Verander – hoe kry ek dit reg?

Deur Jonanda Burger

Ek is seker jy het ook ‘n klomp nuwe jaar voornemens gemaak? Of dalk is jy al so moedeloos om elke jaar soveel voornemens te maak net om teen die einde van die jaar nie eers een te bereik het nie?

Ek het slegte en goeie nuus vir jou. Die slegte nuus is dat deur voornemens te maak en werklik te wil verander nie noodwendig genoeg is om jou doelwitte te bereik nie. Die goeie nuus is dat jy KAN verander deur God se vernuwing en krag.

Voordat ons vêrder gaan, dink aan jou eie lewe en skryf dan ‘n optrede neer waarmee jy sukkel en graag wil verander neer. Ons sal later hierna terug kom.

Slegte vrugte, slegte wortels:

Vir elke verkeerde optrede (vrug) in jou lewe is daar ‘n verkeerde oorsprong (wortel) daarvoor.

Byvoorbeeld, Susan* toon vele vernietigende optredes. Sy erken dat sy ‘n drank probleem het en is al van klein tyd af besig met allerhande verkeerde praktyke. Sy vertoon hierdie optrede nie omdat sy graag so wil wees nie maar omdat daar ‘n oorsprong (wortel) is wat hierdie optrede veroorsaak. Susan is gemolesteer toe sy klein was en van daardie oomblik het sy begin glo (‘n leuen) dat sy sleg is, sy het haarself begin haat en dienooreenkomstig begin op tree.

Agter meeste van ons optredes is daar gedagtes, iets wat ons glo, gebeurtenis/e waarvan ons probeer ontvlug.

Jy sien, van die dag wat ons gebore is word ons geprogrammeer deur ons ouers, gebeure in ons lewe en ander mense se optredes om op ‘n sekere manier oor onsself, God en die lewe te dink (meestal verkeerdelik) wat dan aanleiding gee tot sekere optrede. Sp 23:7 verklaar: Want soos hy in sy siel bereken (dink) so is hy.

Dit wat ons dink beïnvloed ons emosies, ons emosies beïnvloed ons optrede. As ons iets oor en oor doen word dit ons karakter. En ons karakter bepaal waarheen ons oppad is.

Rom 12:2 verduidelik dat God ons wil verander deur die vernuwing van ons gedagtes.

In die geval van Susan doen sy verkeerde dinge, drink te veel en vermors haar lewe. Sy is ‘n wedergebore Christen maar baie van haar optredes het nog nie verander nie. Sy wil werklik nie meer so baie alkohol gebruik nie maar sy kry dit nie reg om op te hou nie. Hoe gaan die verander plaasvind? Daar sal natuurlik vergifnis en innerlike genesing moet plaas vind, maar die leuen/s wat sy oor haarself glo moet identifiseer word en dan vervang word met die waarheid. Dan kan sy deur God se krag teen dit kies (Geesvervulde lewe – Gal 5:16).

Ef 4: 21-22 sê : Hou dan op om te lewe soos julle vroeër gelewe het; breek met die ou, sondige mens in julle wat deur sondige begeertes verteer word. Julle gees en gedagtes moet nuut word; lewe as nuwe mense wat as die beeld van God geskep is: lewe volkome volgens die wil van God en wees heilig.

Nog ‘n voorbeeld van die krag wat daar is in wat ons glo: in 1833 is die slawe wet nietig verklaar. Al die slawe het egter nie dieselfde dag nog as vry mense begin lewe nie. Baie het nog nie die goeie nuus gehoor nie en aan gehou om as slawe te lewe. Baie het dit gehoor maar nie geglo nie en aan gehou om as slawe te lewe. Baie het die goeie nuus gehoor, dit geglo en vry begin lewe. Die feit dat hul vry was het nie verander omdat hul nie so geleef het nie. Hul was vry mense maar omdat hul nie so geglo het nie, het hul nie so geleef nie. So is dit ook met ons. Wat ons van ons self glo bepaal hoe ons lewe.

Satan gebruik ook mense en gebeure om vir ons ‘n verkeerde beeld te gee van wie God is. Bill Bright van campus crusade argumenteer dat elke menslike probleem gekoppel kan word aan hoe elkeen van ons God sien. Byvoorbeeld, as ons met angs sukkel is dit omdat ons nie weet dat God betroubaar, goed en liefdevol is en dus nie op God vertrou nie.

Ons moet dus nuwe (ware) gedagtes oor God en ons self kry wat dan nuwe optrede tot gevolg sal hê. Die waarheid vind ons egter nie in die wêreld nie maar in die Woord van God. Byvoorbeeld:

Gedagte: Ek is nie goed genoeg nie.

Waarheid: God het my na Sy beeld gemaak en ek is BAIE goed geskape. (Gen 1:27,31).

Kyk nou na die optrede waarmee jy sukkel. Wat is die gedagtes wat jy oor jouself, God en die situasie dink. Wat se leuens kan jy identifiseer? Wat is die waarheid uit die Woord?

Bid oor elke leuen en vra God om dit te vernietig en te vervang met die waarheid, om dus jou gedagtes oor die saak te vernuwe. Hou aan om vir God dit te vra totdat totale vernuwing plaas gevind het.

Die waarhede moet ook elke dag in die Naam van Jesus Christus oor self hardop uitgespreek word. Die redes hiervoor is: dat hoe meer ons iets hoor hoe meer glo ons dit (Rom 10:17); die Woord vernuwe ons gedagtes; daar is lewe en dood in die mag van die tong en ons sal die vrug pluk van dit wat ons sê (Sp 18:21); en dit neem ons gedagtes in beheer – dink doelbewus aan die waarheid (2Kor 10:5).

Daarom wil ek jou bemoedig om te dink waaroor jy dink, om dit wat jy glo oor jouself, die lewe en God te toets teenoor die Waarheid en die Woord te bestudeer want dit sal jou help om werklik te verander.

*Skuil naam gebruik om kliënt te beskerm

Indien jy sukkel met leuens of om sekere optrede in jou lewe te verander, sal ek jou graag wil help. Skakel my by 082 922 5082 vir ‘n afspraak.

OM ONDER DIE STANDAARD VAN GOD TE LEEF

Vertaal: Sharon Jaynes – “Living below the bar”.

2Sam 9:11: “Maar Mefiboset die kleinseun van Saul sal van nou af by my (Koning David) aan huis eet."

Mefiboset was ‘n man wat ver onder sy potensiaal gelewe het. Hy was die kleinkind van Koning Saul and die seun van Prins Jonathan, maar hy het soos ‘n arm mens gelewe. Toe hy nog ‘n seuntjie was het sy oppasser hom laat val terwyl hul gevlug het van hul vyande. Die val het albei sy voete kreupel gelaat (2Sam 9).

Toe David oorneem as Koning van Isreal wou hy weet of daar enige iemand van Jonathan se huisgesin is waaraan hy goedheid kan bewys. ‘n Dienskneg het David vertel van die gekreupelde Mefiboset en hy was onmiddellik ontbied. Mefiboset het in ‘n gebied gewoon genaamd Lo-Debar. Lo-Debar beteken ‘n land sonder groen wy velde.

My eie (onoffisiële) vertaling van Lo-Debar is “below the bar”. Mefiboset “was living below the bar”. Hy was die kleinkind van ‘n koning maar het in as ‘n arm mens in ‘n land sonder groen wy velde geleef. Toe hy voor Koning David staan vra hy: “wat is jou dienskneg dat jy ‘n dooie hond soos ek moet raak sien?”

