Ons verskille maak die huwelik sterk!

Daar is soveel verskille tussen mans en vrouens. Hierdie verskille is nie daar om ons getroude lewe moeilik te maak nie. Nee dit is eerder daar dat ons mekaar kan aanvul. Jou maat is dalk goed daarmee om vinnig probleme op te los en jy dalk meer emosioneel ingestel, dus kan jou maat jou help om te fokus tydens uitdagings en om oplossings te vind. Jy kan weer jou maat help om ander mense te verstaan en meer sensitief vir hul emosies op te tree. Jul is dus sterker saam. As mens egter kies dat jou maat se verskille jou frustreer ontneem jy jouself en julle as ‘n paartjie om sterker te wees!

Hier volg sewe basiese verskille tussen mans en vroue:

1. Emosioneel: vrouens het ‘n groter limbiese sisteem wat hul meer in kontak stel met hul emosies asook om dit uit te druk of verwoord. Mans is meer logies as dit kom by hul denke.

2. Pyn verdraagsaamheid: die amagdilla is verantwoordelik vir die ervaring van pyn. In mans word pyn in die regterkant van die brein ervaar en by vroue aan die linkerkant. Die regterkant is meer sensitief vir eksterne stimuli terwyl die linkerkant meer sensitief is vir interne stimuli. Vroue voel dus pyn meer sensitief as mans alhoewel mans meer daaroor sal kla.

3. Rigting: mans is gewoontlik beter met ruimtelike redenasie. Hulle het ook ‘n beter sin vir rigting. Dit verduidelik dalk hoekom hul nie sommer vir aanwysings sal vra nie.😬

4. Om risiko te neem: mans is gewoonlik meer van kanswagers. Hoe groter die risiko hoe groter die toevloei van endorfiene. Vroue sal meer die risiko oorweeg voordat hul ‘n kans sal vat.

5. Geheue: vrouens het gewoonlik ‘n groter hoeveelheid aktiwiteit in die hippokampus as mans. Hierdie area is verandwoordelik vir die vorming en storing van herinneringe. Studies het bewys dat vroue dinge soos gesigte, name en gebeure beter onthou as mans. Niemand het iets gesê oor ou koeie nie😜.

6. Seks: mans is meer visueel ingestel terwyl vroue op meer goed ingestel is soos ambience (atmosfeer), reuk, emosies en visueel. Vroue is geneig om seks as ‘n vorm van intimiteit te sien terwyl mans meer geneig is om dit as ‘n aktiwiteit te beskou.

7. Woorde: vrouens is geneig om 20 000 woorde ‘n dag te praat terwyl mans meestal 7000 woorde in ‘n dag praat (regtig 😁). Dié dat meeste mans nie veel meer het om te sê as hul van die werk af kom nie.

Kies dus om jul verskille te vier en vul mekaar aan waar nodig sodat julle ‘n power couple kan wees!” #saammaakonsnspan #MyHuwelikInPraktyk

The key to staying in love (or to feel in love again) with your spouse: 

“Finally, brothers, whatever is true, whatever is honorable, whatever is just, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is commendable, if there is any excellence, if there is anything worthy of praise, think about these things.” Philippians 4:8 ESV
What we think about determines how we feel. If we think about all the things our spouse does wrong we will not feel in love but if we think about the good in them and what they do right, love will flow naturally!!!

INTIMITEIT VLAKKE VAN DIE HUWELIK

God het die huwelik geskape sodat dit goed, opwindend en selfs bevredigend kan wees. een van die deurslaggewende dinge vir langtermyn bevrediging vir die huwelik is dat getroudes oor die jare leer om die rykdom van die verskillende fasette van intimiteit te ontdek en te ontwikkel.

Carla en Wian sukkel al vir ‘n lang tyd om hulle huwelik regtig te laat slaag. Vir die afgelope jaar sien hulle gereeld ‘n huweliksterapeut wat probeer om hulle te help om beter met mekaar te kommunikeer, maar dit gaan maar sukkel – sukkel. Dit voel of al wat hulle regkry, net is om meer te baklei. Hoe meer hulle praat, hoe meer konflik is daar.

Die afgelope Kersvakansie het hulle egter nogal ‘n buitengewone en hoopvolle ervaring gehad. Die tuindienste wat hulle gras elke week kom sny, het vir drie weke oor Kersfees toegemaak. Met die baie reën het alles so gegroei dat Wian net na Kersfees besef het hy sal maar net eenvoudig hierdie grasperk moet sny. Hy leen toe sy buurman se grassnyer en begin sny.

Baie gou kom hy agter dat dit nie werk om hierdie lang, sappige gras in die grasbak op te vang nie, elke 30 sekondes is die bak vol en dit vat net te lank. Hy haal toe die grasbak af en laat die afgesnyde gras op grasperk bly lê. Carla en hulle twee kindertjies was baie geïnteresseerd in Pappa wat skielik vandag gras sny, en hulle begin toe om die gras wat so op die grasperk lê, bymekaar te maak en solank in die sleepwa te gooi. Hierdie saamwerk was so lekker dat hulle op die ingewing van oomblik toe sommer die struike ook mooi snoei en ‘n klompie takke wat te laag hang in die voortuin afsaag. Later ry hulle almal saam na die stortingsterrein en gaan gooi die gras en takke weg.

Toe hulle huweliksterapeut na die vakansie terug is en Wian en Carla weer by hom aanmeld om met hulle terapie aan te gaan, vertel hulle vir hom hierdie storie. "Ons het nooit geweet dat ons so lekker en goed kan saamwerk nie. Ons sukkel nou wel om met mekaar te praat, maar ons kan darem lekker saamwerk. Dit is iets wat ons meer sal wil doen."

Howard en Charlotte Clinebell het in hulle boek "The Intimate Marriage" (1970) 12 verskillende fasette van intimiteit onderskei:

Seksuele intimiteit gaan oor die verskillende fasette van die erotiese aantrekkingskrag tussen man en vrou.

Emosionele intimiteit is om julle gevoelens en belewenisse met mekaar te deel, om op mekaar se emosionele golflengte ingestel te wees.

Intellektuele intimiteit beteken om sake te bespreek, om menings en opinies uit te ruil. Dit gaan oor nabyheid in die wêreld van idees.

Estetiese intimiteit is wanneer ‘n egpaar saam iets geniet wat vir hulle mooi is. Dit maak nie saak of dit ‘n sonsondergang of ‘n fliek of ‘n stuk musiek is nie.

Kreatiewe intimiteit beteken om saam iets te skep. Dit kan ‘n kunswerk wees, maar meestal is dit dinge soos om ‘n kamer te versier, om die tuin te beplan of om ‘n lekker ete te maak.

