In tye van resessie?

Deur Jonanda Burger

In enige tyd van swaarkry en beproewings moet jy jouself die volgende vrae afvra: wie dink jy is God in jou moeilike situasie, wat sê God se Woord/beloftes oor jou situasie en waarop maak jy staat vir uitkoms in jou situasie. Jy sien wat jou antwoord op elkeen van hierdie vra is sal bepaal hoe en of jy deur jou swaarkry as oorwinnaar sal uit tree.

Wie is God as dit moeilik gaan?

Ons kan nie na ons omstandighede kyk om te beskryf wie God is nie. God is groter as die ekonomiese resessie, God is groter as siektes, as egskeiding – God is groter as enige probleem wat jy in die gesig mag staar! Luk 1:37 verklaar dat NIKS vir God onmoontlik is nie. Wanneer ons die waarheid glo sal ons ook met sekerheid weet dat die ekonomie nie God beperk om aan ons behoeftes te voldoen nie, dat mediese bewyse van vrugteloosheid nie God kan beperk om ‘n babatjie in daardie baarmoeder te vorm nie, dat die luste van ‘n buite egtelike verhouding nie God kan beperk om daardie huwelik te herstel beter as wat dit ooit was nie.

Jy sien God is groter en almagtiger as waarvoor ons Hom krediet gee. Ons kyk in ons omstandighede vas en vergeet om die Asemrowende God, waarvoor niks onmoontlik is raak te sien. Indirek sê ons eintlik vir God dat ons probleme groter as Hy is. Dit veroorsaak ook dat ons glad nie vertrou op Hom en Sy beloftes vir ons lewe nie.

‘n Verdere mis konsepsie wat ons het oor God is oor Sy goedheid. Die Bybel verklaar dat God goed is (Ps 90:17 / Tit 3:4). Goedheid verwys na alles wat goed is en dus kan daar niks slegs in God wees nie, die slegte kom ook nie van Hom af nie en dit wat sleg is kan Hy ten goede laat mee werk (Rom 8:28).

Ek ervaar egter dat baie mense twyfel aan die goedheid van God en daarom ook sukkel om Hom te vertrou binne in hul situasie. Glo jy werklik dat God goed is en voorspoed en nie teëspoed vir jou beplan (Jer 29: 11)? Glo jy dat, al voel dit nie so op hierdie oomblik nie dat God in beheer is en ‘n goeie plan het met jou omstandigheid en uitdagings het?

Die feit van die saak is dat die waarheid oor God bly die waarheid oor Hom – al voel dit nie asof God goed is nie, al lyk dit nie so nie, al hoor jy die teenoorgestelde in die wêreld – God is in beheer, Hy is almagtig, regverdig, liefdevol, goedhartig, ens.

Wat/wie kies jy om te glo? Jou gevoelens, die statistieke, mense se opinies of God en Sy beloftes?

Wat sê God se beloftes oor jou situasie:

Vir elkeen van jou probleme of vrese is daar ‘n belofte in God se Woord. Bestudeer die Woord en vind wie God is en wat Hy belowe vir jou. Dit sal jou vrese verander in vertroue in die Een wat werklik vertrou kan word, sal jou ongeloof vervang deur geloof sodat jy kan ontvang wat God belowe en jou hoop gee in situasies wat hopeloos is.

Waarop maak jy staat vir uitkoms in jou situasie?

Wie of wat sal jou situasie oplos? Sal meer geld al jou probleme weg neem, ‘n beter doktor dalk die siekte genees, as jy maerder word sal jou man jou weer bemin? Selfs al kan een van bg jou help, God alleen is die een wat oorwinning gee. Dit is tog God wat deur al hierdie dinge werk want alles wat goed is kom van God af (Jak 1:17)

God wil egter he dat ons op Hom en Sy krag alleen moet vertrou en nie op mense en geld wat mens net kan teleurstel nie.

Wat moet jy leer tydens swaarkry situasies?

Die een goeie ding waarvan ek seker is wat tydens swaarkry tye gebeur is dat God aan ons karakter werk om ons meer soos Jesus te maak. Ons moet dus vir God vra wat dit is wat Hy wil he ons moet tydens die tyd leer. Een van die dinge wat ek altyd tydens finansiële swaar tye moet leer is vertrou in God en Sy voorsiening. Jy moet ook God dan vra om jou te help om dit aan te leer en jou karakter te verander sodat jy meer soos Jesus kan wees.

