In tye van resessie?

Deur Jonanda Burger

In enige tyd van swaarkry en beproewings moet jy jouself die volgende vrae afvra: wie dink jy is God in jou moeilike situasie, wat sê God se Woord/beloftes oor jou situasie en waarop maak jy staat vir uitkoms in jou situasie. Jy sien wat jou antwoord op elkeen van hierdie vra is sal bepaal hoe en of jy deur jou swaarkry as oorwinnaar sal uit tree.

Wie is God as dit moeilik gaan?

Ons kan nie na ons omstandighede kyk om te beskryf wie God is nie. God is groter as die ekonomiese resessie, God is groter as siektes, as egskeiding – God is groter as enige probleem wat jy in die gesig mag staar! Luk 1:37 verklaar dat NIKS vir God onmoontlik is nie. Wanneer ons die waarheid glo sal ons ook met sekerheid weet dat die ekonomie nie God beperk om aan ons behoeftes te voldoen nie, dat mediese bewyse van vrugteloosheid nie God kan beperk om ‘n babatjie in daardie baarmoeder te vorm nie, dat die luste van ‘n buite egtelike verhouding nie God kan beperk om daardie huwelik te herstel beter as wat dit ooit was nie.

Jy sien God is groter en almagtiger as waarvoor ons Hom krediet gee. Ons kyk in ons omstandighede vas en vergeet om die Asemrowende God, waarvoor niks onmoontlik is raak te sien. Indirek sê ons eintlik vir God dat ons probleme groter as Hy is. Dit veroorsaak ook dat ons glad nie vertrou op Hom en Sy beloftes vir ons lewe nie.

‘n Verdere mis konsepsie wat ons het oor God is oor Sy goedheid. Die Bybel verklaar dat God goed is (Ps 90:17 / Tit 3:4). Goedheid verwys na alles wat goed is en dus kan daar niks slegs in God wees nie, die slegte kom ook nie van Hom af nie en dit wat sleg is kan Hy ten goede laat mee werk (Rom 8:28).

Ek ervaar egter dat baie mense twyfel aan die goedheid van God en daarom ook sukkel om Hom te vertrou binne in hul situasie. Glo jy werklik dat God goed is en voorspoed en nie teëspoed vir jou beplan (Jer 29: 11)? Glo jy dat, al voel dit nie so op hierdie oomblik nie dat God in beheer is en ‘n goeie plan het met jou omstandigheid en uitdagings het?

Die feit van die saak is dat die waarheid oor God bly die waarheid oor Hom – al voel dit nie asof God goed is nie, al lyk dit nie so nie, al hoor jy die teenoorgestelde in die wêreld – God is in beheer, Hy is almagtig, regverdig, liefdevol, goedhartig, ens.

Wat/wie kies jy om te glo? Jou gevoelens, die statistieke, mense se opinies of God en Sy beloftes?

Wat sê God se beloftes oor jou situasie:

Vir elkeen van jou probleme of vrese is daar ‘n belofte in God se Woord. Bestudeer die Woord en vind wie God is en wat Hy belowe vir jou. Dit sal jou vrese verander in vertroue in die Een wat werklik vertrou kan word, sal jou ongeloof vervang deur geloof sodat jy kan ontvang wat God belowe en jou hoop gee in situasies wat hopeloos is.

Waarop maak jy staat vir uitkoms in jou situasie?

Wie of wat sal jou situasie oplos? Sal meer geld al jou probleme weg neem, ‘n beter doktor dalk die siekte genees, as jy maerder word sal jou man jou weer bemin? Selfs al kan een van bg jou help, God alleen is die een wat oorwinning gee. Dit is tog God wat deur al hierdie dinge werk want alles wat goed is kom van God af (Jak 1:17)

God wil egter he dat ons op Hom en Sy krag alleen moet vertrou en nie op mense en geld wat mens net kan teleurstel nie.

Wat moet jy leer tydens swaarkry situasies?

Die een goeie ding waarvan ek seker is wat tydens swaarkry tye gebeur is dat God aan ons karakter werk om ons meer soos Jesus te maak. Ons moet dus vir God vra wat dit is wat Hy wil he ons moet tydens die tyd leer. Een van die dinge wat ek altyd tydens finansiële swaar tye moet leer is vertrou in God en Sy voorsiening. Jy moet ook God dan vra om jou te help om dit aan te leer en jou karakter te verander sodat jy meer soos Jesus kan wees.

Beloftes van God:

Num 23:19; Deut 7:9; Ps 18:31; Ps 34:10; Ps 72:12-13; Ps 89:34-35; Sp 16:3; Jes 30:18; 2Kor 1:19-20; Heb 10:23; 2Pet 3:9.

Konflik oor kontant: wat is onder die oppervlakte?

Deur Jonanda Burger

As jy en jou maat voortdurend oor geld sake stry is dit dalk tyd om onder die oppervlakte te kyk!

