LEER DIE BELANGRIKHEID VAN VERGIFNIS

deur Roderick C Meredith

’n Uiters noodsaaklike vereiste vir ’n gelukkige huwelik is die bereidwilligheid om te VERGEWE. Wanneer twee mense hul hele lewe deel, wanneer hulle vir die grootste gedeelte van elke dag en nag saam is, sal daar wel soms wrywing ontstaan. Ons is immers steeds menslik. Die beste manier om hierdie probleem op te los, is op GOD se manier.

Om nukkerig te wees, bose gedagtes teenoor u lewensmaat te koester en om verkeerde bedoelings aan u maat toe te skryf, is sinneloos. Dit veroorsaak net meer moeilikheid, ontevredenheid en moontlik selfs egskeiding.

Praat eerderoor dinge wat u kwets en oor misverstande. Luister waarlik na u maat se standpunt – MOENIE net sit en dink wat u volgende gaan sê nie! MOENIE net dink hoe u hom of haar gaan antwoord of gaan “terugbetaal” nie. WIE moet terugbetaal word? As u die feit volkome begryp dat u en u lewensmaat “een vlees” is en deur

God SAAMGEBIND is vir die res van u lewens, sou u dan eintlik U SELF terugbetaal! U sal net uself seermaak. U sal dan letterlik ’n “teenaanval” op uself loods.

Wat is dan die regte ding om te doen? Doen eenvoudig wat God beveel vir so ’n situasie – VERGEWE die ander persoon!

“Maar dit was eintlik hulle skuld!” sê ons gewoonlik. “Hulle het ook nie eens om verskoning gevra nie, hoe kan ek hulle vergewe?” Deur innige gebed en God se leiding, kan u leer om elke persoon allerhande werklike óf denkbeeldige “onregte” teen u te vergewe.

Toe Christus baie erg seer gemaak is, het Hy gesê: “Vader, VERGEEF hulle, want hulle weet nie wat

hulle doen nie” (Luk. 23:34).

Ons moet almal begin besef dat die meeste mense nie “bedoel” om ons seer te maak nie. Hulle “bedoel” nie om iemand kwaad aan te doen nie.

Hulle is bloot menslik. Hulle slinger kwetsende woorde rond en doen verkeerde dinge sonder om te dink wat hulle werklik doen.

Die Een wat Sy lewe vir ons gegee het, gee dié opdrag aan ons: “Want as julle die mense hulle oortredinge vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Maar as julle die mense hulle oortredinge nie vergewe nie, sal julle Vader julle oortredinge ook nie vergewe nie” (Matt. 6:14-15).

As ons dan elke persoon op dié wyse moet vergewe, hoeveel te meer moet ons nie ons eie maat vergewe wat nou ons eie vlees en liggaam geword

het nie?

Wat daarvan as u man byvoorbeeld aanhou om grond uit die tuin of olie uit die motorhuis die huis in te trap? Wat daarvan as u vrou aanhou om een of twee keer per week die boontjies te verbrand?

Leer om met ’n opbouende gesindheid daardie probleem met u lewensmaat te bespreek. As party

van hierdie menslike swakhede jare lank duur, hou eenvoudig aan om te vergewe . Sou u eerder verkiesom u gebrande boontjies nou en dan af te krap, ofom ALLEEN te woon, u eie kos te maak en niemandte hê om mee te gesels of om snoesig mee te weesop ’n koue winteraand nie?

Moet nooit Jesus seopdrag vergeet nie: “Toe kom Petrus na Hom en sê:

‘Here, hoe dikwels sal my broeder teen my sondig en ek hom vergewe? Tot sewe maal toe?’ Jesus antwoord hom: ‘Ek sê vir jou, nie tot sewe maal toe nie, maar tot sewentig maal sewe toe’” (Matt. 18:21- 22).

Die gees van vergifnis

Ons moet almal gereeld vir God in gebed vra om aan ons die “gees van vergifnis” te gee. Party mense vind dit blykbaar baie moeilik om ander te vergewe. Dis amper asof hulle dit “geniet” om die pyne en griewe vir jare met hulle saam te dra.

