Satisfaction

“For he satisfies the longing soul, and the hungry soul he fills with good things.”Psalms 107:9 ESV
Ervaar jy hoe God jou ‘satisfy’? Laat jy toe dat Hy dit vir jou doen? Besef jy Hy wil jou vol maak met goeie dinge? Vra Hom om jou bewus te maak van die goeie dinge waarmee Hy jou wil vol maak!