Intimiteit in ontspanning is die vreugde om saam te speel, pret te hê, sport te beoefen, of net af te wen na ‘n harde week of dag.

Werks-intimiteit is wanneer getroudes saam ‘n stuk werk doen. Wian en Carla se verrassing het daaroor gegaan dat hulle ontdek het hoe lekker dit is om saam te werk.

Krisis intimiteit is nie iets wat mens bewustelik soek nie, maar wat tog ‘n huwelik beter en ryker kan maak. Wanneer getroudes saam ‘n krisis moet hanteer, kan dit daartoe lei dat hulle mekaar op nuwe en dieper maniere leer ken en ervaar, wat hulle kan help om te groei.

Die idee van konflik intimiteit is dalk ‘n verrassing. Tog is konflik wat reg hanteer is, een van die belangrikste maniere waarop ‘n huwelik groei. In konflik hoor ons dikwels vir die eerste keer regtig wat dit is wat my maat pla of wat hy/sy regtig wil hê uit die huwelik. Konflik bring intensiteit in die huweliksverhouding.

Verbintenis intimiteit gaan daaroor dat ons weet: ons is aan mekaar verbind. Veral in moeilike tye bring die sekerheid van ‘n vaste verbintenis ‘n dimensie van die huwelik na vore wat mens moeilik op ‘n ander plek kan kry.

Geestelike intimiteit beteken om saam die Here te dien, saam te bid, saam Bybel te lees en kerk toe te gaan. Vir gelowiges is dit ‘n besondere vreugde om die groot Ontmoeting met mekaar te deel.

Kommunikasie intimiteit gaan daaroor dat ons ons lewens, ons stories en harte met mekaar deel. Omdat dit so ‘n deurslaggewende faset van ‘n intieme huwelik is, dink baie mense dit is die enigste. Gelukkig is dit nie. Tog is dit wel so dat goeie kommunikasie op ‘n intieme vlak regtig baie belangrik is vir ‘n bevredigende huwelik, en is dit die moeite werd om goeie tyd en aandag hieraan te gee.

Hierdie lys van die Clinebells herinner ons daaraan dat ‘n goeie huwelik en bevredigende intimiteit oor meer gaan as om met mekaar te gesels en om seks te hê. Die beste huwelike is dié waar huweliksmaats ‘n hele verskeidenheid van intimiteite beoefen, en mekaar op verskillende maniere ken en geniet. Getroudes sal seker ook hulle eie fasette van intimiteit kon byvoeg volgens hulle eie verhale. Ek mis byvoorbeeld in hierdie lys die intimiteit van ouerskap.

In die narratiewe benadering praat ons van dikker en ryker beskrywings van die self, wat beteken dat ‘n persoon hom/haarself nie op ‘n eendimensionele manier verstaan en beskryf nie maar die rykdom van jou eie menswees sal raaksien, waardeer en benut. In die huwelik beteken dit dat ons sal raaksien dat daar ‘n hele klomp verskillende fasette van nabyheid in ons huwelik is (of tevore was) en dat ons dit weer sal optel en waardeer. Huwelike wat lank hou en oor die lang duur bevredigend is, is gewoonlik daarop ingestel om hierdie rykdom van die verskillende fasette van intimiteit te geniet en te ontwikkel.

So, komaan! Bespreek bietjie hierdie lys met jou man of vrou. Wat in julle huwelik is vir julle goed en geniet julle? Wat het julle te lanklaas gedoen en gedeel? En watter dimensies van nabyheid sal julle wil ontwikkel? Daar is waarskynlik ‘n hele klomp dimensies van nabyheid waarvan julle al vergeet het of wat julle nog nooit probeer het nie. Soek bietjie weer die dinge op wat julle huwelik ryker en beter en meer bevredigend kan maak.

Bron:

http://www.luxmundi.org.za/index.php?option=com_content&task=view&id=228&Itemid=165

LIEFDE IS ‘N KEUSE

Soveel van ons het ’n verkeerde idee oor wat die liefde werklik is. Ons word groot met die televisie en flieks waarin liefde slegs as ’n gevoel weerspieel word . Ons leer dat as dié gevoel weg is ons nie meer die ander persoon lief het nie.

Alhoewel dit waar is dat liefde ’n gevoel is, is dit maar een derde van wat liefde werklik is. Daar bestaan drie tipes liefde:

Eros liefde is romantiese liefde. Dit is wanneer mense sê: “ek is verlief” en verwys na enige iets vanaf skoenlappers in die maag tot sterk sensuele passie. Volgens Newton (2002) is daar drie interessante eienskappe van Eros liefde. Eerstens, Eros se bestaan hang af van die situasie en omstandighede. So lank as was ‘n paartjie ‘n romantiese situasie geniet kan Eros liefde seëvier. Maar sodra verkeerde woorde of aksies geuiter word of ‘n uitdagende oomblik beleef, word verdwyn Eros liefde net eenvoudig.

Tweedens, Eros word ook bepaal deur elke persoon se persepsie. As iemand ‘n stil aandete met kerslig as romanties beskou sal Eros liefde sterk brand. Maar die passie sal vernietig word sodra die huidige situasie ongewens is. Eros liefde ontvlam en verdwyn sommer weer soos ons persepsies verander.

Eros liefde kan nie ‘n betroubare basis gee waarop mens ‘n diep en doel volle verhouding kan bou nie omdat dit so maklik beïnvloed word en kan verander. Omdat daar onbeheerbare situasies in mens se lewe opduik soos siekte en ongelukke, is dit onvoorkombaar dat elke situasie romanties ervaar gaan word en Eros liefde dus nie beleef gaan word nie.

Alhoewel Eros liefde mens goed laat voel en dit lekke is, is dit dus baie gevaarlik om mens se huwelik te bou op Eros liefde omdat dit tydelik is en so maklik beïnvloed kan word.

Phyla liefde kom van die naam Philadelphia wat die stad van broederlike liefde is. Phyla liefde verwys na broederlike en vriendskaplike liefde. Om saam met daardie mense te wees wat jy geniet.

Phyla liefde is wonderlik en moet geoefen en toegepas word in die huwelik. ‘n Egpaar kan mekaar se beste vriende wees, saam aktiwiteite beoefen en tyd saam geniet. Maar die huwelik moet nie alleen op Phyla liefde gebou word nie. Dit word ook beïnvloed deur situasies en ander mense se persepsies en verwagtinge. Ons almal is seker bekend met ‘n vriendskap wat dood geloop het as gevolg van tyd, afstand, woorde ens.