Onthou, u toorn teenoor ander maak hulle gewoonlik nie seer nie. Hulle is dalk nie eens bewusdaarvan nie! Maar dit maak u egter seer. Dit maak unors en ongelukkig en dikwels moeilik om mee saamte leef. Deskundiges het bevind dat hierdienegatiewe emosies baie bydra tot kankers,maagongesteldhede, hoë bloeddruk, beroerte ofhartaanvalle. U negatiewe emosies kan u letterlikDOODMAAK!

Weereens, vra u Hemelse Vader om u te help om dié neiging heeltemal te oorwin en leer om almal lief te hê en te vergewe, veral u eie lewensmaat!

Probeer om u denkpatroon te verander sodat u nie so maklik “seerkry” nie. Onthou, God word die “Vader van ontferminge” genoem (2 Kor. 1:3).

Namate u besef hoe baie daar is waarvoor God u moet vergewe, vra God om u te help om ander tevergewe.

Dink ’n bietjie hieroor – hoe moeilik dit dalk vir u lewensmaat is om al die selfsugtige dade en eienaardighede te verdra wat u (en almal van ons)

het! Indien die situasie omgekeer was, sou u dit met U SELF kon uithou?

“En eindelik wees almal eensgesind, medelydend, vol broederliefde en ontferming, vriendelik. Vergeld geen kwaad met kwaad of skeldwoorde met skeldwoorde nie, maar seën inteendeel, omdat julle weet dat julle hiertoe geroep is, sodat julle seën kan beërwe. Want wie die lewe wil liefhê en goeie dae wil sien, moet sy tong bewaar vir wat verkeerd is, en sy lippe dat hulle geen bedrog spreek nie. Hy moet afwyk van wat verkeerd is, en doen wat goed is; hy moet vrede soek en dit najaag” (1Pet 3:8-11).

Ons behoort almal die huwelik te beskou as ’n soort “werkswinkel” waar ons leer hoe om te gee, hoe om te deel en hoe om ander mense op ’n voortdurende grondslag te vergewe.

Nie een van ons kan vreugdevol wees as ons met pyn en wrokke rondloop nie, vernaamlik nie teenoor ons lewensmaats nie! Leer dus om met God se hulp u lewensmaat op ’n daaglikse grondslag ten volle te VERGEWE, beweeg vorentoe en bou ’n werklik intieme en liefdevolle verhouding.

RAAK ONTSLAE VAN BITTERHEID

Deur Jonanda Burger

Is jy al ooit seer gemaak deur jou eggenoot/e? Indien wel, is daar ‘n moontlikheid dat jy kwaad gevoelens en bitterheid teenoor jou hom/haar voel.

Wat gaan jy met hierdie sterk emosies doen wat lyk of dit nie wil weg gaan nie?

Daar is twee negatiewe en een positiewe manier om te reageer wanneer jy kwaad en bitter voel:

Onuitgesproke kwaad is wanneer jy die kwaad gevoelens binne in jou hou en toelaat dat dit broei. Wanneer ons dit doen word die bitterheid soos ‘n kwaadaardige kanker want stadig maar seker jou lewe vernietig. Dit bereik niks goeds nie.

Dan is daar onbeheersde kwaad wat uitbarstings is van jou gevoelens. Soos ‘n ontploffing verwoes dit alles in sy omtrek. So ‘n uitbarsting is soos ‘n emosionele hartaanval wat permanente skade kan berokken. Dit bereik niks goeds nie.

Daar is ‘n beter manier: gee die gevoelens oor aan God. Dit begin deur vir jouself te sê: “ek is vreeslik kwaad, bitter en seer oor wat my eggenoot/e aan my gedoen het. Maar ek sal nie toelaat dat sy/haar verkeerde optrede my vernietig nie en ek sal ook nie probeer om hom/haar te vernietig nie. Ek sal my eggenoot/e oorgee aan God wat regverdig is. Ek sal ook my bitterheid oorgee aan God.”

Dan, bely teenoor God dat jy kwaad gevoelens binne in jou het en dat jy bitter is. Vra God om die seer, bitterheid en kwaad weg te vat en jou te genees. Vra God om jou te help om jou eggenoot te vergewe soos wat God jou vergewe.

