‘n LEWE VAN AANBIDDING VIR GOD: ‘n ware lewe van oorwinning!


Rom 6:13: Do not yield your members (parts of the body) as instruments of unrighteousness to sin, but yield yourselves to God, as one alive from the dead, and your members as instruments of righteousness to God.

Wat is aanbidding (worship)?
Strong se Woordeboek beskryf aanbidding om te soen, soos ‘n hond sy meester se hand sal lek, dus stertswaai, kruip, vlei, pamperlang, witvoetjie soek, of om te hurk, buk, kruip, om verlief te wees, te vereer, te bemin.

Aanbidding is dus:

Om God intiem en bo alles lief te hê: aanbidding begin in die hart en moet uitvloei tot al ons dade.
Om hierdie liefde vrylik aan God te verklaar: ons moet verlief wees op God en ook so oprtree.
Om my hele liggaam, al my talente en gawes en alles wat ek het gebruik om God te eer: dit is ‘n leefwyse – om alles wat ek doen tot eer van God te doen (1Kor10:31). Aanbidding is nie net ‘n enkele aksie wat mens uitoefen tydens sang nie maar dit moet ‘n lewenstyl wees.
Om naby en intiem saam God te leef: God se passie moet myne word en wat Hom pla moet my pla. God se hartklop moet myne word.
Om dankbaarheid, liefde en ontsag aan God te verklaar: soos ek meer van God en Sy skepping ontdek, my eerbied terug aan Hom te kommunikeer.
Om God en Sy skepping te geniet: ons moet nie onderskei tussen Christelike take en nie-Christelike take nie. Elke menslike aksie kan ‘n aksie van aanbidding word as ons dit met ‘n aanbiddings houding doen. God is bly as ons Hom en Sy skepping geniet en word daardeer verheerlik.
Om te sing en te dans tot Sy eer: wanneer ons alleen is of saam met ander gelowiges liedere tot Sy eer te sing. Dus tot Hom ons hart te kommunikeer.
Om in die swaar tye te kies om God te loof en prys: ware aanbidding vind plaas wanneer ons nie so voel nie, wanneer ons omstandighede druk en ons moet kies om God se goedheid en karakter raak te sien.

Hoekom moet ons God aanbid?

Ons heel eerste doelwit van aanbidding moet wees om God te seën. Maar soos ons God aanbid laat God ook weer die seën terug reën op ons.
God verwag dit van ons: God het ons geskape om Hom te aanbid. Die glimlag van God moet die doel van ons lewe word.
Lof kom God toe: God is waardig om aanbid te word. Hy het ons gered deur Sy Seun en elke goeie geskenk wat ons ontvang kom uit Sy hand (Jak 1:17). Net soos ons daarvan hou om dankbaarheid en prys te hoor wanneer ons iets goeds doen, hou God ook daarvan om prys en aanbidding te ervaar vir al die wonderlike dinge wat Hy vir ons doen.
Dit laat ons nader beweeg aan God: soos ons intiem met God verkeer, Sy Woord bestudeer en Hom elke dag aanbid leer ons Hom ook beter ken en beweeg ons nader aan Hom. Wanneer ons God aanbid beweeg ons in Sy teenwoordigheid en kan mens Hom ook ervaar. Dit bring weer genesing.
As ons nie God aanbid nie sal ons iets anders begin aanbid: God moet die begeerte van ons hart wees. Hy het ‘n leemte binne in ons geskape wat Hy wil vul. Hierdie leemte vul ons soos ons tot God nader. As ons nie God in ons hart koester sal ons ander dinge in ons hart begin koester.
Dit kweek geloof by ons: hoe meer ons God se Naam groot maak en Sy lof besig hoe meer begin ons glo in Sy volle karakter want geloof kom deur te hoor en hoor deur die woord van God (Rom10:17).
Dien as getuienis vir ander: as ons ‘n lewe van aanbidding lei sal dit ander se lewens aanraak. God se Gees sal deur ons leef en skyn en mense se lewens vernader tot Sy eer.
Dit maak ons vry. Vry van wat ander dink asook vry van dinge wat ons wil bind. Want waar die Gees is is daar vryheid (2 Kor 3:17).
Dit gee ons vreugde: as ek hartseer of af voel sit ek aanbiddingsmusiek op en dit verander my gemoed dadelik. Wanneer ons God aanbid juig die Gees van God binne in ons. Wanneer ons God vreugde gee begin ons eie harte ook juig.
Dit gee vir ons oorwinning oor die vyand se aanslae asook oor moeilike situasies: aanbidding hou my oë gefokus op God en Sy krag en nie op die dinge van die aarde nie (Ps 138:7). Wanneer ons God aanbid en lof besig ten spyte van ons omstandighede vertel ons vir ons situasies hoe groot ons God is en nie vir ons God hoe groot ons probleme is nie. Wanneer ons God lof besing hou ons ook ons gedagtes besig met die waarheid wat voorkom dat die bose vir ons kan lieg en mislei.