Dan is daar Agape liefde. In teenstelling met die b.g. twee tipes liefde word Agape liefde nie beïnvloed deur situasies, omstandighede en mense se persepsies nie. Die rede hoekom Agape liefde bo hierdie dinge kan uit styg is omdat hierdie liefde gebaseer is op ‘n besluit. Dit behels onder andere die besluit om proaktief iemand anders se voordeel te soek. Omdat Agape liefde nie ‘n gevoel is wat gebaseer is op hoe ek behandel is nie kan dit bestaan binne in ‘n vyandige situasie. Byvoorbeeld, soos Jesus ons in Luk 6:35 leer om ons vyande lief te hê.

Jesus verklaar ook dat die wêreld sal weet dat ons Sy dissipels is as ons met agape liefde optree (Joh 13:35). Dit beteken dat ons die beste vir ons maat wil hê, dat ons soos Jesus ons maat behandel en nie moed op gee op ons maat al verdien hy/sy dit nie. Wanneer ons kies om met hierdie liefde lief te hê in ons huwelik kweek ons ook die omgewing waarin Eros en Phyla liefde kan ontstaan en styg ons bo ons omstandighede uit.

Verder, dit wat jy oor jou maat dink beïnvloed hoe jy oor hom/haar voel. Jy kan nie slegte gedagtes oor jou maat dink en verlief en lief voel vir hom/haar nie. Dit is hoekom Paulus ons vermaan om slegs aan die goeie en mooi dinge te dink (Fil 4:8).

So, voel jy dat jy nie meer jou maat lief het nie? Miskien moet jy dan bietjie ondersoek in stel oor wat jy oor jou maat dink en wat se besluite jy omtrent hom/haar geneem het. Sodra jy kies om aan die mooi in jou maat te dink en kies om hom/haar lief te hê ten spyte van hoe hy/sy optree, sal dit weer die liefde, vriendskap en romanse in jul huwelik ontvlam.

Onthou liefde is nie ‘n gevoel nie maar ‘n keuse wat tot ‘n gevoel oorloop.

Bronne:

Newton, B. (2002). A Short Handbook on Love. http://www.sjchurchofchrist.org/agape.shtml

Five Realities That Can Change Your Marriage

1. I am responsible for my own attitude.

Trouble is inevitable, but misery is optional. Attitude has to do with the way I choose to think about things. Two wives have husbands who have lost their jobs. Wendy said, "My husband hasn’t had a full-time job in three years. The good part is not being able to afford cable TV. We’ve done a lot more talking on Monday nights. We’ve learned a lot. Our philosophy is ‘Let’s see how many things we can do without that everybody else thinks they have to have.’ It’s amazing how many things you can do without."

On the other hand, Lou Ann said, "My husband hasn’t had a job for ten months. We are down to one car, no phone, and we’re getting food from the food bank. Life is miserable at our house." The difference in these two wives was basically a matter of attitude. We choose to think negatively and curse the darkness, or we choose to look for the silver lining behind the clouds.

2. Attitude affects actions.

The reason attitudes are so important is that they affect my behavior and words. I may not be able to control my environment: sickness, alcoholic spouse, teenager on drugs, aging parents, etc. but I am responsible for what I do within my environment. My attitude will greatly influence my behavior.

If I look for the positive in my marriage, then I’m more likely to talk positively; to give my spouse affirming words, and to do something that has the potential for enhancing life for both of us.

On the other hand, if I focus on the negative, I’m more likely to give my spouse critical, condemning words. My behavior will fall into one of two categories: I’ll do things to hurt my spouse, or I’ll withdraw and consider leaving my spouse. Yes, my attitude affects my actions.

3. I cannot change others, but I can influence others.

It’s true, you cannot change your spouse, but you can and do influence your spouse every day. If you are still trying to change your spouse, then you are probably a master manipulator. You reason, "If I do this, then my spouse will do that." "If I can make him miserable enough, or happy enough, then I’ll get what I want." I hate to discourage you, but you’re on a dead end road. Even if he changes, he will resent you for manipulating him.

A better approach is to be a positive influence on your spouse. You influence by your words and actions. If you look for something your spouse is doing that you like and give him verbal compliments, you are having a positive influence on him. If you do something for him that you know he will like, your actions influence him in a wholesome way. Your model begins to rub off on him. The reality of the power of positive influence holds tremendous potential for troubled marriages.

4. My actions need not be controlled by my emotions.

For the past thirty years in Western Society we have given undue emphasis to emotions. When applied to a troubled marriage, this philosophy advises, "If you don’t have love feelings, admit it and get out of the marriage." "If you feel hurt and angry, you would be hypocritical to say or do something kind to your spouse." This philosophy fails to reckon with the reality that man is more than his emotions.

We have feelings, yes, but we also have attitudes, values, and actions. If we jump from emotions to actions and ignore attitudes and values, we will destroy our marriages. Stop, think, look for the positive, affirm it, and then, do something that has positive potential. Actions that are guided by values and positive attitudes are more likely to be productive.

5. Admitting my own imperfections does not mean that I am a failure.

Most troubled marriages include a stone wall between husband and wife, built over the years. Each stone represents an event in the past where one of them has failed the other. These are things about which people talk when they sit in the counseling office. The husband complains, "She has always been critical of everything I do. I’ve never been able to please her." The wife complains, "He’s married to his job. He has no time for me or the children. I feel like a widow." This wall of hurt and disappointment stands as a barrier to marital unity. Demolishing this emotional wall is essential for rebuilding a troubled marriage. Admitting your part in building this wall, does not make you a failure. It means that you are human and are willing to admit your humanity. Confessing past failures is the first step toward a growing marriage.

Adapted from Loving Solutions: Overcoming Barriers in Your Marriage by Dr. Gary Chapman. To find out more about Dr. Chapman’s resources, visit www.fivelovelanguages.com

DIE ONBLUSBARE LIEFDESENERGIE VAN ‘N HEMELSE HUWELIK!

Lees Ef 5:21-31

God behoort DIE groot Faktor in elke huwelik te wees. Veral as die liefde in huwelike geblus begin word en die vlam van liefde net nie meer hoog brand nie.

U ken dit tog almal. U wat getroud is, u wat reeds geskei is en diegene wie se Pa en Ma oor jare alreeds ongelukkig is. Dit is deesdae amper asof mense eerder verbaas en skepties is oor mense wat gelukkig getroud is. Mense neem soms so ‘n wag en sien houding in.

Watter rol behoort die Here regtig in ‘n huwelik te speel.

Die VENNOOTSKAP met God gee sekuriteit!

Die Here wil baie meer in ons lewe beteken as wat ons dink.

Die huwelik moet nie net ‘n saak tussen mens en mens wees nie. Dit is nie net ’n ooreenkoms wat tussen twee mense aangegaan word nie. Regdeur die Bybel, sal u altyd hoor en sien, dat God gedurigdeur betrek word. Daarom, as jy die dag trou, is God betrokke en beskikbaar. God gee immers man en vrou vir mekaar.

