INTIMITEIT VLAKKE VAN DIE HUWELIK

God het die huwelik geskape sodat dit goed, opwindend en selfs bevredigend kan wees. een van die deurslaggewende dinge vir langtermyn bevrediging vir die huwelik is dat getroudes oor die jare leer om die rykdom van die verskillende fasette van intimiteit te ontdek en te ontwikkel.

Carla en Wian sukkel al vir ‘n lang tyd om hulle huwelik regtig te laat slaag. Vir die afgelope jaar sien hulle gereeld ‘n huweliksterapeut wat probeer om hulle te help om beter met mekaar te kommunikeer, maar dit gaan maar sukkel – sukkel. Dit voel of al wat hulle regkry, net is om meer te baklei. Hoe meer hulle praat, hoe meer konflik is daar.

Die afgelope Kersvakansie het hulle egter nogal ‘n buitengewone en hoopvolle ervaring gehad. Die tuindienste wat hulle gras elke week kom sny, het vir drie weke oor Kersfees toegemaak. Met die baie reën het alles so gegroei dat Wian net na Kersfees besef het hy sal maar net eenvoudig hierdie grasperk moet sny. Hy leen toe sy buurman se grassnyer en begin sny.

Baie gou kom hy agter dat dit nie werk om hierdie lang, sappige gras in die grasbak op te vang nie, elke 30 sekondes is die bak vol en dit vat net te lank. Hy haal toe die grasbak af en laat die afgesnyde gras op grasperk bly lê. Carla en hulle twee kindertjies was baie geïnteresseerd in Pappa wat skielik vandag gras sny, en hulle begin toe om die gras wat so op die grasperk lê, bymekaar te maak en solank in die sleepwa te gooi. Hierdie saamwerk was so lekker dat hulle op die ingewing van oomblik toe sommer die struike ook mooi snoei en ‘n klompie takke wat te laag hang in die voortuin afsaag. Later ry hulle almal saam na die stortingsterrein en gaan gooi die gras en takke weg.

Toe hulle huweliksterapeut na die vakansie terug is en Wian en Carla weer by hom aanmeld om met hulle terapie aan te gaan, vertel hulle vir hom hierdie storie. "Ons het nooit geweet dat ons so lekker en goed kan saamwerk nie. Ons sukkel nou wel om met mekaar te praat, maar ons kan darem lekker saamwerk. Dit is iets wat ons meer sal wil doen."

Howard en Charlotte Clinebell het in hulle boek "The Intimate Marriage" (1970) 12 verskillende fasette van intimiteit onderskei:

Seksuele intimiteit gaan oor die verskillende fasette van die erotiese aantrekkingskrag tussen man en vrou.

Emosionele intimiteit is om julle gevoelens en belewenisse met mekaar te deel, om op mekaar se emosionele golflengte ingestel te wees.

Intellektuele intimiteit beteken om sake te bespreek, om menings en opinies uit te ruil. Dit gaan oor nabyheid in die wêreld van idees.

Estetiese intimiteit is wanneer ‘n egpaar saam iets geniet wat vir hulle mooi is. Dit maak nie saak of dit ‘n sonsondergang of ‘n fliek of ‘n stuk musiek is nie.

Kreatiewe intimiteit beteken om saam iets te skep. Dit kan ‘n kunswerk wees, maar meestal is dit dinge soos om ‘n kamer te versier, om die tuin te beplan of om ‘n lekker ete te maak.

Intimiteit in ontspanning is die vreugde om saam te speel, pret te hê, sport te beoefen, of net af te wen na ‘n harde week of dag.

Werks-intimiteit is wanneer getroudes saam ‘n stuk werk doen. Wian en Carla se verrassing het daaroor gegaan dat hulle ontdek het hoe lekker dit is om saam te werk.

Krisis intimiteit is nie iets wat mens bewustelik soek nie, maar wat tog ‘n huwelik beter en ryker kan maak. Wanneer getroudes saam ‘n krisis moet hanteer, kan dit daartoe lei dat hulle mekaar op nuwe en dieper maniere leer ken en ervaar, wat hulle kan help om te groei.