Indien nodig, vind ‘n berader of betroubare Christelike vriend/in wat jou kan help om jou eggenoot vry te spreek. Vergewe en spreek jou eggenoot/e vry. Dit sal jou huwelik vry maak, herstel en jou help om voluit te lewe.

Bely dan jou bitterheid teenoor jou eggenoot/e en vra onvergifnis.

Paulis sê in Rom 12:17 vergeld niemand kwaad vir kwaad nie;

Moenie julle wreek nie, geliefdes, maar gee plek vir die toorn; want daar is geskrywe: Aan My kom die wraak toe, Ek sal vergeld, spreek die Here.

Maak nie saak hoe seer jou eggenoot/e jou gemaak het nie, dit is nie jou verantwoordelikheid om hom/haar te straf nie. Jou eggenoot moet vergelding doen oor sy/haar sonde teenoor God. Verbale aanvalle bereik geen konstruktiewe doel. Maar om die beste vir jou maat te wil hê, wat die Bybel liefde noem, het groot potensiaal vir baie goeie dinge.

Indien jy verbitterd voel of met kwaad gevoellens sukkel is jy welkom om my te kontak vir hulp. 082 922 5081

5 Stappe om konflik in jou huwelik op te los

Konflik is algemeen in alle huwelike. Neem twee selfsugtige mense met verskillende agtergronde en persoonlikhede. Voeg nog slegte gewoontes by, ‘n klomp verwagtings en maak dit nog meer warmer met daaglikse uitdagings. Raai wat? Jy sal definitief konflik beleef. Dit is onvermydelik.

Aangesien alle huwelike konflik beleef is die vraag nie hoe om die konflik te voorkom nie maar hoe om konflik op te los.

Die volgende stappe kan gevolg word om konflik in die huwelik op te los:

Ken, aanvaar en pas aan by jou maat se verskille:

Teenoorgesteldes trek mekaar aan. Dit is hoekom jy met jou maat getrou het. Die andersheid in hom/haar het jou aangetrek. Maar nadat mens trou verander hierdie aangetrokkenheid baie keer in die dinge wat mens af sit.

Dit is belangrik om hierdie verskille in jou maat te verstaan en dan om dit te aanvaar en daarby aan te pas. Net soos Adam God se geskenk van Eva aanvaar het, word jy ook geroep om God se geskenk vir jou te aanvaar. God het jou ‘n maat gegee wat jou aanvul op maniere wat jy nog nie eers besef nie.

Vernietig selfsugtigheid:

Al die verskille tussen jou en jou maat word vergroot omdat dit voed op die grootste bron van konflik – ons selfsugtige, sondige natuur.

Die antwoord tot selfsugtigheid kan gevind word in Jesus en Sy Woord. Hy het ons gewys dat in plaas daarvan dat jy eerste wil wees moet jy laaste wees. In plaas daarvan dat jy bedien wil word moet jy ander bedien. In plaas daarvan dat jy jou lewe wil behou moet jy dit verloor. Jy moet jou maat lief hê soos jy jouself lief het. In kort, as jy selfsugtigheid wil oorwin moet jy op gee, oor gee en alles gee!

Jaag jou maat na:

As mens in vrede met jou maat wil lewe moet mens vrede najaag. Dit beteken dat jy die inisiatief moet neem om konflik op te los eerder as om te wag dat jou maat die eerste stap neem. Dit beteken jy sal jou eie seer, kwaad en bitterheid een kant moet sit en die vrede moet najaag.

Liefdevolle konfrontasie:

In plaas daarvan om jou maat aan te val, te kritiseer en te blameer moet jy jou maat met liefde en genade nader wanneer jy oor ‘n saak wil praat.

Ondersoek jou motivering, jou houding en die omstandighede. Bespreek net een saak op ‘n slag en fokus op die probleem en nie die persoon nie. Probeer jou maat te verstaan en luister aandagtig wat hy/sy sê.