Die een manier om die onuitblusbaarheid van die liefdes energie te beleef, is om die DERDE VENNOOT of HOOGSTE AANDEELHOUER te vertrou en voluit vir mekaar binne die vennootskap met God te leef.

Die LIEFDE van God is die bron van energie!

Soms kry ‘n mens die idee dat Christenskap net voor die huwelik ‘n rol speel. Voor die huwelik, hier by die kys fase en sleep fase, is dit belangrik vir die man of die meisie om ‘n christen maat te kan hê.

Mettertyd verdwyn die belangrikheid hiervan, en verander die paartjie binne die huwelik, in iets afskuwelik. Waar daar eens op Christelike waardes en christelike liefde gefunksioneer is, word dit ‘n mens gedrewe selfgerigte inrigting waarin geen kind, vrou of man meer in kan oorleef nie.

Wat het dan van LIEFDE geword? Nou vra iemand my: Wat is liefde?

Die bron van liefde is volgens die skrif niks anders as God nie. Aan sy voete leer ons hoe om as Christene nuut te leef. Sonder Christus haat ons mekaar en ons is haatlik! Met Christus het ons lief soos God ons lief het.

Efes 5 sê: Elkeen moet sy vrou lief hê soos hy homself liefhet, of eerder mans moet hul vrouens liefhê, soos Christus die kerk liefhet. Heilig en onberispelik.

Dit is nie verbasend dat baie mense skei nie. Baie mense het nie meer liefdesenergie nie. Ons is te moeg, oorstress, gespanne om nog te wil liefhê. Daar is soveel dinge wat ons van energie beroof, maar ook: Ons kom nie meer by God uit nie. Ons kom nie in kontak met sy liefde vir my, om daardie liefde aan te gee nie.

Wanneer jy weer bewus word van God se liefde vir jou, kry jy weer inspirasie om lief te hê!

DIE LIEFDFE VAN GOD IS DIE BRON VAN ENERGIE!

Die VERBINTENIS met God verseker kameraderie!

Hoe funksioneer die gemiddelde huwelik vandag? Daar is soveel ruimte binne elke huwelik vir werklike kameraderie. Die verhouding tussen man en vrou in die hemelse huwelik, het soveel potentiaal tot ‘n gesonde verhouding. Lees ‘n mens Efes 5 en kom terme voor soos ‘daarom sal ‘n man sy pa en ma verlaat en saam met sy vrou lewe en hulle twee sal een wees’, dan hoor ‘n mens mos die noue verbintenis wat tussen man en vrou behoort te bestaan. ‘n Noue verbintenis wat juis deur die liefde gevul word, met lojaliteit, respek en kameraderie. Dan hoor ‘n mens met opgewondenheid dat God nie dit so beskik het, dat die mens alleen moet wees nie, maar dat hy sy eie hulp/vriend/kameraad moet hê.

Die liefde word onuitblusbaar as hierdie verbintenis met God in ‘n verhouding met mekaar saam beleef word. God bepaal die kwaliteit van die verbintenis. Dit lei tot ‘n diepgegronde kameraderie met mekaar.

Dit is ‘n uitdaging om weer hierdie kameraderie in ons huwelike terug te vind. Om met God in ‘n verbintenis te leef, gee aan die huwelik ‘n nuwe dimensie.

Here, U het my maatjie vir my gegee en ek het haar/hom nodig!

God se TROU skep die ruimte vir vertroue!

Efes 5:23 verklaar: Christus is die hoof van die kerk. Christus is ook die Verlosser van die liggaam, sy kerk. Soos die kerk aan Christus onderdanig is, moet die vrouens in alles aan hulle mans onderdanig wees.

Dus, Jesus Christus moedig dy dissipels voor sy hemelvaart aan om in God en ook in Hom te glo. Die kerk se verhouding tot Christus is die van absolute vertroue. Geloof en vertroue in God, is feitlik die hoeksteen van ons geloof. Ons glo dat God aan ons as sy kerk getrou is, daarom vertrou ons Hom. Ons kan Hom volg, waar Hy ons lei. Ons gee ons lewe oor aan Hom en is aan Hom onderdanig, wetende, Hy weet die beste en het die beste vir my in gedagte.

‘n Mens wat in die huwelik nie dieselfde sekerheid het nie, sal nooit onderdanig wees nie en sal nooit vertrou nie. Mans /Vroue wat hulleself en hulle eie belang voortdurend hoër ag as hul lewensmaats sin, verdien nie vertroue nie.

Om die liefdesvlam en liefdes energie weer in jou huwelik te laat hoog vlam, moet jy dalk juis weer gaan kyk na wat jou gesindheid is teenoor jou lewensmaat. Dit kan dalk juis wees dat :

• Hy/sy jou nie meer emosioneel vertrou nie, want jy ondersteun haar nie meer nie.

• Hy/sy jou nie meer finansieel vertrou nie, want jy verkwis jou geld doelloos en twyfel aan die toekoms wat jy van praat. Jy is dan voortdurend in die skuld. Hoe moet sy jou glo?

• Hy/sy jou nie meer seksueel vertrou nie, want jy konsentreer net op jou eie behoeftes.

• Hy/sy jou nie meer geestelik vertrou nie, want jy het nie meer insig nie en neem nie die leiding nie.

Baie huwelike het, onbewustelik, op hierdie vlak probleme. ‘n Man het nie altyd hiervoor begrip nie. Ons dink nooit hieraan nie. Daarom praat vroue baie keer negatief oor hul lewensmaats. En dit lê op hierdie vlak.

Leer uit wat Jesus in jou en vir jou doen. As jy Hom vertrou, verdien en beleef dan weer jou maat se vertroue. As jy Hom vertrou, vertrou dan weer die Here met jou maat.

God se DEERNIS energeer die romantiese!

In die Bybel, is daar dikwels romantiese liefdesbriefies wat ons op die verhouding tussen God en sy kerk kan toepas. Die Here God versorg sy bruid, die kerk met liefde en deernis.

Lees ‘n mens die boek hooglied en Spreuke en ander gedeeltes, dan is talle verhale in die Bybel so romanties. So vol deernis en vol liefde. Want die romantiek is deel van ‘n man en vrou se wese. Waar kan ‘n mens mooier en romantiese liefdestaal vind as juis in die boek HOOGLIED. So teer, so mooi, so rein, so waar!

Iemand het eendag gesê: Wie ‘n liefdevolle lewensmaat het, dra die hemel in sy/haar hoed.

Kom ons belei dit ook ‘n slag: Here, ons is selfsugtig onkundig. Here ons is dom met die romantiek. Here, help ons om, in ons huwelike, met deernis, romanties te leef.

