HOU VAN JOUSELF – DIT IS ‘N OPDRAG!

Lees: Mar 12:30-31, Ps 8:4-7, Gen 1:26-27 en 1 Sam 16:7

Wat beteken dit om nie van jouself te hou nie?
Hoe jy jouself sien is soos ‘n foto wat jy in die beursie van jou hart saam jou rond dra.

Een van die grootste probleme wat meeste mense het is dat hul diep binne in hulself nie werklik van hulself hou nie. Nie almal is egter ewe veel bewus van hul eie gevoellens teenoor hulself nie. Hierdie gevoellens is egter in hul onderbewussyn en beinvloed hul vreugde, lewenslus, verhoudings (ook met God), uitkyk op die lewe, uitleef van hul roeping en hul optredes. Dit is onmoontlik om met ander mense vrede te hê, hul te aanvaar en oor die weg te kom met hulle as jy nie eers hierdie emosies teenoor jouself koester nie.

Wanneer jy nie vrede het met jouself sal jy dalk dinge sê soos: ‘ek haat hierdie ding omtrent myself, ek wens ek kan dit aan my verander, ek sal eers gelukkig wees as hierdie ding van my verander.’

Jy sal dalk soos volg voel: waardeloos, onaanvaarbaar en dat ander mense nie werklik van jou kan hou, onveilig in verhoudings en dat ander mense jou gaan verwerp of seer maak, dat die mense in jou lewe ander dinge belangriker as jy beskou en dat jy almal se tweede keuse is, onseker van jouself en jou waarde vir ander.

Jy hou nie van hoe jy lyk, wat jy doen en wie jy is. Jy sal jou graag ten alle kostes wil verander.
Jy voer die hele tyd ‘n stryd binne in jou wat veroorsaak dat jy nie vrede kan ervaar nie maar eerder jouself veroordeel, analiseer en kritiseer. Sommige mense hou ‘n deurlopende rekord van al hul foute wat veroorsaak dat hul voordurende skuld en veroordeling leef. Jy sal jou self opmeet teenoor ander en minderwaardig voel teenoor hulle.

Jy mag dalk dink dat jy nie belangrik is vir God en dat Hy nie ‘n plan met jou lewe het nie, dat jy nie iets waardevol vir hierdie wêreld kan bied nie.

Mense wat nie vrede het met hulself en onseker voel oor hulself moet 24/7 hoor dat hul geliefd is, mooi is, slim is …..ens. Mense wat in ‘n verhouding is met ‘n onseker persoon spandeer al hul tyd om hul maat oortuig te hou van sy/haar waarde. Sulke verhoudings kry gewoonlik baie swaar en kan nie alles wees wat God beplan het dit moet wees nie.

Hoekom is dit belangrik dat jy van jou self moet hou?

Dit is ‘n opdrag van God aan ons (Mar 12:31). God se opdragte vir ons is nie beperkend nie maar beskermend – dit is goed vir ons. God wil hê ons moet reg voel oor ons self sodat ons reg kan voel oor ander mense en dan die regte verhouding met Hom sal hê.
As ons ons self kritiseer, kritiseer ons God se handewerk asook Sy beeld. Lees Gen 1:27.
God het ons lief en wil hê dat daardie liefde ons heel moet maak en dan deur ons vloei na ander toe. Soos ons met ons self handel sal ons ook met ander handel. Die hoeveelheid verdraagsaamheid, liefde, aanvaarding, geduld of genade wat ons vir ons self het sal ons ook vir ander hê. Jy kan nie iets weggee wat jy nie het nie.
Ons kan nie ‘n vreugdevolle, oorwinnings en oorvloedige lewe geniet sonder ‘n gesonde liefde vir ons self. As ons konstant besig is om sleg te voel oor ons self kan ons nie ter selfde tyd vreugde ervaar nie. Die Bybel verklaar dat God wil hê dat ons die lewe moet geniet en ons kan dit nie doen as ons nie ons self geniet nie (Joh 10:10). Jy is die een persoon waarvan jy nooit kan af weg kom nie, nie eers vir ‘n sekonde nie. As jy nie begin om jouself te geniet en te waardeer nie gaan jy verseker ‘n aaklige lewe leef.
Ons sal nie geliefd voel nie. As ons ons self nie lief het en van ons self hou nie sal ons nie maklik kan glo dat ander ons lief het en van ons hou nie.
Ons sal nie ons self kan wees en die roeping op ons lewe tot eer van God kan uitleef nie. As ons net op die slegte in ons lewe fokus sal ons nooit die mooi wat God in ons geplaas het raak sien nie, nooit die God gegewe gawes en talente ontdek nie en nooit die God gegewe drome en doel in ons lewe bereik nie. Die duiwel gebruik ‘self haat’ om ons te verlam sodat ons nie kragtige wapens in God se hande kan wees nie (Joh 14:12).
As ons voordurend alles identifiseer wat fout is met ons trek dit ons aandag af van Jesus. Sulke optrede kan ons so besig hou dat ons nie God kan ontmoet en Hom kan ervaar nie.