Die idee van konflik intimiteit is dalk ‘n verrassing. Tog is konflik wat reg hanteer is, een van die belangrikste maniere waarop ‘n huwelik groei. In konflik hoor ons dikwels vir die eerste keer regtig wat dit is wat my maat pla of wat hy/sy regtig wil hê uit die huwelik. Konflik bring intensiteit in die huweliksverhouding.

Verbintenis intimiteit gaan daaroor dat ons weet: ons is aan mekaar verbind. Veral in moeilike tye bring die sekerheid van ‘n vaste verbintenis ‘n dimensie van die huwelik na vore wat mens moeilik op ‘n ander plek kan kry.

Geestelike intimiteit beteken om saam die Here te dien, saam te bid, saam Bybel te lees en kerk toe te gaan. Vir gelowiges is dit ‘n besondere vreugde om die groot Ontmoeting met mekaar te deel.

Kommunikasie intimiteit gaan daaroor dat ons ons lewens, ons stories en harte met mekaar deel. Omdat dit so ‘n deurslaggewende faset van ‘n intieme huwelik is, dink baie mense dit is die enigste. Gelukkig is dit nie. Tog is dit wel so dat goeie kommunikasie op ‘n intieme vlak regtig baie belangrik is vir ‘n bevredigende huwelik, en is dit die moeite werd om goeie tyd en aandag hieraan te gee.

Hierdie lys van die Clinebells herinner ons daaraan dat ‘n goeie huwelik en bevredigende intimiteit oor meer gaan as om met mekaar te gesels en om seks te hê. Die beste huwelike is dié waar huweliksmaats ‘n hele verskeidenheid van intimiteite beoefen, en mekaar op verskillende maniere ken en geniet. Getroudes sal seker ook hulle eie fasette van intimiteit kon byvoeg volgens hulle eie verhale. Ek mis byvoorbeeld in hierdie lys die intimiteit van ouerskap.

In die narratiewe benadering praat ons van dikker en ryker beskrywings van die self, wat beteken dat ‘n persoon hom/haarself nie op ‘n eendimensionele manier verstaan en beskryf nie maar die rykdom van jou eie menswees sal raaksien, waardeer en benut. In die huwelik beteken dit dat ons sal raaksien dat daar ‘n hele klomp verskillende fasette van nabyheid in ons huwelik is (of tevore was) en dat ons dit weer sal optel en waardeer. Huwelike wat lank hou en oor die lang duur bevredigend is, is gewoonlik daarop ingestel om hierdie rykdom van die verskillende fasette van intimiteit te geniet en te ontwikkel.

So, komaan! Bespreek bietjie hierdie lys met jou man of vrou. Wat in julle huwelik is vir julle goed en geniet julle? Wat het julle te lanklaas gedoen en gedeel? En watter dimensies van nabyheid sal julle wil ontwikkel? Daar is waarskynlik ‘n hele klomp dimensies van nabyheid waarvan julle al vergeet het of wat julle nog nooit probeer het nie. Soek bietjie weer die dinge op wat julle huwelik ryker en beter en meer bevredigend kan maak.

Bron:

http://www.luxmundi.org.za/index.php?option=com_content&task=view&id=228&Itemid=165

Five Realities That Can Change Your Marriage

1. I am responsible for my own attitude.

Trouble is inevitable, but misery is optional. Attitude has to do with the way I choose to think about things. Two wives have husbands who have lost their jobs. Wendy said, "My husband hasn’t had a full-time job in three years. The good part is not being able to afford cable TV. We’ve done a lot more talking on Monday nights. We’ve learned a lot. Our philosophy is ‘Let’s see how many things we can do without that everybody else thinks they have to have.’ It’s amazing how many things you can do without."

On the other hand, Lou Ann said, "My husband hasn’t had a job for ten months. We are down to one car, no phone, and we’re getting food from the food bank. Life is miserable at our house." The difference in these two wives was basically a matter of attitude. We choose to think negatively and curse the darkness, or we choose to look for the silver lining behind the clouds.

