Onregverdige verwagtings?

Verwag jy dat jou maat jou onvervulde behoeftes van die verlede moet bevredig?

God het aan ons almal Goddelike behoeftes gegee om te beleef, soos die volgende: geliefd, veilig, waardevol, vertroos, versorg en dat jy behoort.

God het ons dan in ‘n gesin geplaas om daardie behoeftes te vervul:

‘n Vader se rol is om ‘n kind veilig te laat voel, aan die kind te voorsien en om identiteit vir die kind te leer.

‘n Mamma se rol is om ‘n kind te versorg, te vertroos en te onderrig.

Broers en susters se rol is om vriendskap en ‘n gevoel van “ek behoort” te gee.

Indien jy ervaar het dat hierdie behoeftes nie bevredig is tydens jou kinderdae nie, mag dit seer, leuens oor wie jyself en God is, asook beskermingsmeganismes veroorsaak het.

Hierdeur sê ek nie dat jou ouers sleg was nie. Ek is self ‘n ouer en wil glo ek is ‘n goeie ouer maar ek weet ek maak baie foute en verstaan nie altyd wat my kinders nodig het nie.

Dit gaan egter oor of jy wel ervaar het dat jy geliefd, beskermd, voorsien, vertroos, versorg, geleer (onderrig) en ‘n wete van ek behoort, beleef het as kind.

Indien nie, mag jy dalk tans hierdie onvervulde behoeftes in jou huwelik in bring. Met ander woorde: beskermingsmeganismes om jou self te beskerm; verwagting dat jou maat sekere dinge moet doen wat dalk nie hy/sy rol is nie, die heletyd minderwaardig, ongelief of onseker voel of net nie jou hart oopmaak nie, omdat jy te bang is om weer seer te kry.

Indien jy enige van bogenoemde ervaar, kyk uit vir volgende week as ons meer gaan sê oor hoe om gesond in jou huwelik te lewe!