Hoekom hou jy nie van jou self nie?

Hoe jy ander mense se optrede, liefde en aanvaarding van klein tyd ervaar, het ‘n direkte invloed op hoe jy oor jou self voel. Ander se optrede moet nie ons waarde bepaal nie maar satan mislei ons om te glo dat hoe ander ons behandel ons waarde aandui. God het ons waardevol gekape. Ons is wie ons is as gevolg van Jesus se werke aan die kruis en oor niks wat ons kan doen of nie doen nie. Ons is ‘worthy’ punt! Ons moet ons waarde in God soek en nie in ander se optrede nie.
Baie keer is ons siening van ons self gebaseer op ons optrede. Meeste van ons se optredes is nie konstant goed nie, ons almal maak foute. As jy jou waarde gaan opmeet teenoor wat jy doen sal jy nooit konstant goed voel oor jouself: jy hou nie van wat jy doen nie en hou ook daarom nie van jou self nie. Ons moet besef dat ons onvolmaakte mense is wat foute maak en dat dit nie ons waarde bepaal nie. ‘n Dwelmverslaafde is nie minder waardevol omdat hy dwelms gebruik nie, net so ook nie jy agv die foute wat jy maak.
Ons besef nie God se liefde vir ons nie. Ons besef nie wie God ons geskape het om te wees nie. Ons besef nie wat se plan en doel God met ons lewe het nie. Ons moet ons waarde in God soek wat die ware bron is wat vir ons kan wys hoe waardevol en spesiaal ons werklik is.
Die media stel vir ons ‘n verkeerde beeld van wat ‘n waardevolle persoon is. Ons moet uiterlik aantreklik wees, so maer, soveel liggaamsvet, soveel spiere, soveel geld, soveel diplomas ens. Ons sal nooit aan hierdie standaarde voldoen nie. Hierdie is mens gemaakte standaarde en waardeloos. Meeste van hierdie standaarde verander ook konstant. Dit laat geen nalatenskap agter en ek glo dit is ook nie op God se prioriteitslys nie.

Wat kan ek doen sodat ek op ‘n gesonde manier van myself sal hou?