2. Attitude affects actions.

The reason attitudes are so important is that they affect my behavior and words. I may not be able to control my environment: sickness, alcoholic spouse, teenager on drugs, aging parents, etc. but I am responsible for what I do within my environment. My attitude will greatly influence my behavior.

If I look for the positive in my marriage, then I’m more likely to talk positively; to give my spouse affirming words, and to do something that has the potential for enhancing life for both of us.

On the other hand, if I focus on the negative, I’m more likely to give my spouse critical, condemning words. My behavior will fall into one of two categories: I’ll do things to hurt my spouse, or I’ll withdraw and consider leaving my spouse. Yes, my attitude affects my actions.

3. I cannot change others, but I can influence others.

It’s true, you cannot change your spouse, but you can and do influence your spouse every day. If you are still trying to change your spouse, then you are probably a master manipulator. You reason, "If I do this, then my spouse will do that." "If I can make him miserable enough, or happy enough, then I’ll get what I want." I hate to discourage you, but you’re on a dead end road. Even if he changes, he will resent you for manipulating him.

A better approach is to be a positive influence on your spouse. You influence by your words and actions. If you look for something your spouse is doing that you like and give him verbal compliments, you are having a positive influence on him. If you do something for him that you know he will like, your actions influence him in a wholesome way. Your model begins to rub off on him. The reality of the power of positive influence holds tremendous potential for troubled marriages.

4. My actions need not be controlled by my emotions.

For the past thirty years in Western Society we have given undue emphasis to emotions. When applied to a troubled marriage, this philosophy advises, "If you don’t have love feelings, admit it and get out of the marriage." "If you feel hurt and angry, you would be hypocritical to say or do something kind to your spouse." This philosophy fails to reckon with the reality that man is more than his emotions.

We have feelings, yes, but we also have attitudes, values, and actions. If we jump from emotions to actions and ignore attitudes and values, we will destroy our marriages. Stop, think, look for the positive, affirm it, and then, do something that has positive potential. Actions that are guided by values and positive attitudes are more likely to be productive.

5. Admitting my own imperfections does not mean that I am a failure.

Most troubled marriages include a stone wall between husband and wife, built over the years. Each stone represents an event in the past where one of them has failed the other. These are things about which people talk when they sit in the counseling office. The husband complains, "She has always been critical of everything I do. I’ve never been able to please her." The wife complains, "He’s married to his job. He has no time for me or the children. I feel like a widow." This wall of hurt and disappointment stands as a barrier to marital unity. Demolishing this emotional wall is essential for rebuilding a troubled marriage. Admitting your part in building this wall, does not make you a failure. It means that you are human and are willing to admit your humanity. Confessing past failures is the first step toward a growing marriage.

Adapted from Loving Solutions: Overcoming Barriers in Your Marriage by Dr. Gary Chapman. To find out more about Dr. Chapman’s resources, visit www.fivelovelanguages.com

Vyf waarhede wat jou huwelik kan verander

Ek is verantwoordelik vir my eie houding:

Moeilikhede is onvoorkombaar maar om ellendig te voel is ‘n keuse. Houding het te doen met die keuse wat ek maak oor hoe om te dink oor dinge byvoorbeeld twee vroue het eggenote wat hul werk verloor het. Wendy sê: “My man het in die afgelope drie jaar nie ‘n voltydse werk gehad nie. Die voordeel daarvan is dat ons nie DSTV kan bekostig nie. ons gesels nou baie meer en ons het al baie uit hierdie ervaring geleer.”

Lou Ann sê: “my man het die afgelope tien maande nie ‘n werk nie. Ons het nou net een kar oor, geen fone en ons ontvang kos van die kerk. Die lewe is ellendig by ons huis.

Die verskil tussen die twee vroue is hulle gesindheid. Ons kies om negatief te dink en vervloek die donker of ons kies om die Silver randjie om elke donker wolk raak te sien.

My houding beïnvloed my optrede:

Die rede waarom houdings so belangrik is, is omdat dit my optrede en woorde bepaal. Ek mag miskien nie in beheer wees van my omgewing nie: siektes, alholistiese eggenoot, tiener verslaaf aan dwelms ens. maar ek is wel in verantwoordelik vir wat ek doen met my omgewing. My houding sal tot ‘n baie groot mate my optrede beïnvloed.