Keith Miller verklaar: Jy het jou vingers liggies oor my siel gestreel en waar jy krake gevoel het, het jy saggies jou liefde daarin laat drup!

Ons verloor êrens tussen doeke en swangerskap, tussen werksdruk en moegheid, tussen kommer en laste, die vermoë om met deernis romanties te wees.

In Pred 9:7-9 staan daar: Kom ons eet dan ons brood met vreugde, en drink ons wyn met ’n vrolike hart. Kom ons geniet die lewe met die mens wat ons liefhet, al die dae van ons nietige lewe wat Hy ons gegee het onder die son.

Die INTIMITEIT met God beinvloed die seksuele!

God het die vermoë om meer vir ons te beteken as wat ons dink. God is in totaliteit jou God en Hy kan jou bevry van al die ‘hang-ups’ en ‘issues’ in jou lewe. Wanneer ons met Hom ‘n openlike en eerlike verhouding het, kan God ons bevry van ons geestelike, emosionele en fisiese letsels wat ons dalk opgedoen het. Wanneer ons intiem met God leef en ons Hom toelaat om juis dit te doen, kan God ons help om ook met ons lewensmaats intiem emosioneel, intiem psigies en intiem fisies te leef.

God, die Skepper van die mens, wat ons liggaamlik so aanmekaar gesit het, weet hoe belangrik die seksuele intimiteit tussen man en vrou is. Al die dinge wat ons nou vooraf gehoor het, speel as pakket saam om juis die intimiteit tussen lewensmaats so te verhoog, dat seksuele omgang ‘n onbeskryflike aanvulling van mekaar en vervulling van ‘n mens se hele wese is.

En God het agter die toe kamerdeur, alles daarmee te make. Daarom geskied die seksuele omgang net binne die intieme en permanente verhouding van een man met een vrou. Dit is tog al waar hierdie intimiteit werklik ervaar kan word.

Om die liefdesvlam van die hemelse huwelik onuitblusbaar te maak, leef intiem met God en met jou lewensmaat!

God se HART bepaal ons gesindhede!

Waar leer jy jou ambag? Waar leer ons om lief te hê? Waar leer ons om te vergewe? Waar leer ons geduld en deernis? Waar leer ons om nederig te wees en om ander horë te ag as onsself? Waar leer ons om ander onvoorwaardelik te aanvaar?

Dit is dikwels skandelik om te sien hoe hierdie dinge in Hemelse/Christen huwelike toe gepas word. Dit is alles behalwe Godverheerlikend. Dit is dikwels groot selfsug en vernietiging van mekaar. Die duiwel lag en seëvier in talle huwelike!

Waarom het ons dan ‘n Vader? Waarom dra ons dan sy Naam as Hy nie agter die deur van my adres mag inkom nie?

Kom bely ‘n slag jou aandeel aan jou huweliksverbrokkeling! Jou hart is soos klip! Jou hart is nie ‘n hart van vlees nie. Jy laat dikwels die Gees glad nie toe nie!

God se hart moet jou hart se gesindheid bepaal. Dan sal jy die vlam van die liefde weer beleef.

God se TEENWOORDIGHEID bepaal ons volhoubaarheid!

Jesus kan dinge in ‘n huwelik verander. Wanneer die liefde en die deernis van Jesus Christus die skerpkante in ons verhoudinge stomp maak, kan ons gesindhede en ons benaderinge van mekaar verander en vernuwe. Die hele agtergrond van Efesiërs is juis die nuwe mens wat teen die ou mens afgespeel word. Die verandering wat die Heilige Gees in ons lewe meebring, is die verandering wat ‘n huwelik kan ondergaan wanneer die Gees oor ons kom.

Daarom, wanneer God TENWOORDIG word, en gedien en aanbid word, maak Hy ons huwelik volhoubaar. God gee kraag en liefde, juis wanneer dit kortkom of wanneer dit nie meer bestaan nie.

Bron: http://www.ngheuwelkruin.org.za/preke/AMDieOnblusbareLiefdesenergie.htm

“People that pray together stay together”

Deur Jonanda Burger

Bid jy en jou man/vrou ooit saam? Praat julle ooit oor God, Sy Woord en beloftes? Ek is van mening dat daar geen belangriker aksie is wat ‘n man en vrou kan saam doen as om te bid nie. Hoor wat verklaar Mat 18: 19-20: "Vêrder verseker Ek julle: As twee van julle op aarde oor enige saak saamstem en daaroor bid, sal my Vader wat in die hemel is, hulle dit laat kry, want waar twee of drie in my Naam saam is, daar is Ek by hulle."

Besef jy dat dit God se hartsbegeerte is dat jy ‘n vreugdevolle, vervullend en suksesvolle huwelik moet hê? Die huwelik is God se instelling en wanneer dit goed gaan met ons huwelike word God se Naam verheerlik. Dit is egter onmoontlik om ‘n suksesvolle, vredevolle en liefdevolle huwelik te hê sonder die hulp van God (Joh 15:15). Maar wanneer ons ons huwelike totaal oorgee aan God, erken dat ons dit nie deur ons eie menslike krag kan maak werk soos dit moet nie en God dan in nooi in ons huwelike deur gebed, gebeur die wonderlike en onmoontlike. Dit is wanneer ons saam bid oor elke ander afdeling van ons lewe dat daardie afdelings begin werk soos God wil hê dat dit moet. God verklaar immers dat ons nie het nie want ons vra nie.

Indien jy nog nie oortuig is van die krag van gebed in die huwelik nie kan jy gerus die volgende paar argumente oorweeg. Saam bid:

Verander lewens:

Nadat ek en my man so paar jaar gelede gereeld argumente gehad het waarvoor ons geen oplossings of antwoorde kon kry nie en gevoel het ons baklei konstant oor die selfde sake, het die Heilige Gees ons gelei om te begin bid oor hierdie sake en dit oor te gee in God se hande vir oplossing. Die uitkoms was bevrydend! Ek hou daarvan om ‘n plan van aksie te hê oor hoe ons dinge gaan op los. Voorheen het ons geen antwoorde gehad het nie maar nou was ons antwoord God en om op Hom te wag vir uitkom. Dit het alreeds die argument 50% opgelos. Ons kon ook nie meer oor dieselfde dinge baklei nie want ons het mekaar gedurig herinner dat ons op God wag vir uitkoms. Maar vêrder was die verandering in ons verhouding, gesindheid teenoor mekaar asook antwoorde oor ander sake waaroor ons gebid het, ongelooflik. Hoe dan anders? Jesus sê in Joh 14:13-14: "Wat julle ook al in my Naam vra, sal Ek doen, sodat die Vader deur die Seun verheerlik kan word. As julle My iets in my Naam vra, sal Ek dit doen."