Mitch Temple argumenteer dat finansiële konflik soos dit tip van ‘n ysberg is. En dat as ons na ‘n ysberg kyk sien ons slegs ‘n klien stukkie van die ysberg, die grootste deel van die ysberg, 80-90%, word onder die water weg gesteek.

Net so sien baie egpare geld as die oorsaak van hul huweliks konflik terwyl die ware bron van hul konflik iets groter is wat onder die oppervlakte skuil.

Indien mens gereeld oor finansies vas sit is dit maklik om finansies as die ware probleem te sien. Maar die feit dat dieselfde finansiële argumente oor en oor plaas vind sonder om opgelos te word dui aan dat die ware probleem iets dieper is. Daardie “iets dieper” is wat mens ‘n kern saak noem. As daar nie met kern sake afgehandel word nie, sal oppervlak sake – soos finansies – aanhou op duik. Dit is soos om ‘n opgeblaasde ballon onder die oppervlakte van die water te probeer hou. Jy probeer ter vergeefs om die ballon af te druk maar dit hou aan om weer op te kom.

Hier is ‘n paar vrae wat jy jouself kan afvra om vas te stel wat onder die oppervlakte lê?

Het ons ‘n defek in ons kommunikasie? Indien mens misluk om mens se emosies, gedagtes, behoeftes, voorkeure ens. te kommunikeer word jou maat daaraan oorgelaat om te raai wat dit is? Die raai spel lei gewoontelik tot misverstande wat tot emosionele wonde en selfs verwyte kan lei.

As die enigste keer wanneer jy oor finansies probeer gesels is wanneer jy alreeds ontsteld of kwaad is sal jou emosies in die pad staan, die gesprek sal heel moontlik tot harde woorde lei en in ‘n doodloop straat eindig. Dit is belangrik dat daar oor sensitiewe sake gesels word op ‘n manier wat gemaklik vir julle albei is.

Probeer om jou behoeftes en bekommernisse neer te skryf eerder as om dit te probeer te verduidelik wanneer jy emosioneel is. Wees duidelik oor wat jy benodig van die ander persoon aangaande spandering, begroting, hulp met balansering van die tjek boek en hoe om uit finansiële gate te kom. Moenie jou gesprek met ‘n negatiewe toon begin nie en verwag dat iets positief uit die gesprek sal kom.

Wees goedgesind en hartlik teenoor mekaar … (Ef 4: 32).

Huisves ek nog onopgeloste seer of verwyte? Somtyds is dit makliker om oor geld te argumenteer as om te erken dat mens nog seer gevoelens het. Indien jou maat jou seer gemaak het en jy huisves nog steeds daardie pyn, of selfs verwyte, sal jy alles deur daardie filter van pyn sien. Wanneer jou maat finansiële sake bespreek sal jy heel moontlik makliker oorreageer.

Skraap eerder die moed bymekaar om met die pyn af te handel as wat pyn en verwyte jul verhouding belemmer. Bring dit op ‘n gesonde manier in die lig. Doen dit voordat julle finansiële sake bespreek. Sodoende sal julle finansiële sake kan bespreek sonder die las van emosionele bagasie.

As julle kwaad word, moenie sondig nie en moenie ‘n dag kwaad afsluit nie (Ef 2:26).

Is ek bang om die waarheid in die lig te bring? Is jy bang om oor geld te praat omdat jy bang is dat jou maat sal agterkom dat jy dwase besluite geneem het aangaande geld, dat jy geld spandeer het wat jy nie moes nie, dat jy nie sekere rekeninge betaal het nie, of dat jy ander finansiële geheime het.

Oneerlikheid bring altyd ‘n negatiewe uitkoms ten vore. Jou optrede sal selde positief aanvaar word indien jy ‘n groot finansiële besluit neem sonder om jou maat in ag te neem of dit met hom/haar te bespreek. As jy iets weg gesteek het wat jy gedoen het of nie gedoen het nie is die ware probleem nie finansies nie maar om eerlik te wees. Oneerlikheid vernietig vertroue. Wanneer vertroue vernietig is sal jou maat jou nie vertrou om toekomstige besluite te neem nie wat tot gevolg kan hê dat jy verwyte koester en die hele kringloop hom self herhaal. Vertroue moet herbou word in ‘n huwelik voordat sensitiewe en belangrike sake soos finansies behoorlik aangespreek kan word.

Wat julle moet doen, is dit: Praat die waarheid met mekaar, laat die waarheid en die reg geld in julle regspraak sodat daar vrede onder julle kan wees (Sag 8:16).

Deur te kommunikeer op ‘n duidelike en liefdevolle manier, ontslae te raak van emosionele bagasie en om eerlikheid na te streef, sal jy en jou maat ‘n stewige en egalige fondasie lê waarop julle jul finansiële toekoms kan bou.

Bronne:

Temple, M. Cash Clash. Focus on the Family.

Indien jy hulp of ondersteuning nodig het in hierdie area van jou lewe of in jou huwelik kan jy my gerus skakel by 082 922 5081 vir ‘n afspraak.