As ek vir die positiewe in my huwelik soek sal ek heel moontlik meer positief praat, opbouende woorde teenoor my maat spreek en iets doen wat die lewe vir albei van ons sal verbeter.

Maar as ek op die negatiewe fokus, sal ek meer geneig wees om teenoor my maat kritiese, veroordelende woorde te uiter. My optrede sal binne een van twee kategorieë val: ek sal dinge doen om my maat seer te maak of ek sal onttrek en dit oorweeg om my maat te verlaat. Ja my houding beïnvloed my optrede!

Ek kan nie ander mense verander nie maar ek kan ander mense positief beïnvloed:

Dit is waar, jy kan nie jou maat verander nie maar jy kan en beïnvloed elke dag jou maat. As jy nog steeds besig is om jou maat te wil verander is jy heel moontlik ‘n meester in manipulasie. Jou redeneer: “As ek dit doen sal my maat so optree.” “As ek hom ongelukkig genoeg of gelukkig genoeg maak sal ek kry wat ek graag wil hê.” Hierdie is ‘n doodloop straat. Al verander jou maat sal hy/sy jou kwalik neem omdat jy hom/haar manipuleer het.

‘n Beter metode is om ‘n positiewe invloed op jou maat uit te oefen. Jy kan ‘n invloed uitoefen deur jou woorde en optrede. Wanneer jy na iets positief in jou maat soek en hom/haar komplimenteer daaroor, oefen jy ‘n positiewe invloed op jou maat uit. Wanneer jy iets doen waarvan hy/sy hou beïnvloed jou optrede hom/haar op ‘n positiewe manier. Die werklikheid van die krag van positiewe invloed het baie groot potensiaal vir huwelike wat sukkel.

My optrede hoef nie beheer te word deur my emosies nie:

In die Westerse Samelewing plaas ons ongelooflike baie klem op emosies. Wanneer hierdie filosofie op ‘n huwelik wat sukkel toegepas word, is die advies: “Wanneer jy nie meer liefde voel nie erken dit en beëindig die huwelik.” “As jy kwaad en seer voel sal jy ‘n tweegesig wees as jy iets mooi vir jou maat sê.” Hierdie filosofie kom kort in die feit dat die mens meer is as net sy/haar gevoelens.

Ja ons het gevoelens maar ons het ook houdings, waardes en optredes. As ons van emosie na optrede spring en ons houdings en waardes ignoreer, sal ons ons huwelike vernietig. Stop, dink, soek die positiewe, bevestig dit en doen dan iets wat positiewe potensiaal het. Optrede wat deur positiewe houdings en waardes gelei word het ‘n groter waarskynlikheid om produktief te wees.

Om my eie tekortkominge te erken beteken nie dat ek ‘n mislukking is nie:

Meeste huwelike wat sukkel het ‘n steen muur tussen man en vrou wat oor die jare opgebou is. Elke steen verteenwoordig ‘n gebeurtenis in die verlede waar een die ander teleurgestel het. Hierdie muur van pyn en teleurstelling is ‘n versperring vir eenheid in die huwelik. Dit is belangrik om hierdie muur af te breek. Deur jou deel in die bou van die muur te erken maak nie van jou ‘n mislukking nie. dit beteken dat jy menslik is en bereid is om jou menslikheid t erken. Om jou foute in die verlede te erken en vergifnis daarvoor te vra is die eerste stap tot ‘n groeiende huwelik.

Vertaal uit Adapted from Loving Solutions: Overcoming Barriers in Your Marriage by Dr. Gary Chapman.

Indien jy hulp of ondersteuning nodig het in jou huwelik kan jy Jonanda gerus skakel by 082 922 5081 vir ‘n afspraak.

Ontvlam die liefde : Beste vriende

deur Riaan Pienaar

(http://www.ekerk.co.za/alleartikels/2008/10/7/beste-vriende.html)

‘n Amerikaanse sielkundige Gottmann se navorsing het gewys dat mense wat beste maats is se huwelike die storms deurstaan het.

