29 verklaar dat: “ if you will seek (inquire for and require as necessity) the Lord your God, you will find Him if you (truly) seek Him with all your heart (and mind) and soul and life.

Jesus liefde: Jonanda Burger

Why Did God Create Marriage?

Gary Thomas

There’s an old rabbinical story about how the spot was chosen for God’s holy temple. Two brothers worked a common field and a common mill. Each night they divided whatever grain they had produced and each took his portion home.

One brother was single and one was married with a large family. The single brother decided that his married brother, with all those kids, certainly needed more grain than he did, so at night he secretly crept over to his brother’s granary and gave him an extra portion. The married brother realized that his single brother didn’t have any children to care for him in his old age. Concerned about his brother’s future, he got up each night and secretly deposited some grain in his single brother’s granary.

One night they met halfway between the two granaries, and each brother realized what the other was doing. They embraced, and as the story goes. God witnessed what happened and said, "This is a holy place—a place of love—and it is here that my temple shall be built." The holy place is that spot where God is made known to His people, "the place where human beings discover each other in love."

Marriage can be that holy place, the site of a relationship that proclaims God’s love to this world.

The Reasons for Marriage

The early church fathers recognized that the analogy of reconciliation is the highest aim of marriage, pointing as a sign to the union of Christ with His church. Paul explores this theme in his letter to the Ephesians (5:22-33).

One of these early thinkers, Augustine (A.D. 354-430), suggested that there are three benefits of marriage: offspring, faith (fidelity), and sacrament. Of the three benefits, he clearly points to the latter (sacrament) as the greatest. This is because it is possible to be married without either offspring or faith, but it is not possible to be (still) married without indissolubility, which is what a sacrament points toward. As long as a couple is married, they continue to display—however imperfectly—the ongoing commitment between Christ and His church. Thus, simply "sticking it out" becomes vitally important.

Knowing why we are married and should stay married is crucial. This will lead us into a discussion brilliantly argued by Maryland pastor C.J. Mahaney in an audiotape series on marriage titled According to Plan. The key question is this: Will we approach marriage from a God-centered view or a man-centered view? In a man-centered view, we will maintain our marriage as long as our earthly comforts, desires, and expectations are met. In a God-centered view, we preserve our marriage because it brings glory to God and points a sinful world to a reconciling Creator.

More than seeing marriage as a mutual comfort, we must see it as a word picture of the most important news humans have ever received—that there is a divine relationship between God and his people. Paul explicitly makes this analogy in his letter to the Ephesians. You’ve probably read these words (or heard these words quoted) dozens, if not hundreds, of times: "Husbands, love your wives, just as Christ loved the church and gave Himself up for her to make her holy, cleansing her by the washing with water through the word, and to present her to Himself as a radiant church, without stain or wrinkle or any other blemish, but holy and blameless" (Ephesians 5:25-27).

In fact, both the Old and New Testaments use marriage as a central analogy—the union between God and Israel (Old Testament) and the union between Christ and His church (the New Testament). Understanding the depth of these analogies is crucial, as they will help us determine the very foundation on which a truly Christian marriage is based. If I believe the primary purpose of marriage is to model God’s love for His church, I will enter this relationship and maintain it with an entirely new motivation, one hinted at by Paul in his second letter to the Corinthians: "So we make it our goal to please Him" (2 Corinthians 5:9).

What Makes God Happy?

Paul answers a lot of questions for us when he says, "We make it our goal to please Him." When something is the motive force behind all we do, it becomes the driving force for every decision we make. And Paul is crystal clear: The first question we should ask ourselves when doing anything is, "Will this be pleasing to Jesus Christ?"

The first purpose in marriage—beyond happiness, sexual expression, the bearing of children, companionship, mutual care and provision, or anything else—is to please God. The challenge, of course, is that it is utterly selfless living; rather than asking, "What will make me happy?" we are told that we must ask, "What will make God happy?" And just in case we don’t grasp it immediately, Paul underscores it a few verses later: "Those who live should no longer live for themselves but for Him who died for them and was raised again" (2 Corinthians 5:15).

I have no other choice as a Christian. I owe it to Jesus Christ to live for Him, to make Him my consuming passion and the driving force in my life. To do this, I have to die to my own desires daily. I have to crucify the urge that measures every action and decision around what is best for me. Paul is eloquent regarding this fact: "We always carry around in our body the death of Jesus, so that the life of Jesus may also be revealed in our body" (2 Corinthians 4:10).

Just as Jesus went to the cross, so I must go to the cross, always considering myself as carrying around "the death of Jesus" so that His new life—His motivations, His purposes, His favor—might dominate in everything I do.

Pleasing God Through Marriage

This reality calls me to look at my spouse through Christian eyes: "So from now on we regard no one from a worldly point of view …" (2 Corinthians 5:16a). The reason is clear: "If anyone is in Christ, he is a new creation; the old has gone, the new has come!" (5:17). Part of this new identity is a new ministry, one that is given to every Christian, as it is inherent in the person of Jesus Christ: "All this is from God, who reconciled us to Himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation" (5:18).

Think about this. The very nature of Christ’s work was a reconciling work, bringing us together again with God. Our response is to become reconcilers ourselves. C. K. Barrett defines reconciliation as "to end a relation of enmity, and to substitute for it one of peace and goodwill."

Clearly Paul is talking about carrying the message of salvation. But we cannot discuss with any integrity the ending of "a relation of enmity" and the dawning of "peace and goodwill" if our marriages are marked by divorce, fighting, and animosity. Everything I am to say and do in my life is to be supportive of this gospel ministry of reconciliation, and that commitment begins by displaying reconciliation in my personal relationships, especially in my marriage.