David het hom nie eers geantwoord nie. hy het na sy dienskneg gedraai en hom beveel om al die land wat aan Saul behoort het terug te gee aan sy kleinseun en dat Mefiboset elke dag aan David se tafel moet eet.

Miskien loop jy rond soos ‘n kreupel as gevolg van iets wat met jou as kind of in jou verlede gebeur het. Miskien voel jy soos ‘n dooie hond. Maar God wil jou seën, Hy wil herstel wat van jou weg geneem is en jou uitnooi om om elke dag aan Sy tafel te kom fees vier.

Mefiboset was ‘n kleinkind van Koning Saul en die moontlike opvolger tot sy troon. Maar hy het homself as niks minder as ‘n dooie hond gesien nie, onwaardig om selfs die kleinste krummeltjie van goedheid vanaf David te ontvang. David se begeerte was om Mefiboset te vergoed van al die land wat hy as erfenis sou ontvang en om hom te nooi om daagliks aan sy tafel te kom eet. Mefiboset het homself nie gesien soos hy werklik was. In realiteit was hy koninklik en nie ‘n dooie hond nie.

Sien jy jouself soos jy werklik is? Jy is ‘n uit verkiesde, intens geliefde, koninklike, kind van God. Jy is geseënd met elke geestelike gawe, bevry van die dood en behoort nou aan die lig en lewe ion Jesus Christus. Jy is ‘n kind van die Koning!

Oordenkings vrae:

Wees eerlik. Sien jy jouself soos Mefiboset of soos ‘n kind van die Koning?

Wat se gedagte veranderings moet jy maak om soos ‘n kind van die Koning te begin optree?

Vier jy daagliks fees aan God se tafel? Het jy al Sy uitnodiging aanvaar?

OM GOD INTIEM TE KEN

Deur Jonanda Burger

Eph 1:17-19: “bid ek dat die God van onse Here Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid, aan julle die Gees van wysheid gee en Hom aan julle so openbaar dat julle Hom werklik kan ken, verligte oë van julle verstand, sodat julle kan weet wat die hoop van sy roeping en wat die rykdom van die heerlikheid van sy erfdeel onder die heiliges is.”

Hoe sien jy God?

Jou siening van God en Sy betrokkenheid in jou lewe beïnvloed elke aspek van wie jy is. Elke deel van jou lewe – begeertes, motiewe, houdings, woorde en aksies – word beïnvloed deur jou persepsie van wie God is. Elke probleem wat ek en jy ervaar kan direk gekoppel word aan ‘n onakkurate siening wat ons van God het.

Vind jy dat jy twyfel aan God se goedheid vir jou wanneer jy in ‘n moeilike situasie is? Word jy maklik frustreer deur negatiewe omstandighede? Is dit vir jou moeilik om God te vertrou met die uitdagings in jou lewe? Voel jy soms God is nie goed genoeg nie. As Hy was sou Hy …. Voel jy God het jou nie werklik lief nie? Dink jy soms God is nes jou pa? Dink jy dat God nie werklik genoeg is nie?

Is dit moontlik dat jy ‘n verkeerde persepsie van God het?

Sommige mense sien God as ‘n genadelose diktator ander sien God as ‘n Goddelike Kersfees Vader. Baie mense vrees God omdat hulle ‘n verwronge beeld het van God se karakter.

Elkeen van ons kyk na God, die lewe en ons self deur ons eie bril – ons eie persepsie. Alles wat met ons gebeur, ons lewenservarings, maak merke op ons bril – vorm ons persepsie- wat veroorsaak dat ons nie die ware beeld van God, die lewe en ons self kan sien nie.

Wat is die uitkoms as ons ‘n korrekte beeld van God kry?

Dit beteken nie dat jy nooit weer probleme sal ervaar nie maar as jy God werklik ken vir wie Hy is sal jy in oorwinning in elke situasie begin leef. Jy sal waarlik God se liefde vir jou beleef en Hom ten volle vertrou. Jou selfbeeld sal verbeter as jy besef hoe groot en wonderlik God is en hoe waardevol jy vir Hom is. Hoe nader jou siening van wie God is en Sy betrokkenheid in jou lewe aan die waarheid is, hoe meer sal jy meer gemotiveerd raak om uitblink in jou tyd, talente en vermoëns.

Kan my verkeerde siening van God reg gestel word?

Ons kan slegs verander en vernuwe word tot die graad wat ons beeld van God verbeter en vernuwe word. Ons kan nie ons self verander nie (ek het al baie probeer). Dit is ‘n saak van oorsaak en gevolg. ‘n Verkeerde siening van God is die siekte en ons probleme is die simptome. God wil ons gedagtes oor Hom vernuwe sodat ons werklik ook nuut kan lewe (Rom 12:2).

God wil nie net hê dat ons Hom korrek moet sien en verstaan nie maar ook dat ons Hom intiem moet ken. Hoe meer ons op God fokus en wie Hy werklik is hoe meer word ons verander. Hoe meer ons op ons self fokus en probeer om ons self te verander hoe meer frustreer en oorwonne word ons.

Ons kan ‘n nuwe en korrekte siening van God kry. So hoe begin ons om God werklik te leer ken? Dit gebeur nie net oornag nie, dit is ‘n lewenslange reis vol opwinding. En ons moet begin deur die leuens wat ons oor God glo te identifiseer en dit dan deur die waarheid te vervang. Ons grootste bron vir die waarheid oor God is die Bybel want daar openbaar Hy homself en Sy ware karakter.

So hou op om na jou omstandighede te kyk om God te verduidelik en begin kyk na die Bybel en hou daaraan vas maak nie saak want gebeur.

Stap saam met my die pad om oor die volgende paar maande God intiem te leer ken.

“In Christus – baie lede maar een Liggaam”

Deur Jonanda Burger

Wanneer mens die verskillende stukke in 1Kor12:27; Rom 12:5 en Ef 4:12 lees oor “In Christus- baie lede maar een Liggaam” is dit baie duidelik hoe ons as Christene elkeen kosbaar is, sekere gawes, vermoëns en take het om te verrig in die Koninkryk van God, dat ons mekaar nodig het om God se wil hier op aarde te bereik en dat ons in eenheid moet saam werk en leef. Dit is werklik ‘n kragtige waarheid.

Maar toe ek weer elkeen van hierdie stukke gaan deur lees vir die voorbereiding van Wêreld biddag vir vroue het die Heilige Gees vir my iets helemaal nuuts oopgebreek. In so ‘n opsig dat ek vir myself moes afvra….

Van al die voorbeelde wat Paulus kon gebruik om die lewe en doel van ‘n Christen te verduidelik, het die Heilige Gees Paulus geïnspireer om Jesus se liggaam as voorbeeld te gebruik.

Behalwe dat ons Jesus se werk hier op aarde moet voortsit, het jy al ooit gewonder hoekom juis Jesus se eie liggaam? Hoekom nie die liggaam van ‘n donkie (wat ‘n kosbare kommodityd in daardie tyd was) of self ‘n donkiekar nie? Of net ‘n liggaam. Dit sou dieselfde boodskap kon oordra.

Maar nee, Paulus sê ek en jy is Jesus Christus se liggaam. Hoe dink jy behandel Jesus Sy eie liggaam. Ek sou sê:

· Jesus Christus is lief vir Sy eie liggaam: Hy is goed en pas Sy eie liggaam op. Hy wil Sy eie liggaam koester.