Gottmann het gewys dat ouens wat mekaar se beste maats is net soos ander huweliksmaats baklei het. Hulle alles vergeet wat ‘n mens moet weet oor konflikhantering en ‘n goeie geveg gehad het. Hulle het mekaar egter na die tyd vergewe.

Die ouens wat nie goeie maats was nie se huwelike kon ongelukkig nie die konflik deurstaan nie. Hulle het met tyd ontnugter geraak en geskei.

Huweliksmaats saai die saad van intimiteit wanneer hulle konsentreer om wedersyds in mekaar se behoeftes te voorsien. Wanneer hulle so teenoor mekaar optree saai hulle die saad van ’n ryker en vreugdevolle verhouding. Die mees aangenaamste ervaringe van menswees kom deur sulke optrede. Deur sulke optrede versterk en verleng ons die kosbare oomblikke in ons lewens.

Gottmann se navorsing versterk ook maar weer die feit dat ons gebroke mense is en nie altyd korrek kan optree nie en daarom is vergifnis so belangrik. Om maats te bly moet ons mekaar gereeld vergewe.

Om die pyn te ontken maak nie van jou ‘n goeie vriend nie. Jy moet die seer erken, maar aan die anderkant kan jy die seer vertroetel en dit kan in jou gedagtes begin maal.

‘n Mens kan begin deur te bid vir ‘n gees van empatie en dit te ontwikkel en jou maat te sien as ‘n gebroke mens wat ook foute maak en selfs dom foute maak. Voor jy begin met vergelding vra eers die Here in gebed vir nederigheid, want jy het ook al pyn veroorsaak. Jy kan begin dink aan hoeveel keer jy pyn veroorsaak het met jou woorde.

’n Mens kan versoening kies en daarmee bedoel ek ‘n gesindheid van begrip, empatie en onvoowaardelike aanvaarding. Ons het ‘n geskiedenis waar mense ons pyn aangedoen het en daarom kies ons dikwels om nie te versoen nie. Ons is bang om te versoen, want dan gaan ek weer seerkry.

Ek dink ek sal hom/haar laat wegkom as ek hom vergewe, maar jy is die een wat gebonde bly en nie hy/sy nie. Al wat gebeur is bitterheid kruip in jou lewe in en bitterheid is so goed jy te drink ‘n bottel gif en hoop die ander persoon gaan dood.

Mense sê ek moet eers gesond word dan sal ek vergewe. Navorsing wys egter dat vergifnis ’n mens gesond maak en nie andersom nie. ’n Mens word gesond wanneer jy vergewe.

Ons moet onthou vergifnis is ’n proses en nie ’n skielike gebeurtenis nie. Die pyn sal dikwels nog daar wees, maar ’n mens maak ’n keuse om te vergewe.

Indien jy ‘n begeerte het dat jou huwelik gevul moet wees met liefde, romanse en vriendskap, het ek vir jou goeie nuus: dit is God se wil ook! Jy kan die huwelik he waaroor jy nog altyd gedroom het.

Indien jy hulp nodig het, is jy welkom om Jonanda Burger by 082 922 5081 te skakel vir ‘n afspraak.

Hoekom is romanse in die huwelik belangrik?

Het jy al ooit romantiese verlowings stories gehoor? Ek het al soveel sprokies verlowing stories gehoor. Daar is geen einde aan ons inisiatief wanneer ons die een wat ons lief het probeer wen nie.

So wat is dit aangaande die huwelik wat veroorsaak dat ons romantiese kreatiwiteit verflou? Op een of ander punt in min of meer elke huwelik besef die egpaar dat hulle verlowing die opwindende inleiding was tot ‘n vervelige boek.

‘n Daaglikse diet:

Romanse is nie die fondasie van ‘n huwelik nie. dit is die vuur in die kaggel – die warmte en sekuriteit van ‘n verhouding wat sê: “Ons mag probleme ondervind maar ek het jou lief en alles is reg!” Ons moet romanse deel maak van ons alledaagse diet in ons huwelik.