Beloftes van God:

Num 23:19; Deut 7:9; Ps 18:31; Ps 34:10; Ps 72:12-13; Ps 89:34-35; Sp 16:3; Jes 30:18; 2Kor 1:19-20; Heb 10:23; 2Pet 3:9.

‘n Lewe van tevredenheid-1

‘n Lewe van tevredenheid-1

Lees Fil 4:10-14: Ek was baie bly in die Here dat julle na so ‘n lang tyd weer gewys het dat julle nog aan my dink. Nie dat julle my ooit vergeet het nie, julle het net nie die kans gehad om iets te doen nie. Ek sê dit nie omdat ek gebrek ly nie, want ek het geleer om my in alle omstandighede te behelp. Ek weet wat armoede is en ek weet wat oorvloed is; van alles het ek ondervinding: om genoeg te hê om te eet sowel as om honger te ly, om oorvloed te hê sowel as om gebrek te ly. Ek is tot alles in staat deur Hom wat my krag gee. Nietemin het julle goed gedoen deur my in my moeilike omstandighede by te staan.

Wat weet ons van Paulus se situasie toe hy hierdie brief geskryf het:
Paulus het hierdie brief aan die Filippense geskryf toe hy in die tronk was. Hy was dag en nag bewaak deur ‘n wag. Paulus kon nie die werk doen waarvoor hy lief was nie, hy kon nie sy passie uitleef nie, hy kon nie sy gunsteling kos eet nie, hy kon nie die avontuur van die lewe geniet nie, hy kon nie die mense waarvoor hy lief was gesien en tyd met hulle spandeer het nie ens. Maar tog herhaal hy 16 keer in hierdie brief dat die Christen bly moet wees. Hierdie brief is die mees verblydende en oorwinnende brief uit al die briewe wat Paulus geskryf het.

Hy verklaar ook dat hy in sy omstandighede binne die tronk nie gebrek ly nie want hy het geleer om in elke omstandigheid tevrede te wees terwyl hy al hierdie dinge kort kom.

Wat beteken dit om tevrede te wees? Wat is tevredenheid?
Wikipedia definieer contentment as (also called complacence) the neuro-physiological experience of satisfaction and being at ease in one’s situation.

Tevredenheid word in die Afrikaanse woorde boek beskryf as voldoening, bevrediging, genoegdoening, voldaanheid en versadig. Om te ontvang wat mens nodig het of wil hê.

Dit is egter belangrik om te besef dat as mens tevredenheid wil bereik mens die korrekte definisie van die woord tevredenheid moet het. Die wêreld het ons geleer dat tevredenheid bereik word deur dit te bekom wat mens graag wil hê. Hoe meer mens besit hoe meer tevrede is ‘n mens, hoe meer situasies is soos wat mens dit wil hê hoe meer tevrede is ‘n mense, hoe meer mense optree soos ons wil hê hoe meer is mens tevrede. As dit die waarheid is oor hoe om tevredenheid te bereik het ek baie slegte nuus vir ons almal: ons sal nooit tevrede kan wees nie, altyd voel of ons gebrek lei en ontevrede deur hierdie lewe gaan.

Tevredenheid begin nie met ‘n gevoel nie maar ‘n keuse wat mens maak, ‘n mindset wat ‘n tevrede gevoel mettertyd tot gevol sal hê. As ons die Bybel bestudeer kan mens die ware definisie van tevredenheid vind. Die Amplified Bybel beskryf contentment as satisfaction to the point where I do not feel disturbed or disquieted in whatever state I find myself in.

My definisie van ware tevredenheid is nie om alles te besit wat jy graag wil besit nie, dat alles is soos wat jy dit graag wil hê nie of dat mense optree soos jy wil hê hulle moet nie maar om tevrede te wees met dit wat jy het en hoe jou omstandighede is. Dit is die vermoë om jouself in elke situasie te verbly en vrede te ervaar.