· Jesus ken Sy eie liggaam ten volle en weet wat dit nodig het.

· Hy wil ‘n gesonde liggaam hê: elke orgaan en lid heel, lewendig en funksioneer ten volle.

· Jesus Christus soek ‘n liggaam wat funksioneer soos dit moet – elke orgaan en lid moet doen wat dit geskape was om te doen. ‘n Liggaam wat ten volle lewendig is!

Omdat ek en jy Jesus Christus se liggaam is, is dit wat Hy ook vir ons soek:

Christus is vir jou lief soos Hy Homself lief het:

Hy wil in ‘n persoonlike en intieme verhouding met jou staan en Hy wil sy liefde oorvloedig op jou uit stort. Hy wil jou koester as jy alleen voel en versorg as jy hulp nodig het. Bowenal wil God hê dat jy oortuig moet wees van Sy liefde vir jou. Self in die moeilike tye. Hierdie liefde moet nie net kop kennis wees nie maar ‘n werklikheid, deel van jou.

Hierdie oortuiging van God se onvoorwaardelike en volmaakte liefde vir ons kom slegs as ons honger is daarvoor en die Heilige Gees vra om dit so aan ons te openbaar. Dan bly dit nie net kop kennis nie maar kom leef ook in ons harte.

Het jy Hom dit al gevra? Hoekom nie? Hoor wat se God oor jou:

Jer 3:14: Ek het gesê: Hoe graag wil Ek jou ‘n seun van My maak en aan jou ‘n lieflike land gee, ‘n besitting liefliker as enigiets wat enige nasie het. Ek het gesê: Noem My "Vader", en moet nooit weer van My af wegdraai nie.

Jesus ken jou ten volle en weet wat jy nodig het:

Jy is Sy liggaam en Hy wil die goeie wat jy nodig het vir jou gee. Jesus sal en wil nie vir jou gemors kos gee wat jou gaan siek maak en terug hou in die lewe nie. Nee, Hy wil vir jou die gesonde, sappige, goeie voedsel gee wat jy nodig het sodat jy ten volle kan funksioneer en werklik lewendig kan wees.

Christus weet wat jy nodig het en sal nie die goeie van jou weerhou nie maar ook nie die onnodige wat sleg is vir jou gee nie. Ons mag nie altyd verstaan hoekom Hy nie altyd vir ons alles gee wat ons dink ons nodig het en van Hom vra nie maar ons moet kies om op Hom te vertrou. Ons moet oortuig wees van Sy goedheid en dat Hy ons beste belang op die hart dra want dit is wat God in Sy Woord belowe.

Twyfel jy ooit aan God se goedheid vir jou? Mat 7:11: As julle wat sleg is, dan weet om vir julle kinders goeie dinge te gee, hoeveel te meer sal julle Vader wat in die hemel is, goeie gawes gee aan dié wat dit van Hom vra?

Vra God om jou te help om Hom volkome te vertrou.

Hy wil hê dat jy siel, liggaam en gees gesond moet wees:

Jy sien, alhoewel God wil hê dat jy jou rol in die liggaam van Christus ten volle moet uitleef weet Hy ook dat ‘n siek, beskadigde lid van die liggaam nie so effektief is soos ‘n gesonde, lewendige lid nie. Dit is baie moeilik om weg te gee wat jy nie het nie. En as jy jou rol in Jesus se liggaam ten volle wil uit leef, sal dit soveel makliker en in uitnemendheid gebeur as jy gesond is.

Dink aan ‘n sprint atleet met ‘n gebreekte been. As die been gesond is kan sy werklik ten volle haar doel bereik.

Sommige van ons hier vandag is nie helemaal gesond nie. Gebeure in die verlede het ons stukkend en seer gelaat. Oorweldig deur pyn en teleurstelling, angs en bekommernis, kwaad en bitterheid. Ons gedagtes oor ons self is besoedel deur die wêreld se siening van wat goed en aanvaarbaar is. Ons siening van God en wie Hy werklik is, is deurdrenk van die leuens wat gesagsfigure aan ons Gods figuur gedoen het.

Maar om met seer en bindings te loop is nie Vader God se plan vir jou nie. Alhoewel swaar tye nie vry gespring kan word in hierdie lewe nie is dit nie God se wil dat ons met die seer en letsels daarvan moet rond loop nie. Dit hou ons kruppel en oneffektief om ten volle bruikbaar in Sy hande te wees.

Ps 86:15: Maar U, Here, is ‘n barmhartige en genadige God, lankmoedig en groot van goedertierenheid en trou. God het medelye met jou seer. Hy treur saam met jou oor dit wat jou seer maak.

Mat 4:23-24: Hy het toe in die hele Galilea rondgegaan en die mense in hulle sinagoges geleer, die evangelie van die koninkryk verkondig en elke soort siekte en kwaal onder die volk gesond gemaak. En berigte oor Hom het deur die hele provinsie Sirië versprei. Die mense het toe die siekes met allerhande kwale en pyne, dié wat in die mag van bose geeste was, geestelik versteurdes en verlamdes na Hom toe gebring, en Hy het hulle gesond gemaak.

Jesus wil jou revive– lewendig maak, lewe blaas in elke dooie deel van jou lewe, jou gedagtes, jou emosies, jou drome, jou optrede, jou liggaam, jou verhoudings….in elke dooie area wil Jesus herlewing bring, wil Hy sy lewegewende asem in blaas sodat jy alles kan wees wat God jou geskape het om te wees – ten volle! God wil dit wat dood is in jou lewe, lewendig maak!

Jer 17: 14: Maak Ú my gesond, Here, dan sal ek gesond wees! Bevry Ú my, dan sal ek vry wees! Dit is vir U wat ek wil loof.

Jesus Christus het ‘n doel met jou lewe:

Finale genesing is dan wanneer ons wegdraai van ons eie seer, ander se behoeftes begin raak sien en sodoende ons skeppings doel binne die liggaam van Christus begin uitleef.

2Kor 4:7: Ons wat hierdie skat in ons het, is maar kleipotte wat maklik breek; die krag wat alles oortref, kom dus van God, nie van ons nie.

Elke vrou wat vandag hier sit is ‘n skatkis. Jy is ‘n skatkis. God het skatte in jou geplaas. Hy het jou geskape met ‘n doel voor oë, jy is nie toevallig of per toeval hier nie. God wil hê jy moet hier wees omdat Hy in ‘n persoonlike verhouding met jou wil wees en Hy ‘n plan met jou lewe het.

Binne in jou is wonderlike dinge opgesluit en God wil dit oop sluit. Hy weet wat se drome, vermoëns en gawes Hy in jou geplaas het. Hy weet hoe om dit aan te raak en dit uit te bring. Binne in jou dra jy skatte wat jy kan gebruik om God se doel met jou lewe te bereik en in die proses sal jy eer aan God se Naam bring.

Wanneer jy verby jou seer, lae-selfbeeld, verkeerde beeld van God en vergelyking met ander is, is jy in ‘n posisie vir God om alles ten voorskyn te bring wat Hy jou geskape het om te wees.

My vriendin vind uit wat se gawes, talente en vermoëns God binne in jou geplaas het want jou skatte is kosbaar in God se diens. Jy moet dit gebruik om Jesus se liggaam op te bou, ander lede gesond te maak, te versterk, te bemoedig en op te rig want as een lid in die liggaam swaar kry, kry die hele liggaam swaar. Vêrder, jy moet die wat nog nie deel is van die Liggaam deel maak daarvan.