Kyk wat se die Bybel in Spreuke 5:18-19: “Sing die lof van jou eie fontein, verheug jou oor jou eie vrou, so vol liefde, so mooi soos ‘n takbok, soos ‘n ribbok. Geniet voluit van haar liefkosings, laat dit jou deurentyd bedwelm.”

Dit is ‘n baie kragtige beeld – om letterlik deur jou maat bedwelm te word. Hierdie tipe romanse is wat ‘n huwelik onderskei van ‘n gewone vriendskap. Jou huweliksmaat moet jou vriend wees maar jul verhouding moet ook vêrder as dit gaan – julle moet ‘n huweliksbed deel, saam drome droom en intimiteit deel wat met geen ander persoon op hierdie aarde gedeel word nie. Dit is wat God bedoel het met die huweliks verhouding.

God het romanse geskep:

Dit is interessant om te sien dat God romanse so belangrik ag dat Hy ‘n hele boek in die Bybel, Hooglied, daaraan toegewy het sodat ons bemoedig sal word om dit te ervaar. Hierdie poëtiese boek verskaf ‘n ryk beskrywing van wat ‘n romantiese, seksuele verhouding tussen man en vrou moet wees. Kyk net hoe begin die boek in Hooglied 1:2a & 4a:

Soen my, soen my weer en weer! Jou liefkosings is beter as wyn … Vat my saam met jou, kom ons hardloop.”

Deur die hele boek praat Salomo en sy geliefde entoesiasties oor romanse, seksuele liefde en mekaar se liggame. Romantiese liefde is deel van God se karakter. Hy het ons geskape na Sy beeld en het ons Sy emosies gegee. Net soos God ons aanmoedig om Hom te volg en ons liefde aan Hom te openbaar, moet ‘n man en vrou ook strewe om mekaar se toegeneentheid en liefde te wen.

Ons kan argumenteer dat ‘n egpaar modelleer wat God doen as Hy ‘n individue najaag. Dus is ons romantiese verhouding met ons maat ‘n getuienis oor hoe God verlorenes najaag. Hoe getuig jou romanse vir jou man/vrou van God se romanse vir die wêreld?

Oswald Chambers skryf in sy boek My Utmost for His Highest: “Human nature if it is healthy demands excitement. And if it does not obtain thrilling excitement in the right way it will seek it in the wrong. God never made bloodless stoics, He made passionate saints.”

Dit is hoe God sy mense lief het. Hy het ons geskape om opwinding, avontuur en sensasie te beleef. Romantiese liefde was bedoel om ons op ‘n stabiele stroom deur ons hele getroude lewe van ons voete af te sweep. Terwyl mens nie die huwelik totaal op romantiese gevoelens kan baseer nie, kan mens ook nie die menslike behoefte aan nabyheid en intimiteit ontken nie. sonder daardie kwaliteite in ‘n huwelik sal ‘n paartjie gedryf word tot isolasie.

Ontvlam weer die vuur:

Maak nie saak hoe goed ons huwelik is nie, meeste van ons kort meer romanse in ons huwelik. Christen huwelike was bedoel om ‘n opwindende avontuur te wees. So as jy die ‘spark’ terug in jou huwelik wil bring het Dennis en Barbara Rainey die volgende twee rade:

Word ‘n student van jou maat:

Mans en vroue sien romanse verskillend. Mans fokus op die fisiese: mooi nagklere of ‘n avontuurlustige seksuele ontmoeting. Vrouens word gemotiveer deur verhouding. Hulle mag dit eerder verkies om by ‘n vuur te sit, om tyd te spandeer om te gesels.

Neem dus elke dag die tyd om jou maat te bestudeer en om agter te kom wat sy/haar voorkeure is. Vra vrae oor wat hy/sy sal geniet en leer jou maat werklik ken.

Neem tyd om kreatiewe romanse te beplan:

Doen iets anders en buite gewoonte, iets wat jou maat se aandag sal vas vang. Neem tyd om die romantiese geleentheid te beplan en moet nie net iets doen om te sê dat jy romanties was en probeer het nie. doen dit asof jy die vir die Here doen – met uitnemendheid, passie en absolute entoesiasme. As dit jou nie motiveer nie, doen dit dan asof jy dit vir jou baas doen en dat jy betaal sal word vir jou moeite en vindingrykheid! Maak elke romantiese geleentheid asof dit die enigste en laaste keer is wat jy vir jou maat kan sê en wys hoe lief jy hul werklik het, asof dit sy/haar laaste dag is op aarde.

