GOD IS PERSOONLIK

Hy smag daarna dat ons Hom persoonlik moet ken.

God is persoonlik en wil ‘n persoonlike en intieme verhouding met elkeen van ons hê. Persoonlik of intiem ken beteken dat die persoon waarlik opdaag, deel neem aan jou, baie naby is in vriendskap, om ‘n diep kennis te hê van jou, om self bekend te maak, ‘n aksie soos om te soen. Dit is om jou self deursigtig te maak voor ‘n ander en om self ‘n ander se diepste gevoellens, drome, wense, optredes en gedagtes te ken.

Ons kan sien dat reg van die begin in Eksodus 25:8 – 27:38 het God aan die volk opdrag gegee om ‘n tent van ontmoeting te maak sodat die volk na Hom toe kan kom, voorskrifte vir beskerming kan ontvang en om God te ontmoed. God was dus nog altyd persoonlik en intiem en het nog van die begin af ‘n behoefte om persoonlik geken te word en intiem met ons te verkeer. God het ons, die mens geskape om ‘n persoonlike verhouding met ons te hê.

Lees Heb 9:1-12 en Mat 27: 50-51

Ons moet wel in ag neem dat God ook ander eienskappe het soos Regverdig, Heilig, Almalgtig ens. En ons mag nie een karakter eienskap belangriker ag as die ander nie want dan neem ons weg van God se karakter en kan ons Hom nie ten volle ken nie. God is Heilig en haat die sonde want Hy weet dit verwoes Sy mense (Hy haat nie die sondaar nie). Daarom kon slegs die hoëpriester in die Allerheiligste in gaan nadat bloed gesprinkel is om vir sy eie en die volk se sondes te betaal. Die priester het self klokkies aan die onderkant van hul mantel vas gemaak en ‘n tou om hul lyf en met vrees en bewing die Allerheiligste in gegaan (Eks 28:33). As hy nie heilig in God se oë was nie sou hy dan sterwe. Die klokkies was ‘n aanduiding dat die hoëpriester nog lewe en indien dit vir ‘n lang tyd stil was het die mense buite geweet die persoon is dood en het hom dan met die tou uit die Allerheiligste getrek.

Dus om in die vroëer jare in God se teenwoordigheid te kom was ‘n groot storie, baie rituele moes plaasvind en baie werke moes gedoen word. Maar Jesus het as Hoëpriester vir ons gekom en finaal die sondelas betaal deur Sy bloed en die voorhangsel tussen die Heiligste en Allerheiligste verskeur (Mat 27:51) sodat ons met vrymoedigheid na God se genadetroon kan kom en intiem met Hom wees, sodat ons in Sy teenwoordigheid kan wees (Heb 10:19).

God is ook almomteenwoordig en kan elke oomblik intiem by elkeen van ons wees. Deur God se Gees is ons nie as weeskinders agter gelaat nie (Joh 14:18).

Hoekom ken ons nie God intiem nie?
Maar baie van ons besef nie wat dit is om intiem geken te word nie. Ons weet nie hoe dit werklik is om ander intiem te ken nie. Miskien sit jy ook nou hier en besef dat niemand in jou lewe jou werklik persoonlik ken nie: dat jou man, jou ouers, vriende of familie nie werklik bemoeienis maak om die innerlike diepte van jou te ken nie, jou wese, emosies en behoeftes te verstaan nie. Miskien was jou ouers nie baie betrokke in jou lewe en het nie werklik persoonlike aandag aan jou gegee nie. Daarom is dit ook vir ons moeilik om te verstaan dat God ons intiem wil ken. Dit maak ons selfs bang as ons daaraan dink.

Ons voel ook dat ons eers perfek moet wees voordat ons na God kan gaan. Die satan lieg vir ons om te sê dat ons te vuil en vol sonde is om voor God te verskyn, want hy weet as ons na God toe gaan soos ons is God ons kragtig sal aanraak en verander. Maar God wil reeds hê dat ons net soos ons is, met al ons sondes, vuilheid en seer voor Hom moet verskyn want ons kan nie ons self verander nie en dit is net in Sy teenwoordigheid en wanneer ons met Hom tyd spandeer (net soos ons is) dat God ons kan genees en verander. Wanneer ons ‘n ontmoeting het met God word ons verander soos Paulis op die Damaskus pad en ook al die ander gelowiges in die Bybel.