Bring eenheid tussen man en vrou:

Wanneer ons saam bid kom ons in eenheid, nie net fisies nie maar ook geestelik. God verwag van ons as man en vrou maar ook as Christene om in eenheid te wees. En waar eenheid is, vereis God seën (Mat 18:19-20). Vêrder, wanneer daar eenheid tussen ons as man en vrou is, kan verdeeldheid, selfsug en rusie nie in kruip nie.

Bring bid geestelike groei vir man en vrou:

Dit is vir my skokkend hoeveel Christen mans en vrouens nie hul geloof met mekaar deel nie. Ek praat met soveel mense want werklik ‘n verhouding met God het maar nie eers seker is of hul maat geloofsekerheid het nie. Dit is so belangrik dat ons as man en vrou ons geloof met mekaar deel. Deel waarmee ons sukkel, waar ons in ons Geestelike wandel is en ons verlange na dit wat nog moet wees. Dan kan mens ook oor hierdie areas bid, mekaar aanmoedig en aanspreeklik hou.

Bring geestelike intimiteit tussen man en vrou:

Gebed is die mees intiemste aksie waartydens ons met God intiem kan verkeer. God weet alles van ons af. Daar is niks wat ons vir Hom kan wegsteek nie. Wanneer ons bid deel ons al hierdie dinge wat ander nie sien nie met God. Gebed is gesprek met God oor alles wat jou pla, die diepste diepste van jou binneste, dit is danksegging teenoor Hom vir al die goeie wat Hy doen. Wanneer ons hierdie aksie met ons maat deel verkeer ons ook op so ‘n vlak intiem met hom/haar. Dit is wanneer ons ons self so bloot stel dat ons God werklik toe laat om in ons lewens te kom werk en ons en ons maats te verander.

Verbeter kommunikasie tussen man en vrou:

Voordat ons saam kan bid of vir mekaar bid moet ons met mekaar begin kommunikeer: wat pla ons, waaroor is ons bekommerd, waaroor is ons bly, wat se uitdagings beleef ons. Wanneer mens so kommunikeer begin mens mekaar beter verstaan, begrip vir mekaar kweek en kan mens met wysheid en insig vir jou maat bid. Fil 4:6-7 verklaar: "Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus." So moet ons ook vir mekaar oor alles bid.

Maak dat ons voornemens geluk:

Ons moet eintlik niks aanpak voordat ons nie as man en vrou God geraadpleeg het nie. Sp 3:6 verklaar:“Ken Hom in alles wat jy doen en Hy sal jou die regte pad laat loop.” Hoeveel kere het jy al in jou lewe iets aangepak net omdat jy gedink het dit is die regte ding om te doen en later gewonder het hoekom jy in ‘n verknorsing sit? Wanneer ons God raadpleeg en doen wat Hy ons lei om te doen kan ons oortuig wees dat Hy by ons is en maak nie saak wat gebeur nie, Hy vir ons voornemens op die regte tyd sal laat geluk (Sp 16:3).

Het jy en jou maat al ooit saam gebid? Die vraag is nie hoekom nie maar wanneer gaan jul begin. Hoe langer jy dit uitstel hoe langer gaan jy met die frustrasies sit om deur jou eie krag jou huwelik, jou lewe en jouself te te verander.

Maak weekliks ‘n gebeds ‘date’ met jou maat. Ek en my man bid elke Maandagaand oor sekere areas van ons lewe. Ons kom by mekaar en bid oor die volgende sake. Soms is dit vir weke dieselfde ander kere verander dit weekliks:

· My verhouding met God byvoorbeeld ek wil graag ten volle besef hoe lief God my het, ek wil Hom sien soos Hy werklik is.

· My karakter byvoorbeeld ek wil onselfsugtig wees, ek wil meer geduldig wees, ek wil Geesvervuld lewe.

· My Werk byvoorbeeld uitdagings, ‘deadlines, mense.

· My Roeping byvoorbeeld ek wil ontdek wat my roeping, geestelike gawes, talente is, ek wil meer in my roeping leef, ek wil meer soos Jesus leef, doen wat Hy gedoen het.

· My verhouding met my maat byvoorbeeld ek wil meer vir jou wys eks lief vir jou, ek wil jou respekteer, ek wil jou opbou.

Ek bid dat jy die belangrikheid van hierdie saak sal besef en nie ‘n dag langer sal uitstel om hiermee te begin. Of begin dan ten minste om te bid en vir God te vra om jou en jou maat te help om saam te bid.

Jesusliefde Jonanda Burger

Indien jy hulp of ondersteuning nodig het in hierdie area van jou lewe of in jou huwelik kan jy my gerus skakel by 082 922 5081 vir ‘n afspraak.

Why Did God Create Marriage?

Gary Thomas

There’s an old rabbinical story about how the spot was chosen for God’s holy temple. Two brothers worked a common field and a common mill. Each night they divided whatever grain they had produced and each took his portion home.

One brother was single and one was married with a large family. The single brother decided that his married brother, with all those kids, certainly needed more grain than he did, so at night he secretly crept over to his brother’s granary and gave him an extra portion. The married brother realized that his single brother didn’t have any children to care for him in his old age. Concerned about his brother’s future, he got up each night and secretly deposited some grain in his single brother’s granary.

One night they met halfway between the two granaries, and each brother realized what the other was doing. They embraced, and as the story goes. God witnessed what happened and said, "This is a holy place—a place of love—and it is here that my temple shall be built." The holy place is that spot where God is made known to His people, "the place where human beings discover each other in love."

Marriage can be that holy place, the site of a relationship that proclaims God’s love to this world.

The Reasons for Marriage

The early church fathers recognized that the analogy of reconciliation is the highest aim of marriage, pointing as a sign to the union of Christ with His church. Paul explores this theme in his letter to the Ephesians (5:22-33).

One of these early thinkers, Augustine (A.D. 354-430), suggested that there are three benefits of marriage: offspring, faith (fidelity), and sacrament. Of the three benefits, he clearly points to the latter (sacrament) as the greatest. This is because it is possible to be married without either offspring or faith, but it is not possible to be (still) married without indissolubility, which is what a sacrament points toward. As long as a couple is married, they continue to display—however imperfectly—the ongoing commitment between Christ and His church. Thus, simply "sticking it out" becomes vitally important.

Knowing why we are married and should stay married is crucial. This will lead us into a discussion brilliantly argued by Maryland pastor C.J. Mahaney in an audiotape series on marriage titled According to Plan. The key question is this: Will we approach marriage from a God-centered view or a man-centered view? In a man-centered view, we will maintain our marriage as long as our earthly comforts, desires, and expectations are met. In a God-centered view, we preserve our marriage because it brings glory to God and points a sinful world to a reconciling Creator.