Die laaste raad wat ek kan gee is:

Hou aan maak nie saak wat nie:

Miskien reageer jou maat glad nie soos jy gehoop het hy/sy moet nie, dalk doen jou maat nie iets romanties terug vir jou nie, dalk flop jou eerste pogings onherstelbaar – hou net aan en bly volhard. Sukses en romanse sal kom met tyd en oefening. En jy sal die vrug van jou handwerk pluk. Jy kan niks verloor nie en al hoe jy kan verloor is as jy moet op gee!

Bronne:

Chambers, O. (1963). My Utmost for His Highest. Michigan: Discovery House Publishers.

Rainey, D. & Rainey, B. 1994. Simply Romantic Nights. Arkansas: Family Life.

Indien jy hulp en ondersteuning nodig het of huweliksberading benodig kan jy my gerus skakel by 082 922 5081.

Family life het ook die volgende boeke beskikbaar as hulpmiddele:

Moments Together for Couples.

Two Hearts are better than One.

Jesus liefde: Jonanda Burger

60 Starter Ideas to have an affair — with your own spouse!

By Dawn J. Lipthrott, LCSW

Is your relationship suffering from boredom, stagnation or just a case of the blahs? Do you feel like you have fallen out of love with your spouse?

Jump start fun and romance with these tips.

1. Call your partner unexpectedly just to say you love him/her and were thinking of him/her.

2. Call your spouse just to tell them one thing you appreciate about them.

3. Send your spouse flowers (home, office, hotel room) "just because", or ‘thank you for. . ." etc..

4. Send a fax or email to work saying that you love your partner and can’t wait to be with him/her again.

5. Pick up flowers or dinner on the way home and surprise your partner. (If dinner, you might want to call and feel things out first!)

6. When you come home, find your partner and just hold him/her close for a moment (prolonged hug)–no words necessary.

7. Call your partner at 10:00am and tell them you are going to take them out to lunch.

8. Call your partner, tell them you’ll meet them for lunch, pick up cheese, crackers, and then find a place to make love!

9. When you walk by your partner at home, touch him/her, or give a hug, or caress.

10. Wake up to the day as if it was ‘the first time’ you were alone with your spouse. Greet him/her enthusiastically. Sit and just look lovingly at him/her for a few moments. Ask about them and their day and just listen and try to let them know you understand (even if you disagree)–no problem solving unless asked for!

11. Write a note and put it where your partner will find it during the day. Tell the person loving things.

12. Make a list of 10 things you love about your partner and leave it where they will find it (or mail it).

13. Try a new way to make your love-making more sensual and prolonged. (Can use candles, incense, longer foreplay, times of just kissing and holding, caressing, etc.)

14. When you go to bed, sleep naked together without sex. Just hold your partner or snuggle next to him/her so your bodies touch.

15. Just hold your partner in bed (can be dressed) without sex until one of you falls asleep.

16. Bring home balloons (or hide them and put them out at night after your partner goes to bed) with a note or sign with something like "I celebrate YOU!" "You are wonderful!" or something similar.

17. Pamper your partner one evening. (Examples: If watching TV, ask partner if would like anything–offer to put stool under feet or take off shoes and massage feet. If cooking dinner, volunteer to clean up, do dishes while partner just relaxes. Give back rub. Put on soothing music. etc…)

18. Next time you kiss, pause, look into your partner’s eyes remembering what it was like when you first met. Touch his/her face. Trace his/her lips with your finger. Slowly bring your lips to theirs–first gently kissing his/her upper lip, then lower lip. After the kissing is finished, just hold each other a few moments longer.

19. Plan a ‘date’–arrange for baby-sitters, clear calendar, etc. (Good to do this one once a week or at least every two weeks!)