Vergewe:

Maak nie saak hoe hard twee mense probeer om mekaar lief te hê en tevrede te stel nie, hul sal mekaar teleurstel. Saam met teleurstelling kom pyn. En die enigste volkome verligting vir pyn is vergifnis.

Die sleutel tot ‘n oop, intieme en gelukkige huwelik is om vir vergifnis te vra en om vergifnis vinnig aan te bied. En die moontlikheid om dit te doen hang af van elke persoon se verhouding met God. Hoe meer ons besef hoe God ons volkome vergewe, wat Hy vir ons gedoen het en dat Hy dieselfde van ons verwag hoe makliker sal die proses geskied.

Vergifnis beteken om die wraak, kwaad en behoefte om te straf op te gee. Jy maak die ander persoon vry deur ‘n besluit te neem – ‘n keuse te maak.

Ons hoop:

Maak nie saak hoe moeilik dit is om deur konflik in die huwelik te werk nie, jy kan altyd vas hou aan God se beloftes. God sê nie alleenlik dat Hy jou moeite en handewerk sal seën nie maar dat Hy ‘n doel vir elke moeilikheid en versoeking het (1Pet1:6-7).

God se doel vir konflik is om jou geloof te toets, om uithouvermoë te bewerkstellig, om jou meer soos Jesus te maak en glorie aan Homself te bring. Dit is die hoop wat God ons gee: dat jy jou konflikte kan benader asof dit ‘n geleentheid is om jou geloof te versterk en aan God eer te bring.

Jesus liefde: jonanda

Bron:

Rainey, D. Staying Close. Thomas Nelson Publishers.

Indien jy hulp of ondersteuning nodig het in hierdie area van jou lewe of in jou huwelik kan jy my gerus skakel by 082 922 5081 vir ‘n afspraak.

VERGIFNIS: EEN VAN DIE BESTE KEUSES WAT JY OOIT KAN MAAK.

Mat 6:15: Maar as julle die mense hulle oortredinge nie vergewe nie, sal julle Vader julle oortredinge ook nie vergewe nie.

Hoekom moet ons vergewe:
God sê as ons nie vergewe nie kan Hy ons nie vergewe nie (Mat 6:15). Dus God verwag van ons om die wat teenoor ons oortree te vergewe. God se opdragte en wette is egter nie beperkend nie maar beskermend, Hy beveel ons om sekere ding te doen in hierdie lewe omdat Hy weet dat dit vir ons goed is. Byvoorbeeld, ‘n pa sê vir sy tiener dogter om 11:00 by die huis te wees omdat hy haar lief het en wil beskerm teen gevare en nie omdat hy haar pret wil bederf nie.

God beveel ons om te vergewe want vergifnis is ‘n voorvereiste vir genesing en ‘n lewe van oorwinning. As ons kies om nie te vergewe nie dan raak ons verbittered en die oortreding bly ons aanhoudend seer maak. Maar as ons kies om te vergewe dan sit ons die oortreder en die oortreding agter mens se rug, God genees die seer en ons kan aangaan met ons lewe. Seer kan ons beter maak of bitter, dit is elke persoon se eie keuse!

Hoe vergewe God ons:
Dit is belangrik dat jy moet besef hoe God jou vergewe as jy vergifnis vra sodat jy sal ervaar dat jy werklik vergewe en skoon is. Dit is baie moeilik om iets weg te gee wat jy nie het nie. Wanneer jy God se groot genade vir al jou sondes ervaar sal jy nie anders kan as om ook genade aan ander te bewys.

Ps 103:9-10: Hy sal ons ons sonde nie bly toereken en nie vir ewig toornig bly nie. Hy handel met ons nie volgens ons sondes nie, vergeld ons nie vir ons ongeregtighede nie, want so groot as die afstand tussen hemel en aarde is, so groot is sy liefde vir dié wat Hom dien. So ver as die ooste van die weste af is, so ver verwyder Hy ons oortredinge van ons af.

Jes 38:17: Want U het al my sondes agter u rug gewerp.

Jes 43:25: En tog is dit Ek wat jou opstandigheid vergewe. Ek is getrou aan Myself, Ek dink nie meer aan jou sondes nie.