Wat leer Filippense ons oor tevredenheid:
Tevredenheid moet aangeleer word (11):
die menslike natuur is om meer te wil besit en vir meer te strewe. Paulus wys ons daarop uit dat hy geleer het om in elke situasie tevrede te wees. Hier moet ons eerstens die ware definisie van tevredenheid leer volgens die Woord van God en tweedens moet ons dan aanleer om tevrede te wees. Wanneer ons gedagtes vernuwe word oor om tevrede te wees en ons besef dat dit nie begin by ‘n gevoel en bereik word deur alles te kry wat jy graag wil hê nie sal mens leer hoe om tevrede te wees in elke situasie.
Armoede en rykdom is gelykes in terme van uitdagings (13): die wêreld het ons geleer dat armoede ‘n erge uitdaging is en rykdom ‘n wonderlike seëning. 1Tim 6:17 verklaar: Dié wat in hierdie wêreld ryk is, moet jy waarsku om nie hooghartig te wees nie. Hulle moet nie hulle hoop op die onsekerheid van rykdom vestig nie, maar op God wat alles ryklik aan ons gee om te geniet. Armoede en rykdom kan albei vernietigend wees vir die mens en ons moet soos Paulus leer om in oorwinning oor albei armoede en rykdom te leef sodat dit nie ons tevredenheid bepaal nie. 1Tim6:6-9 verklaar: Die godsdiens is ‘n groot wins as iemand tevrede is met wat hy het, want ons het niks in die wêreld ingebring nie; ons kan ook niks daaruit wegneem nie. As ons dan kos en klere het, moet ons daarmee tevrede wees. Maar dié wat ryk wil word, val in versoeking. Hulle loop hulle vas in die strik van baie sinlose en skadelike begeertes waardeur mense in verderf en ondergang gestort word.
Mens kan slegs deur die krag van Jesus Christus in elke situasie tevrede wees (13): ons kan nie deur ons eie vermoëns dit reg kry om tevrede in elke situasie te wees nie. Wêreld wyd groei die vlak van ontevredenheid daagliks al het ons soveel meer as wat die mens ‘n honderd jaar gelede oor die weg gekom het. Paulus sê dat hy het die geheim geleer van hoe om tevrede in elke situasie te wees (12 Amplified) en dit is dat hy tot alles in staat is deur die krag van Jesus Christus. Dus is elke Christen deur Jesus Christus se krag in staat om in elke situasie tevrede te wees. Of ons baie of min het om te eet of ons duursame label of no name gewone klere dra of ons mans ons romantiseer of nie of ons maer of vet is, in elke situasie kan ons tevrede wees.
Ontwikkel ‘n behoefte om ten alle tye tevrede te wees: alle verandering begin met ‘n behoefte om te verander. Niemand kan jou verander as jy nog nie wil verander nie. Nie eers God sal jou op Hom afdwing nie. Hy lei ons en druk dit op ons harte maar ons moet dit kies.
Bid en vra God: om jou te verander sodat jy nie meer sal begeer nie, dat jy sal leer om tevrede in elke situasie te wees en dat Hy jou ontevredenheid sal weg neem. Gebed is die krag wat alle verander te wee bring. Fil 4:6-7 verklaar: Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus.
Vergelyk die ware waarde van dinge (wat jy begeer) met die ware waarde van Jesus Christus en om Hom te ken: Fil 3: 7-11: Maar wat eers vir my ‘n bate was, beskou ek nou as waardeloos ter wille van Christus, ja, nog meer: ek beskou alles as waardeloos, want om Christus Jesus, my Here, te ken, oortref alles in waarde. Ter wille van Hom het ek alles prysgegee en beskou ek dit as verwerplik sodat ek Christus as enigste bate kan verkry en een met Hom kan wees: vrygespreek, nie omdat ek die wet onderhou nie, maar omdat ek in Christus glo. Dit is die vryspraak wat God gee omdat ‘n mens in Hom glo. Al wat ek wens, is om Christus te ken, die krag van sy opstanding te ondervind en deel te hê aan sy lyding deur aan Hom gelyk te word in sy dood, in die verwagting dat ek self deel sal hê aan die opstanding uit die dood. Paulus het besef dat alles in die lewe, selfs sy gawes, vermoëns en die werk wat hy doen nie kan vergelyk daarmee om Jesus Christus te ken en die ewige lewe te beërwe nie. Wanneer ons besef wat se waarde in Jesus Christus geleë is en wat se rykdom daar vir ons in Hom is sal alles anders ook vir ons waardeloos word. God het ons geskape om dinge te gebruik en mense lief te hê maar soveel mense gebruik mense en is lief vir dinge.
Ons moet ‘n Goddelike perspektief oor die lewe hê: ons moet dinge en situasies sien soos wat God dit sien en nie met ons menslike oë daarna kyk nie. Ons moet fokus op wat ons moet doen en nie wat ons wil hê of begeer nie.
Ons moet ‘n houding van dankbaarheid in neem: ons moet in elke situasie die dinge soek waarvoor ons dankbaar kan wees en nie fokus op die negatiewe en wat kort kom nie. Dus ons moet ons gedagtes in beheer neem. In plaas van ‘n kritiese gesindheid moet ons ‘n dankbare gesindheid in neem en fokus op alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is – watter deug of lofwaardige saak daar ook mag wees – daarop moet julle julle gedagtes rig (Ef 4:8).
Moenie jouself met ander vergelyk nie: Paulus vergelyk homself nie met die Filippense wat nie in die tronk is of dalk beter af is nie. Hy aanvaar waar hy is en aanvaar ook ander mense se omstandighede. Wanneer ons onsself met ander begin vergelyk is wanneer die ontevredenheid ontstaan.