Wil jy net oorleef of werklik leef. Wil jy alles besit wat jy kan maar wanneer jy sterf het jou lewe nie werklik iets beteken nie?

Of jy swart of wit, jonk of oud, arm of ryk is – solank as wat jy nog asem haal het God nog ‘n doel met jou en wil Hy jou hier op aarde gebruik. Sal jy Hom toelaat?

Ek wil jou aanmoedig, lê jou verlede en seer voor God neer sodat jy ten volle gesond kan wees om ten volle te kan funksioneer in die liggaam van Christus en ‘n Goddelike nalatenskap agterlaat, een wat dalk generasies kan beïnvloed!

HET JY VERWAGTINGS VIR HIERDIE JAAR

Deur Jonanda Burger

Verwagtings is so ’n belangrike aspek om ’n lewe van vreugde en oorwinning te leef. Kyk wat het met die vrou met bloedvloeiing in Mat 9:20-22 se verwagtings gebeur:

“En daar het ‘n vrou wat twaalf jaar lank aan bloedvloeiing gely het, van agter gekom en die soom van Sy kleed aangeraak. Want sy het by haarself gesê: As ek maar net sy kleed kan aanraak, sal ek gesond word. En Jesus het omgedraai en haar gesien en gesê: Hou goeie moed, dogter, jou geloof het jou gered. En die vrou het gesond geword van daardie uur af.”

Ek dink as hierdie vrou nie met ’n verwagting na Jesus toe gekom het nie sou sy nie genees geword het nie. Sy het gehoor van al die dinge wat Jesus gedoen het en geglo dat Hy haar kan genees. Met hierdie verwagting het sy na Jesus gekom en Hy het haar genees.

Net so moet ons ook eerstens weet wie God werklik is, wat Hy in Sy Woord belowe om te doen. Tweedens moet ons dan ’n verwagting in God hê dat Hy Sy beloftes in ons lewens sal bewaarheid. Laastens moet ons dan ons verwagtings aan God bekend maak en glo dat Hy sal doen wat Hy belowe. Want God ontmoed ons op die vlak van ons verwagtings.

Ons moet egter ook leer om tevrede te wees met wat ons het en hoe ons omstandighede tans is terwyl God besig is om dit in ons lewe te bewerstellig wat Hy in Sy Woord belowe. Ps 37:3-4 sê: “Vertrou op die HERE, en doen wat goed is; bewoon die aarde en beoefen getrouheid, en verlustig jou in die HERE; dan sal Hy jou gee die begeertes van jou hart.”

Ken jy God se beloftes vir jou lewe? Het jy ‘n verwagting in God om jou te verander, in jou omstandighede in te gryp, andwoorde vir jou probleme te bring? Het jy ’n verwagting vir die jaar om nader aan God te leef, meer intiem met Hom te wees, Sy stem beter te hoor, om elke dag meer soos Jesus te word? Het jy ’n verwagting dat God jou seer verlede moet genees en jou vry maak van gebeure in die verlede? Glo my as ek vir jou sê dat God by magte is om meer te doen as wat jy ooit kan voor vra of bid en dat Hy dit ook graag vir jou wil doen.

Ek daag jou uit om jou verwagtings vir die jaar 2009 neer te skryf, ’n belofte uit die Bybel vir elke verwagting lansaan te skryf en jou verwagtings dan voor God te bring en vir Hom te vra om dit te vervul. Ek glo dat jy in verwondering teen die einde van 2009 sal staan want God wil glorie aan Sy Naam bring.

Verdere beloftes van God in die Bybel:

1Kor 2:9: “Wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor het nie en wat by die hart van die mens nie opgekom het nie, dit het God gereed gemaak vir die wat Hom liefhet.”

Jer 29:11: “Ek weet wat Ek vir julle beplan se die Here: voorspoed en nie teespoed nie; Ek wil vir julle ’n toekoms gee, ’n verwagting!”

GOD IS PERSOONLIK

Hom persoonlik moet ken!

God is persoonlik en wil ‘n persoonlike en intieme verhouding met elkeen van ons hê. Persoonlik of intiem ken beteken dat die persoon waarlik opdaag, deel neem aan jou, baie naby is in vriendskap, om ‘n diep kennis te hê van jou, om self bekend te maak, ‘n aksie soos om te soen. Dit is om jou self deursigtig te maak voor ‘n ander en om self ‘n ander se diepste gevoelens, drome, wense, optredes en gedagtes te ken.

Ons kan sien dat reg in die begin in Eksodus 25:8 – 27:38 het God aan die volk opdrag gegee om ‘n tent van ontmoeting te maak sodat die volk na Hom toe kan kom, voorskrifte vir beskerming kan ontvang en om God te ontmoet. God was dus nog altyd persoonlik en intiem en het nog van die begin af ‘n behoefte om persoonlik geken te word en intiem met ons te verkeer. God het ons, die mens geskape om ‘n persoonlike verhouding met ons te hê.

Lees Heb 9:1-12 en Mat 27: 50-51

Ons moet wel in ag neem dat God ook ander eienskappe het soos Regverdig, Heilig, Almalgtig ens. En ons mag nie een karakter eienskap belangriker ag as die ander nie want dan neem ons weg van God se karakter en kan ons Hom nie ten volle ken nie. God is Heilig en haat die sonde want Hy weet dit verwoes Sy mense (Hy haat nie die sondaar nie). Daarom kon slegs die hoëpriester in die Allerheiligste in gaan nadat bloed gesprinkel is om vir sy eie en die volk se sondes te betaal.

Dus, dit was ‘n groot storie om in God se teenwoordigheid te kom, baie rituele moes plaasvind en baie werke moes gedoen word. Maar Jesus het as Hoëpriester vir ons gekom en finaal die sondelas betaal deur Sy bloed. Toe Jesus sterwe aan die kruis het die voorhangsel tussen die Heiligste en Allerheiligste verskeur (Mat 27:51) sodat almal van ons met vrymoedigheid na God se genadetroon kan kom en intiem met Hom wees, sodat ons in Sy teenwoordigheid kan wees (Heb 10:19).

God is ook alomteenwoordig en kan elke oomblik intiem by elkeen van ons wees. Deur God se Gees is ons nie as weeskinders agter gelaat nie (Joh 14:18).

Hoekom ken ons nie God intiem nie?

Maar baie van ons besef nie wat dit is om intiem geken te word nie. Ons weet nie hoe dit werklik is om ander intiem te ken nie. Miskien sit jy ook nou hier en besef dat niemand in jou lewe jou werklik persoonlik ken nie: dat jou man, jou ouers, vriende of familie nie werklik bemoeienis maak om die innerlike diepte van jou te ken nie, jou wese, emosies en behoeftes te verstaan nie. Miskien was jou ouers nie baie betrokke in jou lewe en het nie werklik persoonlike aandag aan jou gegee nie. Daarom is dit ook vir ons moeilik om te verstaan dat God ons intiem wil ken. Dit maak ons selfs bang as ons daaraan dink.