Miga 7:19: Hy sal ons weer genade betoon, Hy sal ons sonde tot niet maak, U sal al hulle sondes in die diepsee gooi.

Hand 13:38-39: Daarom, broers, moet julle goed weet dat wat aan julle verkondig word, die vergewing van sondes deur Hóm is, en dat elkeen wat glo, deur Hom vrygespreek word van alle sondes.

1Joh 1:9: Maar as ons ons sondes bely – Hy is getrou en regverdig, Hy vergewe ons ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid.
Dus, wanneer ons self ons grootste sondes bely teenoor God vergewe Hy ons volkome, Hy dink nooit weer aan ons sondes nie en dit is asof dit nog nooit gebeur het nie.

Skuldgevoellens?
Lees Luk 7:36-50
Skuldgevoellens steel ons vreugde en vrymoedigheid om tot God te nader. Ons moet daarna strewe om op deurlopend, sodra ons van sondes bewus word onmiddelik ontslae te raak van die sondes asook skuldgevoelens.

Wat se sondes bind jou in skuld en stilte? Vra ook die Heilige Gees om jou te kom herhinner aan al die sondes wat jy nog nie bely het nie. Skryf al hierdie sondes op ‘n papier neer. Vat een vir een sonde en doen die hele proses.

1. Plaas die sonde voor Jesus se voete neer.
2. Bely dit voor God, wees opreg jammer met die behoefte om dié sonde nooit weer te doen nie.
3. Vra God om jou te kom heel en te vernader sodat jy nie meer dié sonde sal doen nie.
4. Vra God dan dat jy Sy vergifnis vir jou sal ervaar.
5. Vra God om die seer en sondes te gebruik vir Sy glorie.
6. Werk dan so deur die hele lys.
7. Deel met ‘n vriendin/vriend jou storie sodat die stilte gebreek kan word en God se transformerende krag deur ander gesien kan word.
Hoe kan God jou storie gebruik vir Sy glorie? Is jy gewillig om jou storie met ander te deel sodat die transformerende krag van Jesus Christus deur ander mense gesien kan word?

NS: As satan jou in die toekoms weer wil laat skuldig voel oor die sondes wat jy al bely het kan jy hom weerstaan en stil maak want jy is alreeds skoon van die sondes. Indien jy nog nie dit bely het nie volg dan gou weer bogendoemde proses sodat jy weer in vrede en rein voor God kan staan (Rom 5:1). En onthou die Heilige Gees kla ons nie aan nie (Rom 8:1) maar oortuig ons van ons sondes.

Wat is vergifnis:
Strong’s se woordebeok beskryf vergewe as om: te verlaat, eenkant neer sit, te los, alleen te los, weg te sit, verby te gaan, uit te laat, uit te skakel, oor te spring, op te gee, oor te gee.

Vergifnis is:
• Bewuswording en erkenning van seer en kwaad teenoor self, ander mense, omstandidghede en God.
• ‘n Keuse en nie ‘n gevoel nie. Byvoorbeeld ek is nie lus om die skottelgoed te was maar besef ek moet dit gou doen want ek kry geste later en sal dan vernederd voel as my kombuis so vuil is. Terwyl ek nie lus voel kies ek gou om die skottelgoed te was en doen dit dan gou. Beteken dit dat ek nie lus was nie dat ek dit nie kon doen?
• Om afstand te doen van die reg om kwaad te wees en mense terug te kry.
• Om die ongeregtigheid wat teenoor jou gepleeg is te vergewe en om nie meer mense of God te blameer nie.
• Al die rol spelers volkome, onvoorwaardelik en finaal te vergewe al vra hul nie onvergifnis nie.
• Om nie meer oor oortreding te broei en dink nie.
• Om soos Jesus op die kruis te bid dat God die oortreder moet vergewe en seën. Dit sal ons harte totaal vernader teenoor die oortreder.
• Te vergewe en vry te spreek net soos God dit doen.
• Soos ‘n ui. Laag vir laag moet afkom. As jy weer, nadat jy vergewe aan die oortreding dink moet jy kies om nie daaroor te broei nie maar weer die persoon vry te spreek. So kom laag vir laag af todat daar niks meer van die ui oor is nie.
• Om iemand vry te laat uit ‘n tronk, net om te besef jy was die een in die tronk.

