Hoekom tree my maat só op? 

God het elkeen van ons met verkillende persoonlikhede geskape. Ons doen, dink en sien dinge verskillend. Wanneer my maat dinge anders doen as ek is dit nie om my te frustreer nie maar net omdat hy/sy anders aan mekaar gesit is en dus meer geneig is om dinge spontaan, sonder om daaraan te dink, so te doen.

Die goeie nuus hier is dat een van die redes hoekom God die huwelik daar gestel het is sodat ons mekaar wederkeurig kan aanvul! Waar ek dalk swakpunte het is my man jn sterk en visa versa. Soos Sylvester Stalone in Rocky gesê het: “I have got gaps and you have got gaps but together we fit perfectly.”

Teenoorgesteldes trek mekaar aan sodat hul mekaar kan aanvul en geniet. Maar as hul nie mekaar help of hul sterkpunte vir mekaar leer nie dan raak dit die grootste geskil punt as getroud is. 

As jy jou maat beter wil verstaan, dalk jouself ook dan is ‘n persoonlikheidtoets die ideale manier om te verstaan hoekom jou maat funksioneer soos hy/sy doen. 

‘n Oulike toets wat ek van hou om te gebruik is die 16 personalities. Jy en jou maat kan dit hier doen. https://www.16personalities.com/

Hier is ‘n vinnige verduideliking van elke groep. 

1. Persoonlikheid/temprament tipe: nie verskoning om verkeerd op te tree nie. Soos mens meer geestelik volwasse raak leer mens om binne jou temprament soos Jesus op te tree. 

Verstand: Hierdie aspek wys hoe ons met ons omgewing omgaan:

E- Ekstoverte verkies groepsaktiwiteite en word aangespoor deur sosiale interaksie. Hulle is geneig om meer entoesiasties en makliker opgewonde te wees as introverte.

I- Introverte verkies aktiwiteite waar hul alleen kan wees en word uitgeput deur sosiale interaksie. Hulle is geneig om baie sensitief te wees vir eksterne stimulasie (bv. Klank, sig of reuk) in die algemeen.

Energie: hierdie aspek bepaal hoe ons die wêreld sien en inligting verwerk:

S- Waarnemende individue is hoogs prakties, pragmaties en plat op die aarde. Hulle is geneig om sterk gewoontes te hê en te fokus op wat aangaan of reeds gebeur het.

N- Intuïtiewe individue is baie verbeeldingryk, openhartig en nuuskierig. Hulle verkies nuwe dinge bo stabiliteit en fokus op verborge betekenisse en toekomstige moontlikhede.

Natuur: Hierdie aspek bepaal hoe ons besluite neem en emosies hanteer:

T- Denkende individue fokus op objektiwiteit en rasionaliteit en prioritiseer logika oor emosies. Hulle is geneig om hul gevoelens weg te steek en sien doeltreffendheid belangriker as samewerking. 

F- Emosionele individuele is sensitief en emosioneel ekspressief. Hulle is meer empaties en minder mededingend as Denkende tipes, en fokus op sosiale harmonie en samewerking.

Taktiek: Hierdie aspek weerspieël ons benadering tot werk, beplanning en besluitneming:

J- Oordelende individue is beslissend, deeglik en hoogs georganiseerd. Hulle verkies duidelikheid, voorspelbaarheid en sake afgehandel, asook struktuur en beplanning eerder as spontaniteit.

P- Voornemende individue is baie goed om geleenthede te kweek en raak te sien. Hulle is geneig om buigsame en ontspanne en te wees. Hul verkies ook om hul opsies oop te hou.

Identiteit ondersteun alle ander aspekte en wys hoe selfversekerd ons is in ons vermoëns en besluite:

A- Versekerde individue is selfversekerd, gelykmatig en bestand teen stres. Hulle weier om te veel bekommerd te wees en plaas nie te veel druk op hulself om hul doelwitte te bereik nie.

T- Turbulente individue is selfbewus en sensitief vir stres. Hulle sal waarskynlik ‘n wye verskeidenheid emosies ervaar. Hulle is geneig om suksesvol en perfeksionisties te wees en gretig om te verbeter.

Jy kan dus sien hoe jy en jou maat verskil maar ook mekaar aanvul. Wanneer mens in die huwelik kies om mekaar se verskille te vier eerder as ‘n frustrasie te sien dan word mens saam sterker en geniet mekaar en die huwelik meer!