Ons voel ook dat ons eers perfek moet wees voordat ons na God kan gaan. Ons dink ons is te vuil en vol sonde om voor God te verskyn en ons is bang dat Hy ons gaan veroordeel. Maar God wil reeds hê dat ons net soos ons is, met al ons sondes, vuilheid en seer voor Hom moet verskyn want ons kan nie ons self verander nie en dit is net in Sy teenwoordigheid en wanneer ons met Hom tyd spandeer (net soos ons is) dat God ons kan genees en verander. Wanneer ons ‘n ontmoeting het met God word ons verander soos Paulus op die Damaskus pad en ook al die ander gelowiges in die Bybel.

Baie keer doen ons ook soos die priesters eerder net al die werke in die Heiligste eerder as om in die Allerheiligste in te kom omdat ons bang is. Ons dink ons werke sal opmaak by God en ons aanvaarbaar maak vir Hom. Maar Hosea 6:6 sê: “Ek verwag liefde eerder as offers, toewyding aan My eerder as brandoffers.”

Kennis is nie genoeg nie:

As ek van ‘n huis hou en ek begin die bou van die huis en die argitektuur van die huis te bestudeer kan ek al die kennis op doen van die gebou en die argitek – waarvan hy hou en nie hou nie maar dit beteken nie dat ek die argitek persoonlik ken nie. Daar is ‘n verskil tussen om van iemand te weet en om hom/haar werklik persoonlik te ken. Ken jy God persoonlik of het jy slegs kennis van Hom?

Om God intiem en persoonlik te ken moet ons heel eerste Jesus Christus aanneem as ons Verlosser en alleen op Hom vertrou vir ons redding. Ons moet nie alleenlik net glo in Jesus Christus nie. Die demone glo ook en hulle sidder van angs (Jak 2:19). Dus moet ons ook ‘n verbintenis, ‘n verhouding met Jesus Christus die Seun van God het en Hom aanneem as ons Verlosser en Saligmaker (Joh 4:24).

Tweedens moet ons gevul wees met die Heilige Gees (1 Kor 2:10). Dit is nie moontlik om intiem en persoonlik met God te wees deur ons menslike kennis nie. Ons menslike verstand kan dit nie begryp nie en sal ons verhoed om persoonlik met God te wees. Ons moet dus daagliks vir die Heilige Gees vra om ons vol te maak en te lei.

Derdens moet ons ‘n behoefte en begeerte hê om God intiem te ken (Jer 29:13) en gereeld dit vir God vra in gebed.

Die volgende kan ‘n paar moontlike vrugte wees van ‘n persoon wat nie glo dat God met hom/haar persoonlik en intiem wil wees:

· Gevoel van eensaamheid

· Voel dat jy self moet veg om iewers in die lewe te kom

· Voel dat jy alleen die verantwoordelikheid dra vir die pligte en uitdagings in jou lewe

· Bang om tot God te nader

· Stiltetyd dood of groei vind nie plaas

· Beleef nie sommer God se teenwoordigheid nie

· Beleef nie God se liefde

· Glo nie God wil met jou praat of sukkel om Sy stem te hoor

· Sukkel om persoonlik en intiem met ander mense te wees

My vraag aan jou vandag is: ken jy God werklik intiem of kom jy net na Hom uit plig of omdat jy iets nodig het? Het jy ‘n behoefte om God intiem te ken, persoonlik met Hom te wees, Sy stem te hoor en Sy vriend te wees soos Moses Sy vriend was. Deut 23:29 verklaar dat: “ if you will seek (inquire for and require as necessity) the Lord your God, you will find Him if you (truly) seek Him with all your heart (and mind) and soul and life.

Jesus liefde: Jonanda Burger

Lewe jy onder ‘n halwe Evangelie?

Soos ons die Fees seisoen in beweeg, geskenke gekoop, voorbereidings tref vir familie wat kom of reis reëlings tref ens. mis ons soms die ware geskenk van Jesus Christus se koms, sterwe en opstanding.

Dis waaraan ek jou graag wil herinner met hierdie laaste uitgawe van die Riviertjie in 2009.

Wanneer ons in verbintenis is met Jesus Christus en Hom aanneem as ons Verlosser gee Sy geboorte, sterwe en opstanding vir ons die grootste geskenk ooit: Die Ewige lewe! Ef 2:8-9 verklaar: “Julle is inderdaad uit genade gered, deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie; dit is ‘n gawe van God. Dit kom nie deur julle eie verdienste nie, en daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie.”

Dit beteken dat ons nie die ewige lewe kan verdien deur ons eie werke en goeie dade nie maar ons verkry die ewige lewe deur te glo in Jesus Christus as die Seun van God wat vir ons sondes aan die kruis betaal en gesterwe het en uit die dood opgestaan het, satan oorwin het en opgevaar het na God waar Hy vir ons intree.

Maar dit is nie waar die Goeie Nuus op hou nie. Ek glo dat baie Christene onder ‘n halwe Evangelie leef. Die totale Evangelie getuig dat Jesus Christus se sterwe en opstanding vir ons soveel meer as net die ewige lewe as geskenk gegee. Christus se kruisdood gee dat ons hier op aarde in oorwinning kan lewe. Dit beteken nie dat ons nooit moeilikhede en uitdagings sal beleef nie maar dat Christus se kruisdood sekere gevolge in ons lewe het. Ons moet hierdie gevolge besef sodat ons alles kan wees en leef wat Christus se kruisdood vir ons as wedergebore Christene tot gevolg het.

Die wedergebore Christen is nie ‘n sondaars wat vergewe is nie maar ‘n verloste/vrygekoopte heilige. Ons kry nie net alleenlik iets – die ewige lewe- uit wedergeboorte nie maar ons word ook iets: heilig, nuut, ‘n kind van God, ‘n kind van die lig, ‘n burger van die hemel. En hierdie transformasie vind plaas tydens wedergeboorte nie eers die dag as jy fisies sterwe nie. As gelowiges probeer ons nie heilig te word nie. Ons is heiliges wat elke dag meer soos Jesus word.

Dit absoluut noodsaaklik om hierdie identiteit in Christus te besef as ons die Christelike lewe in oorwinning wil leef. Die mens kan nie aanhou om op te tree op ‘n manier wat nie ooreenstem met hoe hy homself sien nie. Wanneer jy jouself as ‘n sondaar sien tree jy ooreenstemmend op. Wanneer jy die waarheid glo en jouself sien as ‘n nuwe mens, dood vir die sondes en dat jy daagliks verander word om meer soos Jesus te wees sal jy ook ooreenstemmend begin op tree.

‘n Kennis van God, wat Christus deur Sy kruisdood bewerkstellig het en wie jy werklik in Christus is, is van die mees kardinale kennis wat ‘n persoon oor kan beskik.

Glo jy net ‘n halwe evangelie? Wie is Jesus Christus vir jou en wat glo jy het Sy kruisdood en opstanding vir jou bewerkstellig?