Hoe doen ek dit:
1. Maak ‘n lys van almal waarvoor jy kwaad is, wat jou seer gemaak het of waar teenoor jy slegte gevoellens het. Dit kan jouself en God insluit.
2. Maak jou oë toe en raak bewus van God se teenwoordigheid.
3. Vat dan een vir een persoon en vra God in elke geval om jou te help om al die onderdrukte emosies en herhinneringe te onthou.
4. Praat dan met God in detail oor elke geval. Hoe jy gevoel het, wat jy gedink het en wat dit aan jou gedoen het.
5. Soos jy met God bogenoemde deel, lê elke ding wat jy opnoem by Jesus se kruis neer. Maak jouself binne helemal skoon van die gebeure, seer en herhinneringe.
6. Sien dan die persoon/e wat teenoor jou oortree het in jou geestes oog (indien nie weet hoe lyk, sien ‘n gesiglose persoon).
7. Neem dan ‘n besluit om die persoon/e te vergewe en vra God om jou te help om te vergewe soos Hy vergewe.
8. Sê dan hardop dat jy kies om …… (neem elke persoon se naam) te vergewe soos wat God jou vergewe.
9. Spreek dan die …… vry in die Naam van Jesus Christus en gee alle reg van kwaadgevoellens, om terug te kry, te blameer en daaroor te broei oor in Jesus se hande.
10. Vra dan vir Jesus om die seer binne in jou te kom genees en alle herhinneringe van die gebeurtenis weg te vat.
11. Elke keer as satan jou herhinner aan die geval verklaar hardop dat jy alreeds die persoon vergewe het en spreek hom/haar dan weer vry (totdat daar niks oor is nie).

Indien jy jouself moet vergewe vir iets, volg dan ook die bogenoemde proses. Ook so met God, maar vra ook dan weer vergifnis teenoor Hom want Hy is volmaak en kan nie sondig nie. Dit is egter belangrik dat jy vergifnis teenoor Hom moet uitspreek sodat genesing kan plaas vind.

Vergifnis lys: (Vul in en vergewe)

Name van mense wat ek moet vergewe: Waarvoor:

Forgiveness

Forgiveness is a prerequisite for healing.

To most people forgiveness is a very difficult thing to do. Mostly because the devil deceives them in thinking if they forgive the person that transgressed against them, they are actually approving of what that person did against them. The truth is that forgiveness is hard but there is something harder – living a life full of hatred, bitterness and resentment (1).

Forgiveness is not between you and the transgressor but between you and God. In Mat 6:14-15 Jesus says: “For if you forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you; but if you do not forgive men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses”.

To forgive is to treat as though the offence was not committed – to declare that we will not harbor malice or treat unkindly, but that the matter shall be buried and forgotten.

God’s laws are not restrictive but protective. God expects us to forgive because that is what is good for us, because it makes us free. God forgives us and therefore expects us to forgive others. God knows that if we do not forgive we are trapped and caught in this pain. Every time we think of the hurtful incident and choose not to forgive we relive the whole experience and the person hurt us all over again. If we have unforgiveness, it will produce a root of bitterness in us that acts like poison to our souls – opening a door for the devil to establish strongholds in our lives (1).

The second lie the devil tells us is that we cannot forgive because we don’t feel like it. In life there are many thing that I do not feel like doing but then I choose to do them anyway because it needs to get done e.g. like washing the dishes, I do not feel like washing it but I do like a clean kitchen and therefore quickly do it while not feeling like doing it. Does the fact that I do not feel like it means that I don’t do it? Most certainly not! I do it while not feeling like it.

It is the same with forgiveness. We do not always feel like we can forgive a person but then we have to choose to forgive him/her because God expect it of us in order for us to be forgiven and also for us to be free of the pain and hurt caused by the transgressor (John 20:22-23). Ask God to help you with this.