Vir volgende week:
• Soek nog skrif oor tevredenheid.
• Lees Ps 27:4, Ps 34:9-10, Ps 34:11, Ps 65:5, Ps 104:28.

ELOHIM: GOD IS GETROU/BETROUBAAR

Ek kan Hom vertrou om altyd Sy beloftes na te kom!

Miskien sit jy hier vandag en jy is al innig seer gemaak deur mense naby aan jou, dalk het jy die mense in jou lewe vertou maar hulle het jou al telke male teleurgestel? Miskien voel jy op hierdie oomblik dat daar niemand is wat jy kan vertou nie en as iets moet gebeur jy dit maar self moet laat gebeur of as daar iets is om te doen jy dit maar self moet doen.

Wie van ons is nog nie teleurgestel deur die mense naby ons nie? Die waarheid is dat die mens maar mens bly, vol foute en die gawe om teleur te stel. Ek is seker as jy gaan terug kyk in jou verlede het jy ook al die mense naby jou teleurgestel. Gelukkig is daar vir ons vergifnis hiervoor by God. En alhoewel vertroue in die wêreld na ‘n hopelose situasie lyk is daar baie goeie nuus:

God is getrou en betroubaar!
Num 23:19: God is geen man dat Hy sou lieg nie; of ‘n mensekind dat dit Hom sou berou nie. Sou Hy iets sê en dit nie doen nie, of spreek en dit nie waar maak nie?
Psa 89:8: o HERE, God van die leërskare, wie is soos U? Grootmagtig is U, o HERE, en u trou is rondom U!
Psa 36:5: o HERE, u goedertierenheid is tot in die hemele, u trou tot in die wolke.
2Kor 1:20: Want hoeveel beloftes van God daar ook mag wees, in Hom is hulle ja en in Hom amen, tot heerlikheid van God deur ons.
Sp 3:5: Vertrou op die HERE met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Ken Hom in al jou weë, dan sal Hy jou paaie gelykmaak.
Ps 37:3: Vertrou op die HERE, en doen wat goed is; bewoon die aarde en beoefen getrouheid, en verlustig jou in die HERE; dan sal Hy jou gee die begeertes van jou hart. Laat jou weg aan die HERE oor en vertrou op Hom, en Hy sal sorg;

God se getrouheid beteken dat, in ‘n wêreld waar alles onseker is, mense nie vertou kan word nie en alles net tydelik is:

Daar sekuriteit en stabiliteit is by God.
• God vas staan soos ‘n rots en Hy nooit verander.
• God gister, vandag en more dieselfde is.
• God eerlik is en nooit lieg nie, in Hom is net waarheid te vinde.
• God geloofwaardig en opreg is. Hy lieg nooit, het nog nooit en sal ook nooit nie.
• God toegewyd is tot jou en Sy plan vir jou lewe.
• Geen gebeurtenis kan God beperk of maak dat Hy onbetroubaar optree nie.
• Dat as ek volgens God se wil/beloftes bid, Hy dit vir my sal gee.
Approximately 2500 prophecies appear in the pages of the Bible, about 2000 of which already have been fulfilled to the letter—no errors. The remaining 500 or so reach into the future and may be seen unfolding as days go by.