Bid en vra God om jou oë oop te maak sodat jy sal besef hoe kosbaar jy vir Hom is. Wanneer jy jou waarde in God besef sal jy jou eie talente, gawes en roeping begin begryp. Jy sal God se doel met jou lewe begin uitleef tot Sy eer (Jak 1:5). God het jou lief en dit is al wat tel. Ander se optredes en opinies mag hiervan verkil maar dit het geen gewig nie. God weet alles, het alles geskape en wat Hy sê IS!
Moet nie toelaat dat ander se optredes jou waarde bepaal nie. God het jou waardevol gekape. Jy is wie jy is as gevolg van Jesus se werke aan die kruis. Daar is niks wat jy kan doen om jou waarde meer te maak nie en niks wat jy kan doen om dit minder te maak nie. Soek jou waarde in God (1 Kor 2:5). As ander jou afbreek, soek die waarheid by God en vra Hom om jou te verander soos Hy wil.
Moenie jouself voordurend analiseer en kritiseer nie. Koester vrede teenoor jouself ten alle kostes (1Pet 3:11). Alhoewel ons moet reflekteer oor ons lewe en toelaat dat die Heilige Gees ons moet oortuig van plekke waar ons moet groei en verander om meer soos Jesus te word, moet ons nie ons self afbreek.
Omhels (embrace) / roem in jou swakhede. Wanneer jy swak is, is God sterk in jou (2 Kor 12:10). Wanneer jy op jou einde kom kan God groot dinge in en deur jou doen. Wanneer jy roem in jou swakhede maak dit jou vry en kan satan jou nie meer sleg laat voel daaroor.
Moet nie toelaat dat jou optrede jou waarde bepaal nie. Ons moet besef dat ons onvolmaakte mense is wat foute maak en dat dit nie ons waarde bepaal nie. Kom eerder nes jy is na God toe, met al jou foute en vra Hom om jou te verander (Fil 1:6).
As jy foute maak vra dadelik onvergifnis vir God. Glo dan dat Hy jou vergewe het en kies ook om jouself dan te vergewe. Moet nie skuld en veroordelings gevoellens teenoor jouself koester nie. God doen nie (1 Joh 1:9).
Moenie jouself met ander vergelyk nie. As God meer as een van ‘n persoon wou gehad het sou Hy almal dieslefde gemaak het. Maar Hy het elkeen individueel geskape omdat Hy een soos jy wou gehad het. Wees daardie persoon!!
Moet nie toelaat dat die media vir jou ‘n verkeerde beeld stel van wat ‘n waardevolle persoon is. Hierdie opinies verander voordurend, is onmoontlik om te bereik en het geen ewigheidwaarde nie. Op die ou end van die dag beteken dit niks en is dit ook nie op God se prioriteitslys nie (Mat 6:19).
Maak ‘n besluit dat jy meer respek vir jouself sal hê. Al is jy nie waar jy graag wil wees, besluit om jou eie beste vriend te wees, wie jy is te geniet en te waardeer terwyl jy oppad is na wat jy graag wil wees.
Dank God vir wie jy is en hoe Hy jou geskape het. Kies om die mooi in jou raak te sien en dank God daarvoor. Dank God ook vir die dinge wat Hy belowe in Sy Woord wat Hy nog sal doen (2 Kor 3:18).
Sê elke dag vir jouself hardop dat jy lief is vir jouself en jouself aanvaar nes jy is. Hoe meer jy dit hoor hoe meer sal jy dit glo en hoe meer sal jy so begin lewe (Rom 10:17).
Gee alles wat jy voel fout is met jou vir God. Vra Hom om dit te vernader as dit nodig is en los dit dan by Hom. Vertrou God hiervoor.
Gebruik elke deel van jou liggaam en wie jy is tot eer van God. Gee veral die dele waarvan jy nie hou en sê vir God dat jy dit wil gebruik om Hom te verheerlik.
Moenie moet opgee nie. ‘Keep on keeping on.’ Moet nie moet op gee as dinge swaar raak of wanneer jy foute maak. Staan op en gaan aan waar jy laas opgehou het. ‘n Wedloop word nie voltooi deur nooit te stap of te rus nie maar deur nie op te gee nie.

Waarop lood dit uit?
Wanneer jy onvoorwaardelik van jou self beging hou sien jy jouself soos God jou sien, jy voel oor jou self soos God oor jou voel en jy het die lewens ideale wat God vir jou het. Met ander woorde: jy is oortuig jy is waardevol, aanvaarbaar en veilig wat dit is wat God jou gemaak het om te wees. Jy het vrede met jouself. Jy reflekteer oor jou lewe maar gaan na God met jou foute sodat Hy jou kan verander. Jy weet jy is nie noodwendig waar jy moet (of wil) wees geestelike, fisies, emosioneel of met jou ideale nie maar geniet die reis oppad na wat God jou geskape het om te wees.

Opdrag
• Maak vir oulaas ‘n lys van alles waarvan jy nie van jouself hou, alles wat jy graag sal wil verander van jouself en gee dit eens en vir altyd een vir een Jesus.
• Plaas dit by Jesus se voete neer en vra Hom om dit te verander indien dit nodig is, anders om jou te help om daarmee vrede te maak indien dit nie hoef te verander nie.
• Vra Jesus dat jy sal leer om van jouself te hou soos Hy van jou hou en jouself deur Sy oë te sien.
• Loof God vir hoe Hy jou geskape het. Ontdek elke dag iets wat mooi is binne/van jou en loof Vader daarvoor. Gebruik dit om Hom te verheerlik.
• Gebruik elke dag jou liggaamsdele (veral die dele waarvan jy nie so baie hou) om God te verheerlik. Verklaar aan Hom dat jy ook die dele sal gebruik om Sy Naam te verheerlik (wanneer jy dan weer negatief daaroor wil voel verklaar hardop dat jy nie sleg sal voel oor jouself maar nou kies om God in dit te verheerlik).
• Vra God om ‘n swak selfbeeld oor jou lewe te breek en Sy Heilige Gees oor jou uit te stort sodat Hy totaal en al oor elke deel van jou lewe beheer sal neem.
• Vra God dat Hy Sy plan vir jou lewe aan jou sal openbaar en in werking sal bring.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s