More than seeing marriage as a mutual comfort, we must see it as a word picture of the most important news humans have ever received—that there is a divine relationship between God and his people. Paul explicitly makes this analogy in his letter to the Ephesians. You’ve probably read these words (or heard these words quoted) dozens, if not hundreds, of times: "Husbands, love your wives, just as Christ loved the church and gave Himself up for her to make her holy, cleansing her by the washing with water through the word, and to present her to Himself as a radiant church, without stain or wrinkle or any other blemish, but holy and blameless" (Ephesians 5:25-27).

In fact, both the Old and New Testaments use marriage as a central analogy—the union between God and Israel (Old Testament) and the union between Christ and His church (the New Testament). Understanding the depth of these analogies is crucial, as they will help us determine the very foundation on which a truly Christian marriage is based. If I believe the primary purpose of marriage is to model God’s love for His church, I will enter this relationship and maintain it with an entirely new motivation, one hinted at by Paul in his second letter to the Corinthians: "So we make it our goal to please Him" (2 Corinthians 5:9).

What Makes God Happy?

Paul answers a lot of questions for us when he says, "We make it our goal to please Him." When something is the motive force behind all we do, it becomes the driving force for every decision we make. And Paul is crystal clear: The first question we should ask ourselves when doing anything is, "Will this be pleasing to Jesus Christ?"

The first purpose in marriage—beyond happiness, sexual expression, the bearing of children, companionship, mutual care and provision, or anything else—is to please God. The challenge, of course, is that it is utterly selfless living; rather than asking, "What will make me happy?" we are told that we must ask, "What will make God happy?" And just in case we don’t grasp it immediately, Paul underscores it a few verses later: "Those who live should no longer live for themselves but for Him who died for them and was raised again" (2 Corinthians 5:15).

I have no other choice as a Christian. I owe it to Jesus Christ to live for Him, to make Him my consuming passion and the driving force in my life. To do this, I have to die to my own desires daily. I have to crucify the urge that measures every action and decision around what is best for me. Paul is eloquent regarding this fact: "We always carry around in our body the death of Jesus, so that the life of Jesus may also be revealed in our body" (2 Corinthians 4:10).

Just as Jesus went to the cross, so I must go to the cross, always considering myself as carrying around "the death of Jesus" so that His new life—His motivations, His purposes, His favor—might dominate in everything I do.

Pleasing God Through Marriage

This reality calls me to look at my spouse through Christian eyes: "So from now on we regard no one from a worldly point of view …" (2 Corinthians 5:16a). The reason is clear: "If anyone is in Christ, he is a new creation; the old has gone, the new has come!" (5:17). Part of this new identity is a new ministry, one that is given to every Christian, as it is inherent in the person of Jesus Christ: "All this is from God, who reconciled us to Himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation" (5:18).

Think about this. The very nature of Christ’s work was a reconciling work, bringing us together again with God. Our response is to become reconcilers ourselves. C. K. Barrett defines reconciliation as "to end a relation of enmity, and to substitute for it one of peace and goodwill."

Clearly Paul is talking about carrying the message of salvation. But we cannot discuss with any integrity the ending of "a relation of enmity" and the dawning of "peace and goodwill" if our marriages are marked by divorce, fighting, and animosity. Everything I am to say and do in my life is to be supportive of this gospel ministry of reconciliation, and that commitment begins by displaying reconciliation in my personal relationships, especially in my marriage.

If my marriage contradicts my message, I have sabotaged the goal of my life: to be pleasing to Christ and to faithfully fulfill the ministry of reconciliation, proclaiming to the world the good news that we can be reconciled to God through Jesus Christ. If my "driving force" is as Paul says it should be, I will work to construct a marriage that enhances this ministry of reconciliation—a marriage that, in fact, incarnates this truth by putting flesh on it, building a relationship that models forgiveness, selfless love, and sacrifice.

The last picture I want to give the world is that I have decided to stop loving someone and that I refuse to serve this person anymore, or that I have failed to fulfill a promise I made many years before. Yet this is precisely the message many Christians are proclaiming through their actions. According to pollster George Barna, self-described "born-again" Christians have a higher rate of divorce than unbelievers (twenty-seven percent to twenty-three percent). Those who adopt the label "fundamentalist Christian" have the highest divorce rate of all (thirty percent). We can’t carry a message well if we don’t live it first.

I know there are exceptions. But one of the reasons I am determined to keep my marriage together is not because doing so will make me happier (although I believe it will); not because I want my kids to have a secure home (although I do desire that); not because it would tear me up to see my wife have to "start over" (although it would). The first reason I keep my marriage together is because it is my Christian duty. If my life is based on proclaiming God’s message to the world, I don’t want to do anything that would challenge that message.

Excerpted from Sacred Marriage by Gary Thomas, copyright 2000 by Gary Thomas. Used by permission of Zondervan. All rights reserved.

Vyf waarhede wat jou huwelik kan verander

Ek is verantwoordelik vir my eie houding:

Moeilikhede is onvoorkombaar maar om ellendig te voel is ‘n keuse. Houding het te doen met die keuse wat ek maak oor hoe om te dink oor dinge byvoorbeeld twee vroue het eggenote wat hul werk verloor het. Wendy sê: “My man het in die afgelope drie jaar nie ‘n voltydse werk gehad nie. Die voordeel daarvan is dat ons nie DSTV kan bekostig nie. ons gesels nou baie meer en ons het al baie uit hierdie ervaring geleer.”

Lou Ann sê: “my man het die afgelope tien maande nie ‘n werk nie. Ons het nou net een kar oor, geen fone en ons ontvang kos van die kerk. Die lewe is ellendig by ons huis.

Die verskil tussen die twee vroue is hulle gesindheid. Ons kies om negatief te dink en vervloek die donker of ons kies om die Silver randjie om elke donker wolk raak te sien.

My houding beïnvloed my optrede:

Die rede waarom houdings so belangrik is, is omdat dit my optrede en woorde bepaal. Ek mag miskien nie in beheer wees van my omgewing nie: siektes, alholistiese eggenoot, tiener verslaaf aan dwelms ens. maar ek is wel in verantwoordelik vir wat ek doen met my omgewing. My houding sal tot ‘n baie groot mate my optrede beïnvloed.

As ek vir die positiewe in my huwelik soek sal ek heel moontlik meer positief praat, opbouende woorde teenoor my maat spreek en iets doen wat die lewe vir albei van ons sal verbeter.