Baie keer doen ons ook soos die priesters eerder net al die werke in die Heiligste eerder as om in Allerheiligste in te kom omdat ons bang is. Ons dink ons werke sal opmaak by God en ons aanvaarbaar maak vir Hom. Maar Hosea 6:6 sê: “Ek verwag liefde eerder as offers, toewyding aan My eerder as brandoffers.”

Kennis is nie genoeg nie:
As ek van ‘n huis hou en ek begin die bou van die huis en die argitek van die huis te bestudeer kan ek al die kennis op doen van die gebou, die argitek – waarvan hy hou en nie hou nie maar dit beteken nie dat ek die argitek persoonlik ken nie. Daar is ‘n verskil tussen om van iemand te weet en om hom/haar werklik persoonlik te ken. Ken jy God persoonlik of het jy slegs kennis van Hom?

Om God intiem en persoonlik te ken moet ons heel eerste Jesus Christus aangeneem het as ons Verlosser en alleen op Hom vertrou vir ons redding. Dit help nie net dat ons glo in Jesus Christus nie. Die demone glo ook en hulle sidder van angs (Jak 2:19). As ‘n man en vrou trou en dus ‘n persoonlike intieme verhouding binne tree, vra die dominee nie of hulle in mekaar glo nie maar of hul mekaar aanneem as man en vrou. Dus moet ons ook Jesus Christus die Seun van God aanneem as ons Verlosser en Saligmaker (Joh 4:24).

Tweedens moet ons gevul wees met die Heilige Gees (1 Kor 2:10). Dit is nie moontlik om intiem en persoonlik met God te wees deur ons menslike kennis nie. Ons menslike verstand kan dit nie begryp nie en sal ons verhoed om persoolik met God te wees. Ons moet dus daagliks vir die Heilge Gees vra om ons vol te maak en te lei.

Derdens moet ons ‘n behoefte en begeerte hê om God intiem te ken (Jer 29:13).

Vrugte (optrede) van persoon wat nie ten volle glo dat God intiem met hul wil wees:
Soms as mens ‘n sekere aspek bespreek dink ons dat ons nie werklik ‘n probleem in die area het nie terwyl ons egter wel kan groei daarin. Hierdie afdeleing is hier sodat jy introspeksie kan doen en kan opweeg of jy werklik God as intiem en persoonlik in jou lewe ervaar.

Verkeerde en ongesonde optredes (vrugte) kom van verkeerde denkpatrone en geloofoortuigings (wortels). In hierdie geval sal dit verkeerde geloofsoortuigings wees van God en Sy intieme betrokkenheid in jou lewe.

Mar 7:21: Want van binne, uit die hart van die mense, kom die slegte gedagtes, egbreuk, hoerery, moord, diewery, hebsug, boosheid, bedrog, losbandigheid, afguns, lastering, hoogmoed, dwaasheid. Al hierdie booshede kom van binne uit en maak die mens onrein.

Mat 12:33-35: Julle moet òf die boom goed maak en sy vrugte goed, òf julle moet die boom sleg maak en sy vrugte sleg; want aan die vrugte word die boom geken. Addergeslag, hoe kan julle goeie dinge praat terwyl julle sleg is? Want uit die oorvloed van die hart praat die mond. Die goeie mens bring uit die goeie skat van sy hart goeie dinge te voorskyn, en die slegte mens bring uit die slegte skat slegte dinge te voorskyn.

Dus, as ons goeie dinge doen, is daar goeie dinge in ons hart maar die slegte dinge wat ons doen ontstaan as gevolg van die slegte dinge in ons hart. Maw elke slegte optrede, gewoonte of lewenswyse het ‘n slegte wortel in ons hart.

Sp 4:23: Wees veral versigtig met wat in jou hart omgaan, want dit bepaal jou hele lewe.