20. ‘Surprise’ your partner by taking them someplace they have said they wanted to go–a sporting event, a concert, a restaurant, etc. Do it even if it isn’t something you like. Enjoy your partner enjoying it and do it simply for love.

21. Make a list of 10 romantic things to say to your partner and say them from time to time throughout the week.

22. Create a romantic dinner either out or in.

23. Take a bath together with bath oils, or bubbles, and candles.

24. Do what you would do for an anniversary on a regular day–just because.

25. Buy a gift for your partner–it can be a blouse or shirt s/he wanted–or something simple and inexpensive.

26. Plan a picnic in the park (or your own yard, or living room).

27. Even when you still have chores to do, take the day off, go to a movie or do something else fun.

28. Call your partner unexpectedly during the day and talk sexy to him/her, telling them how much you long to feel him/her, etc.

29. Plan a surprise getaway weekend for just the two of you–arranging for baby-sitters.

30. Greet your partner at the airport with a balloon or flower and enthusiastic ‘welcome home’.

31. Take out an ad in the Lost and Found with something like "I’ve found love with you." or something similar. Have a florist deliver a rose, the newspaper and a note telling him/her which page to turn to and where the ad is.

32. Make sure your partner can sleep in one weekend morning. Take care of telephone, kids, dogs, etc.

33. Leave your favorite romantic song on your partner’s voice mail or answering machine.

34. Give your partner a massage (create climate with candles, etc.)

35. Sit and talk about fun and romantic times in your relationship–when you were dating, first married, etc.

36. Write a short poem (even if it doesn’t rhyme and even if you think you could never write poetry) telling of your love. You can start with lines like, "Like the light of a harvest moon. . ." "Heart to heart. . ." "Like the water caresses the sand. . ." etc.

37. Lip sync a romantic song for your partner after dinner one night.

38. Bring home or to the office your partner’s favorite sweet thing.

39. Leave a flower on the pillow before your partner goes to bed–even if it is one you pick from your own yard.

40. Take the afternoon off and just go someplace with your partner.

41. Plan a ‘secret rendezvous’ in your own town, in the city where your partner is on business, etc.

42. Send your partner a postcard when you are out of town saying you were thinking of him/her and love him/her. It doesn’t matter if you get home before the postcard does!

43. Write a love letter as if you were just falling in love with the person.

44. Tell your partner you that instead of watching TV tonight (or doing work, or fussing with the kids, etc.), you simply want to be with them.

45. Go for a walk together after dinner, holding hands and remembering good times you’ve had.

46. Write "I love You!" on the bathroom mirror with lipstick or shaving cream.

47. Shower together.

48. Paint a heart or something else on your partner’s body with whipped cream, chocolate syrup, and lick it off slowly, and saying "MMMMMMMmmmmmmm".

49. Tell your partner before you go to bed, or before you leave in the morning, one of the things you love most about him/her (quality, physical characteristic, behavior).

50. Agree to meet at a social event or public place and act as if you are meeting each other for the first time—flirt, make ‘eyes’ at each other or other gestures from across the room, rub against each other when walking by, etc.

51. Go skinny dipping in pool or hot tub or at the beach.

52. Test drive a Porsche or a convertible with the top down and pretend you are seeing each other although it has been ‘forbidden’ by your parents.

53. When your partner is coming home late in the evening (after meeting, etc.), have bed turned down, hot bath ready with flower petals floating in it and candles.

54. Rent a video you know your spouse would like or liked in the past, make popcorn and have an evening together like teenagers.

55. Create your own ‘slumber party’ for just the two of you.

56. Drive to the beach and go for walks on the beach holding hands.

57. When you have to go out of town on business, add an extra day and invite your spouse to join you for all or part of your trip.

58. Undress your partner as if it were the first time–slowly, touching their body as you go.

59. Make sexy comments to your partner throughout the evening.

60. Use your imagination—this is a person you are just falling in love with (again!)–be creative in ways to express that, be together, etc.

Indien jy hulp of ondersteuning nodig het in hierdie area van jou lewe of in jou huwelik kan jy my gerus skakel by 082 922 5081 vir ‘n afspraak.