Maar as ek op die negatiewe fokus, sal ek meer geneig wees om teenoor my maat kritiese, veroordelende woorde te uiter. My optrede sal binne een van twee kategorieë val: ek sal dinge doen om my maat seer te maak of ek sal onttrek en dit oorweeg om my maat te verlaat. Ja my houding beïnvloed my optrede!

Ek kan nie ander mense verander nie maar ek kan ander mense positief beïnvloed:

Dit is waar, jy kan nie jou maat verander nie maar jy kan en beïnvloed elke dag jou maat. As jy nog steeds besig is om jou maat te wil verander is jy heel moontlik ‘n meester in manipulasie. Jou redeneer: “As ek dit doen sal my maat so optree.” “As ek hom ongelukkig genoeg of gelukkig genoeg maak sal ek kry wat ek graag wil hê.” Hierdie is ‘n doodloop straat. Al verander jou maat sal hy/sy jou kwalik neem omdat jy hom/haar manipuleer het.

‘n Beter metode is om ‘n positiewe invloed op jou maat uit te oefen. Jy kan ‘n invloed uitoefen deur jou woorde en optrede. Wanneer jy na iets positief in jou maat soek en hom/haar komplimenteer daaroor, oefen jy ‘n positiewe invloed op jou maat uit. Wanneer jy iets doen waarvan hy/sy hou beïnvloed jou optrede hom/haar op ‘n positiewe manier. Die werklikheid van die krag van positiewe invloed het baie groot potensiaal vir huwelike wat sukkel.

My optrede hoef nie beheer te word deur my emosies nie:

In die Westerse Samelewing plaas ons ongelooflike baie klem op emosies. Wanneer hierdie filosofie op ‘n huwelik wat sukkel toegepas word, is die advies: “Wanneer jy nie meer liefde voel nie erken dit en beëindig die huwelik.” “As jy kwaad en seer voel sal jy ‘n tweegesig wees as jy iets mooi vir jou maat sê.” Hierdie filosofie kom kort in die feit dat die mens meer is as net sy/haar gevoelens.

Ja ons het gevoelens maar ons het ook houdings, waardes en optredes. As ons van emosie na optrede spring en ons houdings en waardes ignoreer, sal ons ons huwelike vernietig. Stop, dink, soek die positiewe, bevestig dit en doen dan iets wat positiewe potensiaal het. Optrede wat deur positiewe houdings en waardes gelei word het ‘n groter waarskynlikheid om produktief te wees.

Om my eie tekortkominge te erken beteken nie dat ek ‘n mislukking is nie:

Meeste huwelike wat sukkel het ‘n steen muur tussen man en vrou wat oor die jare opgebou is. Elke steen verteenwoordig ‘n gebeurtenis in die verlede waar een die ander teleurgestel het. Hierdie muur van pyn en teleurstelling is ‘n versperring vir eenheid in die huwelik. Dit is belangrik om hierdie muur af te breek. Deur jou deel in die bou van die muur te erken maak nie van jou ‘n mislukking nie. dit beteken dat jy menslik is en bereid is om jou menslikheid t erken. Om jou foute in die verlede te erken en vergifnis daarvoor te vra is die eerste stap tot ‘n groeiende huwelik.

Vertaal uit Adapted from Loving Solutions: Overcoming Barriers in Your Marriage by Dr. Gary Chapman.

Indien jy hulp of ondersteuning nodig het in jou huwelik kan jy Jonanda gerus skakel by 082 922 5081 vir ‘n afspraak.

Ontvlam die liefde : Beste vriende

deur Riaan Pienaar

(http://www.ekerk.co.za/alleartikels/2008/10/7/beste-vriende.html)

‘n Amerikaanse sielkundige Gottmann se navorsing het gewys dat mense wat beste maats is se huwelike die storms deurstaan het.

Gottmann het gewys dat ouens wat mekaar se beste maats is net soos ander huweliksmaats baklei het. Hulle alles vergeet wat ‘n mens moet weet oor konflikhantering en ‘n goeie geveg gehad het. Hulle het mekaar egter na die tyd vergewe.

Die ouens wat nie goeie maats was nie se huwelike kon ongelukkig nie die konflik deurstaan nie. Hulle het met tyd ontnugter geraak en geskei.

Huweliksmaats saai die saad van intimiteit wanneer hulle konsentreer om wedersyds in mekaar se behoeftes te voorsien. Wanneer hulle so teenoor mekaar optree saai hulle die saad van ’n ryker en vreugdevolle verhouding. Die mees aangenaamste ervaringe van menswees kom deur sulke optrede. Deur sulke optrede versterk en verleng ons die kosbare oomblikke in ons lewens.

Gottmann se navorsing versterk ook maar weer die feit dat ons gebroke mense is en nie altyd korrek kan optree nie en daarom is vergifnis so belangrik. Om maats te bly moet ons mekaar gereeld vergewe.

Om die pyn te ontken maak nie van jou ‘n goeie vriend nie. Jy moet die seer erken, maar aan die anderkant kan jy die seer vertroetel en dit kan in jou gedagtes begin maal.

‘n Mens kan begin deur te bid vir ‘n gees van empatie en dit te ontwikkel en jou maat te sien as ‘n gebroke mens wat ook foute maak en selfs dom foute maak. Voor jy begin met vergelding vra eers die Here in gebed vir nederigheid, want jy het ook al pyn veroorsaak. Jy kan begin dink aan hoeveel keer jy pyn veroorsaak het met jou woorde.

’n Mens kan versoening kies en daarmee bedoel ek ‘n gesindheid van begrip, empatie en onvoowaardelike aanvaarding. Ons het ‘n geskiedenis waar mense ons pyn aangedoen het en daarom kies ons dikwels om nie te versoen nie. Ons is bang om te versoen, want dan gaan ek weer seerkry.

Ek dink ek sal hom/haar laat wegkom as ek hom vergewe, maar jy is die een wat gebonde bly en nie hy/sy nie. Al wat gebeur is bitterheid kruip in jou lewe in en bitterheid is so goed jy te drink ‘n bottel gif en hoop die ander persoon gaan dood.

Mense sê ek moet eers gesond word dan sal ek vergewe. Navorsing wys egter dat vergifnis ’n mens gesond maak en nie andersom nie. ’n Mens word gesond wanneer jy vergewe.

Ons moet onthou vergifnis is ’n proses en nie ’n skielike gebeurtenis nie. Die pyn sal dikwels nog daar wees, maar ’n mens maak ’n keuse om te vergewe.

Indien jy ‘n begeerte het dat jou huwelik gevul moet wees met liefde, romanse en vriendskap, het ek vir jou goeie nuus: dit is God se wil ook! Jy kan die huwelik he waaroor jy nog altyd gedroom het.

Indien jy hulp nodig het, is jy welkom om Jonanda Burger by 082 922 5081 te skakel vir ‘n afspraak.