Minderwaardigheid:
Die probleem is dat as jy met minderwaardigheid sukkel en glo dat jy nie God se beloftes waardig is nie, sal jy ook nie ‘n verwagting koester vir God se beloftes om oor jou waar te word nie, jy sal nog minder God vertrou om dit te doen wat Hy belowe.

Wat dink jy sal gebeur as God in jou oor die beloftes van Sy hart vir jou fluister?

Hoekom is jy waardig:
Jy moet verstaan dat as ‘n Christen is jy outomaties geregtig op al die goeie dinge wat die Here in Sy Woord belowe. Verseker nie as gevolg van iets wat jy persoonlik gedoen of bereik het nie. Jy is waardig omdat God so sê, omdat jy Jesus Christus as jou Verlosser aangeneem het en Hy jou daardeur gered het van ‘n lewe vol sonde, bindings en dood. Jy is waardig, het die reg om waardig te voel en het die reg tot elke goeie gawe wat God jou wil gee omdat Jesus gesterf het om vir jou daardie reg te gee. En as jy glo dat jy nie waardig is vir enige sukses, oorwinning, vreugde, vrede of enige ander goeie ding, funksioneer jy nog volgens die vyand se plan.

Dus, dit maak nie saak wat jy gedoen het nie, wat jy tans doen of nog gaan doen nie maar die erkenning dat jy die wedergebore kind is van die Allerhoogste God. Dit gaan nie oor werke wat jy moet doen, jy het

alreeds die heel belangrikste ding gedoen: Jesus aangeneem.

Jy sien daar is niks wat jy kan DOEN om waardig te wees nie, jy IS alreeds waardig omdat God so sê.

Indien jy nogsteeds glo dat jy nie waardig is nie moet jy jouself afvra hoekom nie? Het jou ouers, onderwysers, familielede of vriende jou minderwaardig laat voel, jou konstant afgebreek en vertel hoe sleg jy is? Moes jy konstant goeie dinge doen sodat jou ouers aanvaarding en liefde aan jou betoon. Is daar iemand wat jou tans konstant afbreek en sleg oor jouself laat voel?

Moontlike vrugte van iemand wat nie glo in hart dat God getrou is nie:
• Voel nie waardig om God se beloftes te ontvang nie.
• Voel nie so spesiaal en belangrik soos ander Christene.
• Voel alleen en eensaam in probleme en uitdagings in lewe.
• Probeer probleme self op te los.
• Dink nie eers daaraan om vir God vir hulp in situasies te vra.
• As hulp vra, hou jy aan probleem vas en gee dit nooit werklik oor in God se hande nie – probeer nog steeds self op los.
• Ervaar selde vrede en rus.
• Voel frustreerd, moeg en uitgeput.
• Voel moedeloos en hulpeloos, selfs depressief.
• Sien nie uit na toekoms, toekoms lyk vaal en donker.

God is getrou om:
My te beskerm van versoekings en die vyand:

1Kor 10:3: Geen versoeking wat meer is as wat ‘n mens kan weerstaan, het julle oorval nie; maar God is getrou, wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie; maar Hy sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee, sodat julle dit sal kan verdra. Wanneer jy versoek word moet nie op die aantreklikheid van die versoeking fokus nie maar fokus op God se getrouheid om jou te verlos uit daardie versoeking.
My te vergewe self al is ek ontrou aan Hom:
Omdat ons steeds in ‘n vleeslike liggaam is het ons nog steeds die geneigheid om te sondig en dus ongetrou te wees. 2Tim 2:13: As ons ongetrou is, God bly getrou, God kan homself nie verloën nie. Maar jy moet opreg wees in jou belydenis en nie God se genade misbruik nie. 1 Joh 1:9: As ons ons sondes bely, Hy is getrou en regverdig en vergewe ons die sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid.
My van ongeregtighede skoon te maak:
Dit is God se plan dat jy heilig en deel moet wees van Sy Koninkryk plan. En Hy is getrou om die plan uit te voer. Fil 1:6: Ek is oortuig dat God wat ‘n goeie werk in julle begin het, end uit sal voer en volbring op die dag wanneer Jesus Christus kom.
Om al Sy beloftes na te kom:
Verkillende bronne gee verskillende inligting deur oor hoeveel beloftes God in die Bybel maak. Dit wissel tussen 3000 en 7000 beloftes. Dis egter irrelevant hoeveel beloftes daar is maar wat relevant is, is dat God getrou is aan elkeen van daardie beloftes. God sal jou nooit faal nie. Hy is betroubaar. Hy kan nie anders wees nie. Jou heilige en liefdevolle God is getrou.