Hier is paar waarhede om jou siening te vernuwe:

Vry van die sondes:

Ef 4: 23-24, Kol 3:1

Vry deur God se Genade:

Rom 9: 14-16, Ef 2: 4-7

Vry deur God se Liefde:

Jes 43: 4, Jer 31: 3

Vry deur God se Getrouheid:

Deut 31: 6-8, Ps 89:1-2

Vry van Vrees:

Jos 1: 9, Ps 91: 1-12

Vry van Kwaad/Woede:

Ps 37: 7-8, Sp 15: 1 & 18

Vry van Mismoedigheid:

Ps 42: 5, Ps 138: 7

Vry van Frustrasie:

Jes 51: 17, Ef 4: 1-3

Vry van Depressie:

Jes 61: 1-3, Joh 16: 20-22

Vry om nie oor te gee aan versoekings:

Luk 22: 31-32, Joh 16: 33

Vry van Huweliksprobleme:

Gen 2:18, 21-25, Sp 10: 12

Vry van Finansiële bekommernis:

Ps 34: 9-10, Mal 3: 10-12

Vry om te vind wat God wil hê:

Ps 32: 8, Sp 3: 5-6, 16: 3

Vry om ander te Vergewe:

Mat 6: 14-15, 18: 21-35, Mar 11: 25-26

Vry om in Geloof te Groei:

Luk 17: 5-6, Rom 10: 8-10

Vry om Lief te hê:

Deut 6: 5, Mat 5: 43-48

Satan is oorwin en ek deel in hierdie oorwinning:

Kol 2:10, 15, 1Joh 4:4

Vry vir Lofprysing:

Ps 111, Jes 25: 1

Vry om te Bid:

Ps145: 17-19, Mat 18: 19-20

Vry om terug te draai na God:

Hand 3: 19, 2Kor 7: 9

Vry om Sterk te Staan:

Ps 31: 23-24, Jes 40: 29-31

Vry om die Ewige Lewe te ontvang:

Tit 3: 1-8, 1Joh 2: 24-25

Jesusliefde: jonanda

Indien jy hulp of ondersteuning nodig het kan jy my gerus skakel by 082 922 5081 vir ‘n afspraak.

INTIMITEIT VLAKKE VAN DIE HUWELIK

God het die huwelik geskape sodat dit goed, opwindend en selfs bevredigend kan wees. een van die deurslaggewende dinge vir langtermyn bevrediging vir die huwelik is dat getroudes oor die jare leer om die rykdom van die verskillende fasette van intimiteit te ontdek en te ontwikkel.

Carla en Wian sukkel al vir ‘n lang tyd om hulle huwelik regtig te laat slaag. Vir die afgelope jaar sien hulle gereeld ‘n huweliksterapeut wat probeer om hulle te help om beter met mekaar te kommunikeer, maar dit gaan maar sukkel – sukkel. Dit voel of al wat hulle regkry, net is om meer te baklei. Hoe meer hulle praat, hoe meer konflik is daar.

Die afgelope Kersvakansie het hulle egter nogal ‘n buitengewone en hoopvolle ervaring gehad. Die tuindienste wat hulle gras elke week kom sny, het vir drie weke oor Kersfees toegemaak. Met die baie reën het alles so gegroei dat Wian net na Kersfees besef het hy sal maar net eenvoudig hierdie grasperk moet sny. Hy leen toe sy buurman se grassnyer en begin sny.

Baie gou kom hy agter dat dit nie werk om hierdie lang, sappige gras in die grasbak op te vang nie, elke 30 sekondes is die bak vol en dit vat net te lank. Hy haal toe die grasbak af en laat die afgesnyde gras op grasperk bly lê. Carla en hulle twee kindertjies was baie geïnteresseerd in Pappa wat skielik vandag gras sny, en hulle begin toe om die gras wat so op die grasperk lê, bymekaar te maak en solank in die sleepwa te gooi. Hierdie saamwerk was so lekker dat hulle op die ingewing van oomblik toe sommer die struike ook mooi snoei en ‘n klompie takke wat te laag hang in die voortuin afsaag. Later ry hulle almal saam na die stortingsterrein en gaan gooi die gras en takke weg.

Toe hulle huweliksterapeut na die vakansie terug is en Wian en Carla weer by hom aanmeld om met hulle terapie aan te gaan, vertel hulle vir hom hierdie storie. "Ons het nooit geweet dat ons so lekker en goed kan saamwerk nie. Ons sukkel nou wel om met mekaar te praat, maar ons kan darem lekker saamwerk. Dit is iets wat ons meer sal wil doen."

Howard en Charlotte Clinebell het in hulle boek "The Intimate Marriage" (1970) 12 verskillende fasette van intimiteit onderskei:

Seksuele intimiteit gaan oor die verskillende fasette van die erotiese aantrekkingskrag tussen man en vrou.

Emosionele intimiteit is om julle gevoelens en belewenisse met mekaar te deel, om op mekaar se emosionele golflengte ingestel te wees.

Intellektuele intimiteit beteken om sake te bespreek, om menings en opinies uit te ruil. Dit gaan oor nabyheid in die wêreld van idees.

Estetiese intimiteit is wanneer ‘n egpaar saam iets geniet wat vir hulle mooi is. Dit maak nie saak of dit ‘n sonsondergang of ‘n fliek of ‘n stuk musiek is nie.

Kreatiewe intimiteit beteken om saam iets te skep. Dit kan ‘n kunswerk wees, maar meestal is dit dinge soos om ‘n kamer te versier, om die tuin te beplan of om ‘n lekker ete te maak.

Intimiteit in ontspanning is die vreugde om saam te speel, pret te hê, sport te beoefen, of net af te wen na ‘n harde week of dag.

Werks-intimiteit is wanneer getroudes saam ‘n stuk werk doen. Wian en Carla se verrassing het daaroor gegaan dat hulle ontdek het hoe lekker dit is om saam te werk.

Krisis intimiteit is nie iets wat mens bewustelik soek nie, maar wat tog ‘n huwelik beter en ryker kan maak. Wanneer getroudes saam ‘n krisis moet hanteer, kan dit daartoe lei dat hulle mekaar op nuwe en dieper maniere leer ken en ervaar, wat hulle kan help om te groei.

Die idee van konflik intimiteit is dalk ‘n verrassing. Tog is konflik wat reg hanteer is, een van die belangrikste maniere waarop ‘n huwelik groei. In konflik hoor ons dikwels vir die eerste keer regtig wat dit is wat my maat pla of wat hy/sy regtig wil hê uit die huwelik. Konflik bring intensiteit in die huweliksverhouding.

Verbintenis intimiteit gaan daaroor dat ons weet: ons is aan mekaar verbind. Veral in moeilike tye bring die sekerheid van ‘n vaste verbintenis ‘n dimensie van die huwelik na vore wat mens moeilik op ‘n ander plek kan kry.

Geestelike intimiteit beteken om saam die Here te dien, saam te bid, saam Bybel te lees en kerk toe te gaan. Vir gelowiges is dit ‘n besondere vreugde om die groot Ontmoeting met mekaar te deel.

Kommunikasie intimiteit gaan daaroor dat ons ons lewens, ons stories en harte met mekaar deel. Omdat dit so ‘n deurslaggewende faset van ‘n intieme huwelik is, dink baie mense dit is die enigste. Gelukkig is dit nie. Tog is dit wel so dat goeie kommunikasie op ‘n intieme vlak regtig baie belangrik is vir ‘n bevredigende huwelik, en is dit die moeite werd om goeie tyd en aandag hieraan te gee.

Hierdie lys van die Clinebells herinner ons daaraan dat ‘n goeie huwelik en bevredigende intimiteit oor meer gaan as om met mekaar te gesels en om seks te hê. Die beste huwelike is dié waar huweliksmaats ‘n hele verskeidenheid van intimiteite beoefen, en mekaar op verskillende maniere ken en geniet. Getroudes sal seker ook hulle eie fasette van intimiteit kon byvoeg volgens hulle eie verhale. Ek mis byvoorbeeld in hierdie lys die intimiteit van ouerskap.