After forgiving and setting the transgressor free, you can ask God to bring you feelings in line with the decision you made. The quickest way for you feelings to change towards the transgressor is to start praying for him/her (if they are still alive) just like Jesus did on the cross (Luc 23:34) for His accusers. In Mat 5:44-45 Jesus says: “ But I say to you, Love your enemies, bless those who curse you, do good to those who hate you, and pray for those who despitefully use you and persecute you, so that you may become sons of your Father in Heaven”. When we choose to not speak evil about our enemies and choose to be good to them, we do not only bless them but also ourselves. Then we overcome evil with good (Luc 6:27).

Furthermore, if you are angry with God, you must also release Him of all you are accusing or blaming Him for. Then you have to repent of your arrogance to accuse Him. You see it is not God’s fault that bad things happen. God give each of us free choices in what we want to do, He has never and never will force anybody to do anything. Bad things happen because people make bad choices, people choose to do bad things.

Many times we feel that we are also to blame for what happened to us. Or we might indeed have done a terrible thing. If we have any sin in our lives, we must have true remorse and ask God to forgive us. 1Joh 1:9 says: “God is faithful and reliable. If we confess our sins, He forgives them and cleanses us from everything we’ve done wrong”. When we ask for forgiveness, God never thinks about our sin again (Heb 8:12); He cast all our sins behind His back (Is 38:17); He cast all our sin in the depth of the seas (Micah 7:19); all our sins is nailed on the cross (Col 2:14); and God removes our sins from us as far as the east is from the west (Ps 103:12). When we ask God for forgiveness it is as if we have never sinned. God will never hold it against you.

When you have done all of this it is very important to choose to forgive yourself. One of the most difficult things to do is to forgive oneself. But we should not blame ourselves for things that God has forgiven us for but choose to accept the forgiveness God gave us. If you don’t do this you will walk around with false guilt which will steal your joy and foster self-hate. One cannot feel guilty the whole time and have joy! When you have chosen to forgive yourself, ask God to bring your feelings in line with the choice you made.

The devil will also try to keep on convicting you for things you have done in the past. If it is something you have not ask forgiveness for, do so then and there. From that moment on do not allow satan to give you false guilt. Resist him and declare out loud that you are forgiven and set free through the blood of the Lam. Declare that there is now no condemnation to you who are in Christ Jesus (Rom 8:1).

The following can be uses as a guideline for forgiveness and inner healing:
When you want to forgive the transgressor. Talk to God about what the person did to you. Tell Him how you feel, all your emotions, all your hurts and all your disappointments.
Say then, in the Name of Jesus Christ I choose to forgive …… I set him/her free in the Name of Jesus Christ and will not hold what he/she did to me against him/her anymore. Ask God to help you to bring your feelings in line with the choice you made.
If you held God responsible for this incident, tell Him that and then ask for His forgiveness for being so arrogant to think that He is responsible for this.
If you are holding yourself responsible, you also have to set yourself free by saying in the Name of Jesus Christ, I forgive myself. I am in Jesus Christ and there is now no more condemnation for me. Ask God to help you to bring your feelings in line with the choice you made.
Focus then on Jesus Christ and ask Jesus to shine His truth, light, healing and deliverance in your heart (refer to Section * for detail on prayer therapy). Also ask Jesus to take away any bitterness towards this person and to make you free from it. Then ask Jesus to renew your thoughts on this situation, to give you new thoughts and to take ways the old hurtful thoughts in order for you to be changed and made whole (Rom 12:2).

Forgiveness is a life long choice. After you have done all of this, days might come when the devil will remind you of the hurts in the past which you have dealt with already. Every time the devil does this you have to declare that you forgave this person, yourself and God. Declare that you do not hold it against them anymore. This issue is now between them and God.

From now on, do not allow any unforgiveness and bitterness. When someone hurts you forgive him/her then and there so that you will not bind yourself in hurts and strongholds. Start to walk in your freedom in Christ and to enjoy the life that Jesus Christ died to give you!

Reference:
1. Meyer, J. 2006. Letting go of offences. Enjoying Everyday Life, pp 26.
2. Cloete, C. & Cloete, M. 2004. Emotional Healing and Deliverance through Prayer Therapy.