Hoe kan mens ‘n lewe van aanbidding leef?

• Hê God lief bo alles. God soek nie ons offers nie, Hy soek ons liefde, Hy wil hê ons moet Hom werklik ken (Joh 4:23). God is most glorify when we are most satified in Him (J Piper).
• Kom na God net soos jy is. Met al jou sondes en tekorkomings. As ons eers wag om perfek te wees sal ons nooit God se aangesig soek nie. Ons sal ook nooit verander word nie want dit is God se aanraaking wat ons verander.
• Bely jou sondes voor God. Ons moet ons harte voor God oop breuk en rein voor Hom staan sodat ons Sy aangesig kan sien (Mat 5:8).
• Soek God se aangesig nie vir wat ons van Hom kan ontvang nie maar omdat ons graag by Hom wil wees.
• Sing en praat minder van God. Praat meer met God en sing tot Hom.
• Lewe nie meer vir eie plesier nie. Lewe vir die plesier van God. Laat jou lewe ‘n optrede wees vir ‘n ‘audience of one’.
• Laat toe dat die Heilge Gees jou vervul. Dan sal ons in Gees en waarheid aanbid (Joh 4:23). Ons sal ook elke oomlik ‘n behoefte het om God te aanbid.
• Soek voordurend na die goeie in jou lewe en dank God daarvoor.
• Bid vir ‘n gesindheid van dankbaarheid en aanbidding.

Hoe moet ons God aanbid?
Deur:
• Ons vermoëns, gawes en talente te gebruik om God te verheerlik. Dit verheerlik God en gee Hom vreugde.
• Die lewe en God se skepping te geniet. Elke aksie van genot word ‘n aksie van aanbidding wanneer ons God daarvoor dank.
• Sang (Ps 146:1-2).
• Musiekinstrumente (Ps 150:3-5).
• Praat (Ps 51:17).
• Dans (Ps 149:3).
• Getuienis (1Pet 2:9).

Aksies vir aanbidding:
1. Sit aanbiddings musiek op, sit met jou oë toe en fokus op God en die werk wat Hy vir jou gedoen het deur Sy Seun aan die kruis. Bely jou sondes. Gebruik dan jou eie woorde om dank en liefde aan God te verklaar. Sê vir God hoe lief jy Hom het, hoe nodig jy Hom het, hoe graag jy hom persoonlik wil ken, hoe honger en dors jy na Hom. Wees opreg.
2. Neem ‘n Psalm of loflied en lees vir tot God. Bedoel dit uit jou hart.
3. Sit ‘n bekende lofsang op en gebruik handgebare om die woorde in die liedjie aan God te openbaar. Gebruik later jou hele liggaam om God te verheerlik.
4. Dans in jou binnde kamer op Christelike musiek voor God.
5. Wanneer jy iets doen sê vir God dat jy dit nou vir Hom doen en doen dit dan tot jou beste vermoë.

Audience of One

I come on my kneesTo lay down before you
Bringing all that I am
Longing only to know you
Seeking your face

And not only your hand
I find you embracing me
Just as I am

And I lift these songs
To you and you alone
As I sing to you
In my praises make your home

To my audience of one
You are Father, and you are Son
As your spirit flows free,
Let it find within me
A heart that beats to praise you.
And now just to know you more
Has become my great reward
To see your kingdom come
And your will be done

I only desire to be yours,
Lord

So what could I bring
To honor your majesty
What song could I sing
That would move the heart of royalty
And all that I have
Is the life that you’ve given me
So Lord let me live for you
My song with humility

And Lord as the love song
Of my life is played
I have one desire
To bring glory to your name

To my audience of one
You are Father, and you are Son
As your spirit flows free,
Let it find within me
A heart that beats to praise you.
And now just to know you more
Has become my great reward
To see your kingdom come
And your will be done
I only desire to be yours,
Lord

And we lift these songs
To you and you alone
As we sing to you
In our praises make your home

To my audience of one
You are Father, and you are Son
As your spirit flows free,
Let it find within me
A heart that beats to praise you.
And now just to know you more
Has become my great reward
To see your kingdom come
And your will be done
I only desire to be yours,
Lord