Aksie stappe: bid saam met iemand anders (Jak 5: 13-14)
Teleurstellings in verlede: nou is die tyd om mense in die verlede wat jou teleurgestel het te vergewe sodat jy gehoorsaam kan wees aan God en vry kan kom van jou seer en teleurstelling.
• Maak ‘n lys van al hierdie mense se name.
• Vat dan een vir een en vra vir God om jou te help om hulle te vergewe soos Hy jou vergewe.
• Kies dan om hulle te vergewe en verklaar dit hardop.
• Vra God dan om die seer oor die teleurstelling in jou hard te kom genees en jou vertroue in Hom te herstel.
Mense wat jou afgebreek het: nou is die tyd om mense in die verlede wat jou afgebreek het te vergewe sodat jy gehoorsaam kan wees aan God en vry kan kom van jou seer en lae self waarde.
• Maak ‘n lys van al hierdie mense se name.
• Vat dan een vir een en vra vir God om jou te help om hulle te vergewe soos Hy jou vergewe.
• Kies dan om hulle te vergewe en verklaar dit hardop.
• Vra God om die seer in jou hard te kom genees en jou te wys hoe Hy jou sien.
• Vra God dan om die negatiewe woorde wat oor jou uitgespreek is te vernietig en jou nuwe gedagtes oor jouself te gee.

Maak dit jou eie: God is Almagtig

Oordenkings vrae?
1. Sukkel jy om God ten volle te vertrou?
2. Sukkel jy om, wanneer jy probleme het, dit totaal oor te gee in God se hande?
3. Voel jy alleen in die uitdagings en probleme in jou lewe?
4. Voel jy moedeloos, frustreerd of depressief?
5. Sien jy uit na die toekoms?

Lees:
Ps 9:11; Ps 37:3-5; Ps 40:5
Die leuen: “Ek kan nie God vertrou nie”
Die waarheid: “God sal my nooit in die steek laat nie, my nooit alleen laat nie, Sy beloftes staan vas en niks kan dit verander nie.” (ELOHIM: Sterk, Betroubare en Enigste ware God).”
Die leuen: “Ek is nie God se beloftes waardig nie”
Die waarheid: “Ek is God se beloftes waardig omdat ek aan Hom behoort en Hy my waardig maak.”

Opdrag:
Waarmee sukkel jy om God te vertrou? Maak ‘n lys van alles waarmee jy sukkel, al jou probleme en soek die waarheid oor God en jouself in die Woord maw vervang die leuen dan met die waarheid. Byvoorbeeld:

Areas nog nie filtreer met God
1) Finansies

2) Gewig / liggaam / gesond eet
Waarheid
1)Ps 37:3: Vertrou op die HERE, en doen wat goed is; bewoon die aarde en beoefen getrouheid, en verlustig jou in die HERE; dan sal Hy jou gee die begeertes van jou hart. Laat jou weg aan die HERE oor en vertrou op Hom, en Hy sal sorg;
2)Sp 3:5: Vertrou op die HERE met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Ken Hom in al jou weë, dan sal Hy jou paaie gelykmaak.

Maak seker dat jy gedurig deur hierdie waarhede vir jouself herhaal sodat jou gedagtes vernuwe kan word en jy anders kan optree.

