OM ONDER DIE STANDAARD VAN GOD TE LEEF

Vertaal: Sharon Jaynes – “Living below the bar”.

2Sam 9:11: “Maar Mefiboset die kleinseun van Saul sal van nou af by my (Koning David) aan huis eet."

Mefiboset was ‘n man wat ver onder sy potensiaal gelewe het. Hy was die kleinkind van Koning Saul and die seun van Prins Jonathan, maar hy het soos ‘n arm mens gelewe. Toe hy nog ‘n seuntjie was het sy oppasser hom laat val terwyl hul gevlug het van hul vyande. Die val het albei sy voete kreupel gelaat (2Sam 9).

Toe David oorneem as Koning van Isreal wou hy weet of daar enige iemand van Jonathan se huisgesin is waaraan hy goedheid kan bewys. ‘n Dienskneg het David vertel van die gekreupelde Mefiboset en hy was onmiddellik ontbied. Mefiboset het in ‘n gebied gewoon genaamd Lo-Debar. Lo-Debar beteken ‘n land sonder groen wy velde.

My eie (onoffisiële) vertaling van Lo-Debar is “below the bar”. Mefiboset “was living below the bar”. Hy was die kleinkind van ‘n koning maar het in as ‘n arm mens in ‘n land sonder groen wy velde geleef. Toe hy voor Koning David staan vra hy: “wat is jou dienskneg dat jy ‘n dooie hond soos ek moet raak sien?”

David het hom nie eers geantwoord nie. hy het na sy dienskneg gedraai en hom beveel om al die land wat aan Saul behoort het terug te gee aan sy kleinseun en dat Mefiboset elke dag aan David se tafel moet eet.

Miskien loop jy rond soos ‘n kreupel as gevolg van iets wat met jou as kind of in jou verlede gebeur het. Miskien voel jy soos ‘n dooie hond. Maar God wil jou seën, Hy wil herstel wat van jou weg geneem is en jou uitnooi om om elke dag aan Sy tafel te kom fees vier.

Mefiboset was ‘n kleinkind van Koning Saul en die moontlike opvolger tot sy troon. Maar hy het homself as niks minder as ‘n dooie hond gesien nie, onwaardig om selfs die kleinste krummeltjie van goedheid vanaf David te ontvang. David se begeerte was om Mefiboset te vergoed van al die land wat hy as erfenis sou ontvang en om hom te nooi om daagliks aan sy tafel te kom eet. Mefiboset het homself nie gesien soos hy werklik was. In realiteit was hy koninklik en nie ‘n dooie hond nie.

Sien jy jouself soos jy werklik is? Jy is ‘n uit verkiesde, intens geliefde, koninklike, kind van God. Jy is geseënd met elke geestelike gawe, bevry van die dood en behoort nou aan die lig en lewe ion Jesus Christus. Jy is ‘n kind van die Koning!

Oordenkings vrae:

Wees eerlik. Sien jy jouself soos Mefiboset of soos ‘n kind van die Koning?

Wat se gedagte veranderings moet jy maak om soos ‘n kind van die Koning te begin optree?

Vier jy daagliks fees aan God se tafel? Het jy al Sy uitnodiging aanvaar?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s