If my marriage contradicts my message, I have sabotaged the goal of my life: to be pleasing to Christ and to faithfully fulfill the ministry of reconciliation, proclaiming to the world the good news that we can be reconciled to God through Jesus Christ. If my "driving force" is as Paul says it should be, I will work to construct a marriage that enhances this ministry of reconciliation—a marriage that, in fact, incarnates this truth by putting flesh on it, building a relationship that models forgiveness, selfless love, and sacrifice.

The last picture I want to give the world is that I have decided to stop loving someone and that I refuse to serve this person anymore, or that I have failed to fulfill a promise I made many years before. Yet this is precisely the message many Christians are proclaiming through their actions. According to pollster George Barna, self-described "born-again" Christians have a higher rate of divorce than unbelievers (twenty-seven percent to twenty-three percent). Those who adopt the label "fundamentalist Christian" have the highest divorce rate of all (thirty percent). We can’t carry a message well if we don’t live it first.

I know there are exceptions. But one of the reasons I am determined to keep my marriage together is not because doing so will make me happier (although I believe it will); not because I want my kids to have a secure home (although I do desire that); not because it would tear me up to see my wife have to "start over" (although it would). The first reason I keep my marriage together is because it is my Christian duty. If my life is based on proclaiming God’s message to the world, I don’t want to do anything that would challenge that message.

Excerpted from Sacred Marriage by Gary Thomas, copyright 2000 by Gary Thomas. Used by permission of Zondervan. All rights reserved.

OM GOD INTIEM TE KEN

Eph 1:17-19 bid ek dat die God van onse Here Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid, aan julle die Gees van wysheid gee en Hom aan julle so openbaar dat julle Hom werklik kan ken, verligte oë van julle verstand, sodat julle kan weet wat die hoop van sy roeping en wat die rykdom van die heerlikheid van sy erfdeel onder die heiliges is;

Hoe sien jy God?
Jou siening van God en Sy betrokkenheid in jou lewe beïnvloed elke aspek van wie jy is. Elke deel van jou lewe – begeertes, motiewe, houdings, woorde en aksies – word beïnvloed deur jou persepsie van wie God is. Elke probleem wat ek en jy ervaar kan direk gekoppel word aan ‘n onakkurate/verkeerde siening wat ons van God het.

Vind jy dat jy twyfel aan God se goedheid vir jou wanneer jy in ‘n moeilike situasie is? Word jy maklik frustreerd deur negatiewe omstandighede? Is dit vir jou moeilik om God te vertrou met die uitdagings in jou lewe? Voel jy soms God is nie goed genoeg nie. As Hy was sou Hy …. Voel jy God het jou nie werklik lief nie? Dink jy soms God is nes jou pa? Dat God is nie rerig genoeg is nie?

Is dit moontlik dat jy ‘n verkeerde persepsie van God het?
Sommige mense sien God as ‘n genadelose diktator ander sien God as ‘n Goddelike Kersfees Vader. Baie mense vrees God omdat hulle ‘n verwronge beeld het van God se karakter.

Elkeen van ons kyk na God, die lewe en ons self deur ons eie bril. Alles wat met ons gebeur, ons lewenservarings, maak merke op ons bril wat veroorsaak dat ons nie die ware beeld van God, die lewe en ons self kan sien nie.

Wat is die uitkoms as ons ‘n korrekte beeld van God kry?
Dit beteken nie dat jy nooit weer probleme sal ervaar nie maar as jy God werklik ken vir wie Hy is sal jy in oorwinning in elke situasie begin leef. Jy sal waarlik God se liefde vir jou beleef en Hom ten volle vertrou. Jou selfbeeld sal verbeter as jy besef hoe groot en wonderlik God is en hoe waardevol jy vir Hom is. Hoe nader jou siening van wie God is en Sy betrokkenheid in jou lewe aan die waarheid is, sal jy meer gemotiveerd raak om te uitblink in jou tyd, talente en vermoëns.

Kan my verkeerde siening van God reg gestel word?
Ons kan slegs verander en vernuwe word tot die graad wat ons beeld van God verbeter en vernuwe word. Ons kan nie ons self verander nie (ek het al baie probeer). Dit is ‘n saak van oorsaak en gevolg. ‘n Verkeerde siening van God is die siekte en ons probleme is die simptome. God wil ons gedagtes oor Hom vernuwe sodat ons werklik ook nuut kan lewe (Rom 12:2).

God wil nie net hê dat ons Hom korrek moet sien en verstaan nie maar ook dat ons Hom intiem moet ken. Hoe meer ons op God fokus en wie Hy werklik is hoe meer word ons verander. Hoe meer ons op ons self fokus en probeer om ons self te verander hoe meer frustreerd en oorwonne word ons.

Ons kan ‘n nuwe en korrekte siening van God kry. So hoe begin ons om God werklik te leer ken? Dit gebeur nie net oornag nie, dit is ‘n lewenslange reis vol opwinding. En ons moet begin deur die leuens wat ons oor God glo te identifiseer en dit dan deur die waarheid te vervang. Ons grootste bron vir die waarheid oor God is die Bybel want daar openbaar Hy homself en Sy ware karakter.

So hou op om na jou omstandighede te kyk om God te verduidelik en begin kyk na die Bybel en hou daaraan vas maak nie saak want gebeur.

Stap saam met my oor die volgende paar weke terwyl ons die karakter eienskappe van God gaan bestudeer.