Bid dat:
1. God jou moet help om te kan onderskei tussen die leuen en die waarheid.
2. Die Heilige Gees binne in jou herinneringe en gevoelens moet kom en jou genees van enige seer in die verlede.
3. God Sy beeld van Homself binne in jou sal herstel.
4. God jou sal help Sy betroubaarheid te glo en om Hom volkome te vertrou in elke area van jou lewe.
5. God vir jou genoeg sal wees.

Lofprysing:
1. Verklaar aan God dat jy daarna smag om Hom as Betroubaar te ervaar en ook so op Hom te vertrou. Sê vir Hom in jou eie woorde hoe betroubaar Hy is.
2. Sit ‘n bekende aanbiddingsliedjie op en dans voor die Here. Beeld die woorde van die liedjie deur jou liggaamsbewegings uit. Om te dans is ‘n taal.

Skrif om te bestudeer:
Ps 40:5 Ps 65:6-8
Sp 3:26-26 Jes 30:15
Sp 3:5-6 Ps 9:11

WAT GLO JY: DAAR IS KRAG IN WAT JY GLO!


Die krag van ons denke:
Ons gedagtes en wat ons glo is baie kragtig. Dit het ‘n direkte invloed op wat ons doen en hoe ons lewe. Dit is nie ons omstandigede, situasies of mense wat ons lewe bepaal nie maar hoe ons dink en wat ons glo oor hierdie omstandighede, situasies en mense wat bepaal hoe ons lewe is.

Sp 23:7 Want soos hy in sy siel bereken, so is hy;

Pro 23:7 for as he thinks in his heart, so is he;
1Jo 5:4 because everyone who has been born from God has won the victory over the world. Our faith is what wins the victory over the world.

‘n Tweeling het in ‘n huis groot geword by ouers wat albei alkoholiste was, die een seun het ‘n boemelaar geword die ander ‘n suksesvolle bestuurder van ‘n groot besigheid. Die twee is afsonderlik gevra hoekom hul is wat hul is. Die boemelaar het geandwoord: “my ouers was alkoholiste, wat verwag jy?” en die bestuurder het geandwoord: “my ouers was alkoholiste, wat verwag jy?”

Hierdie is ‘n kragtige voorbeeld van hoe ons denke kan bepaal hoe ons lewe uitdraai.

Jes 65:2 Ek het my hande die hele dag uitgebrei na ‘n opstandige volk wat wandel op ‘n weg wat nie goed is nie, agter hulle eie gedagtes aan;
Jer 18:12 Maar hulle sê: Dit is tevergeefs; want ons sal na ons gedagtes wandel.

Ons is vandag wat ons is, as gevolge van die gedagtes wat ons dink. En ons sal ons môre dit wees waaraan ons vandag gedink het.

Dus, die lewe is nie net per toeval of gebeur net met my nie. Nee ek kan kies of ek die lewe wil leef wat Christus gesterf het om vir my te gee. Op hierdie oomblik glo jy dinge oor jouself, God en die lewe wat jou lewe drasties kan beinvloed.

Hoe ontstaan die dinge wat ons glo omtrent ons self, God en die wereld?
Rom 10:17 Die geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God.

– Die gelowe wat ons opbou deur die jare deur: van geboorte tot en met die ouderdom van ses kan ‘n mens se hele karakter vorm. ‘n Persoon se karakter vorm deur hoe mens se ouers, vriende, onderwysers ens mens behandel en wat ons dan kies om daaruit te glo. Hoe meer ons dinge hoor en kies om daaroor na te dink hoe meer begin ons dit te glo. Dus, ons word van kleintyd af geprogrameer met leuens oor onsself, God en die lewe. Mens se karakter kan egter jou hele lewe lank verander en gevorm word.

– Die gedagtes wat ons elke dag kies om te dink: daar kom daagliks honderde gedagtes in ons denke op. Nie al hierdie gedagtes is egter die waarheid nie. Daar is drie bronne waarvandaan gedagtes kan in vloei: die duiwel, die self en God. Ons moet elke gedagte gevangenis neem, kyk of dit die waarheid is en dan slegs aan die dink wat die waarheid is (2 Kor 10:5). Die gedagtes wat ek elke dag dink word later wat ek glo.

Dus waaroor ek elke dag dink begin ek later glo en dan ook so te leef. Denke -> Glo -> Doen -> My lewe.