Die volgende kan ‘n paar moontlike vrugte wees van ‘n persoon wat nie glo dat God met hom/haar persoonlik en intiem wil wees:
• Gevoel van eensaamheid
• Gevoel van alleenheid
• Voel dat jy self moet veg om iewers in die lewe te kom
• Voel dat jy alleen die verandwoordelikheid moet dra vir die pligte en uitdagings in jou lewe
• Bang om tot God te nader
• Stiltetyd dood of groei vind nie plaas
• Beleef nie sommer God se teenwoordigheid nie
• Beleef nie God se liefde
• Glo nie God wil met jou praat of sukkel om Sy stem te hoor
• Sukkel om persoonlik en intiem met ander mense te wees

My vraag aan jou vandag is: ken jy God werklik intiem of kom jy net na Hom uit plig of omdat jy iets nodig het? Het jy ‘n behoefte om God intiem te ken, persoonlik met Hom te wees, Sy stem te hoor en Sy vriend te wees soos Moses Sy vriend was. Deut 23:29 verklaar dat: “ if you will seek (inquire for and require as necessity) the Lord your God, you will find Him if you (truly) seek Him with all your heart (and mind) and soul and life.

Maak dit jou eie: God is persoonlik
Oordenkingsvrae?
1. Hoe was jou verhouding met jou ouers toe jy klein was?
2. Was hul betrokke in jou lewe?
3. Het jy persoonlik met hul gesels oor die dinge in jou lewe (intieme dinge ingesluit)?
4. Het jou ouers jou opgebou met mooi woorde van aanvaarding?
5. Het jou ouers jou ooit warm liefde bewys, vas gehou en gedruk?

Vrugte (optrede) van persoon wat nie ten volle glo dat God intiem met hul wil wees:
Die volgende kan ‘n paar moontlike vrugte wees van ‘n persoon wat nie glo dat God met hom/haar persoonlik en intiem wil wees:
• Gevoel van eensaamheid
• Gevoel van alleenheid
• Voel dat jy self moet veg om iewers in die lewe te kom
• Voel dat jy alleen die verandwoordelikheid moet dra vir die pligte en uitdagings in jou lewe
• Bang om tot God te nader
• Stiltetyd dood of groei vind nie plaas
• Beleef nie sommer God se teenwoordigheid nie
• Beleef nie God se liefde
• Glo nie God wil met jou praat of sukkel om Sy stem te hoor
• Sukkel om persoonlik en intiem met ander mense te wees

Lees:
Joh 1:1; Heb 1:3
Die leuen: “God is net soos my pa (of ouers)”
Die waarheid: “God is presies soos Hy Hom in Sy Woord openbaar.” “God is oneindig wyser en liefdevoller as wat enige aardse pa ooit kan wees.” “God is altyd daar vir my (Jehovah Shammah).”

Opdrag:
Dink bietjie aan hoe jou en jou ouers (veral pa) se verhouding was. Hoe het jy in die verlede en dalk nog vandag oor jou self gevoel binne jou en jou pa se verhouding? Wat het jy van jouself beging glo agv jul verhouding? Hoe het dit joun gedagtes oor God se betrokkenheid en gevoellens teenoor jou begin beinvloed? Lys dan die gedagtes wat jy oor jouself begin glo het asook die gedagtes oor God en soek die waarheid oor God en jouself in die Woord maw vervang die leuen dan met die waarheid. Byvoorbeeld:

Gedagtes & siening van God Waarheid

Maak seker dat jy gedurig deur hierdie waarhede vir jouself herhaal sodat jou gedagtes vernuwe kan word en jy anders kan optree.

Vergewe ook jou ouers as hul ongeregtig teenoor jou opgetree sodat genesing kan plaas vind.

Bid dat:
1. God jou moet help om te kan onderskei tussen die leuen en die waarheid.
2. Die Heilige Gees binne in jou herhinneringe en gevoelens moet kom en jou genees van enige seer in die verlede.
3. God Sy beeld van Homself binne in jou sal herstel.
4. God persoonlik vir jou sal wees.

Lofprysing:
1. Verklaar aan God dat jy daarna smag om Hom persoonlik, intiem en as jou Vader te ken. Sê vir Hom in jou eie woorde hoe jy oor Hom voel.
2. Sit ‘n bekende aanbiddingsliedjie op en dans voor die Here. Beeld die woorde van die liedjie deur jou liggaamsbewegings uit. Om te dans is ‘n taal.

Skrif om te bestudeer:
Heb 12:9-10, Jes 41:10
Jos 1:9, Mat 28:20
2 Kor 6:16, Ps 16:11

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s