In die narratiewe benadering praat ons van dikker en ryker beskrywings van die self, wat beteken dat ‘n persoon hom/haarself nie op ‘n eendimensionele manier verstaan en beskryf nie maar die rykdom van jou eie menswees sal raaksien, waardeer en benut. In die huwelik beteken dit dat ons sal raaksien dat daar ‘n hele klomp verskillende fasette van nabyheid in ons huwelik is (of tevore was) en dat ons dit weer sal optel en waardeer. Huwelike wat lank hou en oor die lang duur bevredigend is, is gewoonlik daarop ingestel om hierdie rykdom van die verskillende fasette van intimiteit te geniet en te ontwikkel.

So, komaan! Bespreek bietjie hierdie lys met jou man of vrou. Wat in julle huwelik is vir julle goed en geniet julle? Wat het julle te lanklaas gedoen en gedeel? En watter dimensies van nabyheid sal julle wil ontwikkel? Daar is waarskynlik ‘n hele klomp dimensies van nabyheid waarvan julle al vergeet het of wat julle nog nooit probeer het nie. Soek bietjie weer die dinge op wat julle huwelik ryker en beter en meer bevredigend kan maak.

Bron:

http://www.luxmundi.org.za/index.php?option=com_content&task=view&id=228&Itemid=165

Vyf waarhede wat jou huwelik kan verander

Ek is verantwoordelik vir my eie houding:

Moeilikhede is onvoorkombaar maar om ellendig te voel is ‘n keuse. Houding het te doen met die keuse wat ek maak oor hoe om te dink oor dinge byvoorbeeld twee vroue het eggenote wat hul werk verloor het. Wendy sê: “My man het in die afgelope drie jaar nie ‘n voltydse werk gehad nie. Die voordeel daarvan is dat ons nie DSTV kan bekostig nie. ons gesels nou baie meer en ons het al baie uit hierdie ervaring geleer.”

Lou Ann sê: “my man het die afgelope tien maande nie ‘n werk nie. Ons het nou net een kar oor, geen fone en ons ontvang kos van die kerk. Die lewe is ellendig by ons huis.

Die verskil tussen die twee vroue is hulle gesindheid. Ons kies om negatief te dink en vervloek die donker of ons kies om die Silver randjie om elke donker wolk raak te sien.

My houding beïnvloed my optrede:

Die rede waarom houdings so belangrik is, is omdat dit my optrede en woorde bepaal. Ek mag miskien nie in beheer wees van my omgewing nie: siektes, alholistiese eggenoot, tiener verslaaf aan dwelms ens. maar ek is wel in verantwoordelik vir wat ek doen met my omgewing. My houding sal tot ‘n baie groot mate my optrede beïnvloed.

As ek vir die positiewe in my huwelik soek sal ek heel moontlik meer positief praat, opbouende woorde teenoor my maat spreek en iets doen wat die lewe vir albei van ons sal verbeter.

Maar as ek op die negatiewe fokus, sal ek meer geneig wees om teenoor my maat kritiese, veroordelende woorde te uiter. My optrede sal binne een van twee kategorieë val: ek sal dinge doen om my maat seer te maak of ek sal onttrek en dit oorweeg om my maat te verlaat. Ja my houding beïnvloed my optrede!

Ek kan nie ander mense verander nie maar ek kan ander mense positief beïnvloed:

Dit is waar, jy kan nie jou maat verander nie maar jy kan en beïnvloed elke dag jou maat. As jy nog steeds besig is om jou maat te wil verander is jy heel moontlik ‘n meester in manipulasie. Jou redeneer: “As ek dit doen sal my maat so optree.” “As ek hom ongelukkig genoeg of gelukkig genoeg maak sal ek kry wat ek graag wil hê.” Hierdie is ‘n doodloop straat. Al verander jou maat sal hy/sy jou kwalik neem omdat jy hom/haar manipuleer het.

‘n Beter metode is om ‘n positiewe invloed op jou maat uit te oefen. Jy kan ‘n invloed uitoefen deur jou woorde en optrede. Wanneer jy na iets positief in jou maat soek en hom/haar komplimenteer daaroor, oefen jy ‘n positiewe invloed op jou maat uit. Wanneer jy iets doen waarvan hy/sy hou beïnvloed jou optrede hom/haar op ‘n positiewe manier. Die werklikheid van die krag van positiewe invloed het baie groot potensiaal vir huwelike wat sukkel.

My optrede hoef nie beheer te word deur my emosies nie:

In die Westerse Samelewing plaas ons ongelooflike baie klem op emosies. Wanneer hierdie filosofie op ‘n huwelik wat sukkel toegepas word, is die advies: “Wanneer jy nie meer liefde voel nie erken dit en beëindig die huwelik.” “As jy kwaad en seer voel sal jy ‘n tweegesig wees as jy iets mooi vir jou maat sê.” Hierdie filosofie kom kort in die feit dat die mens meer is as net sy/haar gevoelens.

Ja ons het gevoelens maar ons het ook houdings, waardes en optredes. As ons van emosie na optrede spring en ons houdings en waardes ignoreer, sal ons ons huwelike vernietig. Stop, dink, soek die positiewe, bevestig dit en doen dan iets wat positiewe potensiaal het. Optrede wat deur positiewe houdings en waardes gelei word het ‘n groter waarskynlikheid om produktief te wees.

Om my eie tekortkominge te erken beteken nie dat ek ‘n mislukking is nie:

Meeste huwelike wat sukkel het ‘n steen muur tussen man en vrou wat oor die jare opgebou is. Elke steen verteenwoordig ‘n gebeurtenis in die verlede waar een die ander teleurgestel het. Hierdie muur van pyn en teleurstelling is ‘n versperring vir eenheid in die huwelik. Dit is belangrik om hierdie muur af te breek. Deur jou deel in die bou van die muur te erken maak nie van jou ‘n mislukking nie. dit beteken dat jy menslik is en bereid is om jou menslikheid t erken. Om jou foute in die verlede te erken en vergifnis daarvoor te vra is die eerste stap tot ‘n groeiende huwelik.

Vertaal uit Adapted from Loving Solutions: Overcoming Barriers in Your Marriage by Dr. Gary Chapman.

Indien jy hulp of ondersteuning nodig het in jou huwelik kan jy Jonanda gerus skakel by 082 922 5081 vir ‘n afspraak.

Die oorlog tussen ons sondige natuur en die Gees van God

Deur Jonanda Burger

Lees Gal 5:16-18

As Christen weet ons dat God van ons verwag om gehoorsaam aan Sy wette te lewe. Tog sukkel ons so om die sondes in ons lewe te oorwin. Vers 16 is ‘n belofte dat wanneer jy jou lewe deur die Gees van God laat beheer dan sal jy nie swig voor jou sondige begeertes nie. Dit is ‘n wonderlike en kragtige belofte maar wat beteken dit om deur die Gees beheer te word? Hoekom is dit belangrik om deur die Gees beheer te word? Hoe kry ek dit reg om my lewe te laat beheer deur die Gees?

Voordat ons hierdie vra beantwoord is dit belangrik om eers te verstaan wat bedoel word met die sondige natuur. Wanneer ons die Bybel bestudeer kan mens sien dat daar na die sondige natuur ook verwys word as die werke van die vlees of die vlees. Dit is alles wat teenoor die werke en wil van die Heilige Gees staan.

Die amplified Bybel beskryf die sondige natuur as begeertes en drange en die menslike natuur sonder God.