Wat glo ons van onsself-glo jy die waarheid of ‘n leuen?
In 1833 is die slawewet nietig verklaar. Al die slawe het egter nie dieselfde dag nog as vry mense begin lewe nie. Baie het nog nie die goeie nuus gehoor nie, baie het dit gehoor maar nie geglo nie, baie het geglo maar nie geweet hoe om dit toe te pas nie. Die feit dat hul vry was het nie verander omdat hul nie so geleef het nie. Hul was vry mense maar omdat hul nie so geglo het nie, het hul nie so geleef nie. So is dit ook met ons. Wat ons van ons self glo bepaal hoe ons lewe.

Dit is nie wat ek doen wat bepaal wat ek is nie maar wat ek van myself glo bepaal wat ek doen en hoe ek optree. Ons kyk elke dag in die spieel om te sien hoe ons lyk maar ons moet eintlik na die Bybel gaan sodat dit vir ons kan vertel wie ons werklik is en hoe ons werklik lyk.

Nie alles wat ek glo of dink is noodwendig die waarheid nie. En omdat ek nie iets glo nie beteken nie dit dat dit nie die waarheid is nie.

Kan ek verander wat ek glo?
Die goeie nuus is ons denke en wat ons glo kan verander word. Rom 12:2 En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gedagtes, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is.

Hoe verander ek wat ek glo?

Soos jy jou gedagtes en denke wil terug neem van die vyand sal hy veg om die plek te behou. Jy sal moet oorlog doen teen sy leuens en verwarring. Volg die volgende stappe:
1. Verklaar hardop dat jy nie sal toelaat dat enige leuens beheer oor jou denke sal neem nie. Dit kan nie bly waar ‘n mens se wil nie dit sal toelaat nie.
2. Dink waaraan jy dink. Soos jy ‘n leuen erken beskerm jouself hardop. Weerstaan die duiwel en hy sal dan van jou af weg vlug (Jak 4:7). Neem dan elke gedagte gevangenis tot gehoorsaamheid aan Christus (aan die waarheid) (2Kor 10:5).
3. Neem ‘n besluit om nie op te gee nie (set your mind). Jy is nie alleen nie. God is by jou om jou oorwinning te gee. Ander gelowiges gaan ook dieselfde versoekings as jy deur.
4. Dink gedurigdeur doelbewus aan die waarheid. As jou gedagtes vol is van die waarheid is daar nie plek vir leuens nie en kan die duiwel jou nie daarmee versoek.
5. As jy sukkel roep om God se hulp en genade. Hy sal tot jou redding kom en die krag van die Heilige Gees gee om elke versoeking te oorwin. Gal 5:16 Laat julle lewens deur die Gees van God beheer word dan sal julle nie swoeg voor jul eie sondige begeertes nie – vra dat die Heilige Gees om jou te vervul en te lei en laatei laatl dan toe dat Hy jou lei.
6. Vra God en laat Hom toe om jou gedates te vernuwe. Rom 12:2 En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar laat God julle verander deur die vernuwing van julle gedagtes, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is.
7. Bestudeer die Woord sodat jy die waarheid kan ken en nuut kan dink oor dinge (Rom 10:17). Hoe meer ons die waarheid hoor hoe meer sal ons dit glo en ook so lewe.
8. Om die waarheid te ken en beheer terug te neem oor jou denke is ‘n proses. As jy sondig vra onvergifnis, staan op en begin weer die pad loop. Voor jy jou oë kan uitvee sal jy jou denke terug gewen het.

Praktiese hulp:

Wanneer jy ‘n leuen in jou denke hoor sê dan hardop:

2 Kor 10:5 Satan jy is ‘n leuenaar. In die Naam van Jesus Christus aanvaar en glo ek nie die leuen nie.
1 Joh 4:4 Hy wat in my is, is groter as die een wat in die wêreld is. Ek bevel jou om jou kniee te buig voor die Naam van Jesus Christus.
Fil4:8 Begin dan te dink aan die Woord van God of sing ‘n aanbiddingslied vir God.

Maak ‘n bewustelike keuse om jou gedagtes met goeie, rein en lieflike denke te vul. Maak ‘n lys van jou huidige gedagtes t.o.v. Leuen (onwaar) gedagtes: vs Waarheid in die Bybel.