John Piper beskryf die vlees as die ego van die mens wat behoeftes het (leegheid / leemte binne in self) en wat alle moontlike hulpbronne en kragte tot sy/haar beskikking buite / behalwe God gebruik om hierdie behoeftes te bevredig. Hy sê dit is die bewustheid van diepe begeertes en die idee om na God te gaan vir hulp of op Hom te vertrou om die begeerte te vervul, te verafsku en daarom die behoeftes deur eie kragte en hulpbronne te vervul.

Wat beteken dit dat jou lewe deur die Heilige Gees beheer word?

Dit beteken dat jy jou eie wil en begeertes neer lê en toelaat dat die Heilige Gees jou lei in wat reg en verkeerd is. Die Geesvervulde lewe is een wat gelei word deur die Heilige Gees en waarin jy die Gees volg. As die Gees ons lei sal ons nie oorgee aan sondige begeertes nie (v16).

Dit beteken ook dat jy die vrug van die Heilige Gees in jou lewe dra (v22). Dus lewe jy nie meer in sonde nie maar in gehoorsaamheid aan God.

Maar dit is egter baie belangrik om te besef dat om die Christelike lewe te leef, het mens die bo natuurlike krag van God nodig. Ons kan dit nie deur ons eie krag lewe nie. Die Geesvervulde lewe is soos om ‘n wae aan ‘n stoomtrein te wees. Ons word getrek deur die stoomtrein op die spore om die wil van God te doen.

Om deur die Gees van God beheer te word is dus die werk van God. Maar vir hierdie werk om plaas te vind moet ons dit BAIE graag wil hê. Ons eie wil hierin is baie belangrik. God sal nooit iets doen wat ons nie wil hê Hy moet doen nie – God forseer nooit sy wil af op ons nie! Ons moet dus verlang en smag daarna om deur die Heilige Gees beheer te word en nie deur ons sondige begeertes nie. Ons moet die sonde haat.

Hoekom is dit belangrik om deur die Heilige Gees beheer te word?

Ons leer uit vers 17 dat ons sondige natuur in oorlog is met wat die Gees wil hê. Dus ervaar alle Christene konflik van binne af. Christene is nie mense wat geen verkeerde begeertes beleef nie. Maar ‘n Christen is ‘n persoon wat deur die Gees in oorlog is met daardie begeertes (John Piper). As Christen moet jy dus leer om daardie begeertes te haat.

Maar as jy jou deur die Heilige Gees laat lei dan sal jy nie die begeertes van jou sondige natuur bevredig nie (v16). Hierdie is ‘n belofte. Dus as die Heilige Gees ons lei en beheer dan sal ons die sondige begeertes in ons lewe oorwin en nie toelaat dat dit ons beheer nie.

Tweedens, volgens vers 18, wanneer ons toe laat dat die Heilige Gees ons lewe beheer dan staan ons nie meer onder die wet nie. Dit beteken egter nie ons hoef nie die wet na te kom nie maar dat ons die krag van die Heilige Gees het om die wet na te kom. Dit kan soos volg voorgestel word: wanneer die Gees ons lewe beheer is gehoorsaamheid aan die wet soos om getrek te word deur hierdie stoom trein op die spore. Dit gebeur maklik. Maar wanneer ons dit deur ons eie krag die wet probeer na kom is dit soos om ‘n lang leer te klim. Dit is baie moeiliker en amper onmoontlik.

Wanneer ons lewe deur die Gees van God beheer word, word die leegheid binne in ons wat al die begeertes veroorsaak, opgevul met die Heilige Gees, wat dan vrugte produseer.

Hoe kry ek dit reg dat die Heilige Gees my lewe beheer?

Deur my hart gelukkig, tevrede en vredevol in God te hou. Dit gebeur deur geloof en vertroue in God se beloftes vir ons.

Kyk na die volgende verse:

Gal 5:6: “In Christus Jesus is dit nie van belang of jy besny is of nie. Al wat van belang is, is geloof wat deur die liefde tot dade oorgaan.”

Gal 3:23-24: “Voordat hierdie geloof gekom het, is ons deur die wet gevange gehou en bewaak totdat die tyd van die geloof sou aanbreek. Ons was dus onder die toesig van die wet totdat Christus sou kom, sodat ons deur te glo, vrygespreek sou word.”

Gal 3:5: “Hy wat julle met die Heilige Gees toerus en kragtig onder julle werk, doen Hy dit omdat julle die wet onderhou of omdat julle die evangelie glo?”

Gal 2:20: “en nou is dit nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. Die lewe wat ek nou nog hier lewe, leef ek in die geloof in die Seun van God wat sy liefde vir my bewys het deur sy lewe vir my af te lê.”

Ons moet in plaas daarvan om ons eie sondige begeertes te bevredig glo in die beloftes van God om ryklik aan elkeen van ons behoeftes te voldoen. Dit is wanneer ons kies om te glo dat ons nuut is en die Gees ons krag gee om ons sondige begeertes te oorkom in plaas daarvan om ons oor te gee aan ons begeertes en dit self te bevredig. Kom ek verduidelik dit met ‘n voorbeeld: ek gaan deur ‘n stresvolle tyd, eks gejaag en voel ek kan almal wat voor my kom verskeur, ek voel bang en onveilig, ek het ‘n behoefte om te ooreet om veilig te voel en te ontvlug. Om volgens die vlees te wandel sal ek oorgee aan die sondige begeertes en doen wat my behoeftes is. Maar wanneer ek toelaat dat die Gees my beheer sal ek glo in die beloftes van God vir my situasie soos byvoorbeeld dat God vir my voorspoed beplan en nie teëspoed nie, ‘n toekoms en ‘n verwagting. Dat ek niks hoef te vrees nie want God is by my en sal my nooit verlaat nie. God sal aan my oorwinning gee. Dit help my om rus, vrede en vreugde in God te vind.

Dus, wanneer ek deur die Gees gelei word kies ek om op God te vertrou. Ek kyk met Geestelike oë na my situasie en nie met vleeslike gevoelens nie. Dan word my behoeftes deur die Gees vervul en ek het geen begeerte om oor te gee aan my sondige drange nie.

Wanneer ek kies om bg. te doen hou ek my hart gelukkig en tevrede in God. Ons wandel volgens die Gees wanneer ons harte in die beloftes van God rus. En ons harte rus in God wanneer ons ‘n lewe van geloof in God en Sy beloftes lewe.

Om dus in die Gees te wandel is om die geveg van geloof te veg en die beloftes van God voor ons oë te hou. Dit is om met geestelike oë na elke situasie, uitdaging en behoefte te kyk en nie met vleeslike oë en gevoelens op te tree nie. Maar geloof kan net kom deur die Woord van God aan te hoor (Rom 10:17) en as ons dus volgens die Gees wil wandel moet ons mediteer op die Woord van God.

George Muller verklaar dat die nommer een ding waaraan hy elke dag eerste aandag gee is nie om God se werk te doen of Hom te verheerlik nie maar om homself eers te kry dat sy siel, innerlike mens, gelukkig en tevrede is in die Here. Dit is hoe mens toe laat dat die Gees jou lei: om jou hart gelukkig te kry in God.

Opsomming:

· Erken dat jy nie sonder die Heilige Gees in oorwinning kan leef nie.

· Vra God voortduring om jou te help om deur die Gees beheer te word.

· Glo en vertrou in God om dit ook te doen.

· Tree dan op of dit al so is.

· Dank die Heilige Gees voortdurend dat Hy jou help om jou sondige natuur te oorkom.