DIE VADER HART VAN GOD

Voor ons begin andwoord die volgende vrae opreg en eerlik:
Moenie net die regte andwoord gee nie, andwoord uit jou hart uit want as jy voorgee kan God nie jou situasie verander nie:
1. Ervaar jy God se liefde vir jou?
2. Glo jy dat Hy jou persoonlik lief het?
3. Voel jy dat Hy jou so lief het soos die persoon wat lanks jou sit?
4. Is God se liefde vir jou werklik, lewendig?
5. Voel jy asof God persoonlik in jou lewe betrokke is?

“The deepest search in life, it seemed to me, the thing that in one way or another was central to all living was man’s search to find a father, not merely the father of his flesh, not merely the lost father of his youth, but the image of strength and wisdom external to his need and superior to his hunger, to which the belief and power of his own life could be united.” Thomas Wolfe

God het jou geskape om Sy liefde te kan beleef:
God is nie ver en afsydig nie maar is liefdevol, goedhartig en saggeaard. Die Bybel sê dat God ware liefde is en dat Hy hierdie liefde op jou wil uitstort (Rom 5:5). Jesus sê ook dat God ons net so lief het as wat Hy Hom (Jesus) lief het (Joh 17:23). God soek nie nog diensknegte om by Sy Koninkryk by te voeg nie maar meer kinders om Sy huis vol te maak. God verlang daarna om in ‘n ware, lewendige en liefdevolle verhouding met jou te wees.

Ervaar jy God se liefde vir jou?
Ek kan onthou toe ek nog op hoërskool was en gehoor het dat ‘n oulike seun in die skool van my hou. Ek kan die skoenlappers in my maag onthou, die opgewondenheid en lekker kry, ‘n rede om skool toe te gaan. Ek onthou toe ek my man ontmoed het, die opgewondenheid, die vreugde, die flinkering in my oë, die absolute genot, die lewe wat sin maak. Dan onthou ek ook toe my vriendin getrou het en hoe sy absoluut floreer het deur haar man se liefde, sy het gestraal, vir my werklik net mooier en mooier geraak.

Dis wanneer ek liefde in wording ervaar dat ek besef hoe kragtig dit is en hoekom God ons beveel om mekaar lief te hê. Maar terselfde tyd moet ek myself afvra “beleef ek God se liefde vir my ook so? Maak dit my ook so opgewonde? Gee dit my ook soveel vreugde? Vul dit my? Is dit vir my genoeg?” Vir baie lank in my lewe was dit nie so nie en as ek rondom my kyk is dit ook nie moeilik om te sien dat God se liefde ook nie ervaar word in my medegelowiges se lewe nie.

Hoekom beleef ons nie God se liefde soos ons moet nie?
Wanneer ek dan vra hoekom ons nie God se liefde so beleef nie kry ek telkemale dieselfde andwoord van God:
• ons het ‘n verkeerde beeld van wie God is (ons glo leuens van Hom),
• ons weet nie hoe waardevol ons vir God is nie (ons glo leuens oor onsself), en
• ons kies nie om bewus te word van God se liefde nie.

Oor die eeue heen is daar wanopvattings oor God en Sy ware karakter aan mense geleer. God is verkeerd aan jou voorgestel deur wettiese geloofsleiers asook ons eie vaders en outoriteitsfigure (Joh 8:41-44). Kenners reken dat die manier hoe ‘n mens sy/haar eie ouers asook outoriteits figure beleef beinvloed hoe hy/sy God beleef. Dus as gevolg van mense se foute beleef ons God op ‘n verkeerde manier en nie ten volle nie.

Tweedens, as gevolg van gebeure in jou eie lewe sukkel jy dalk om jou eie waarde te besef. Mense, gebeure en omstandighede het jou dalk laat glo dat jy nie kosbaar is nie, dat jy in die pad is, dat jy ‘n mislukking is ….. Dit veroorsaak dat jy glo dat God ook so oor jou voel.

Derdens, God se liefde is altyd om jou, in jou, by jou en oor jou. Dit is persoonlik en intiem vir jou. Niks kan jou van God se liefde skei nie (Rom 8:38-39). Maar as jy nie kies om bewus daarvan te word nie sal jy ook nie God se liefde vir jou beleef nie. Dit is soos ‘n kragprop, die krag is in die prop maar as ek net vir dit gaan kyk gaan dit nie lyk asof dit werklik krag het nie. As ek egter dan die geloof neem en ‘n kragprop daarin druk en aanskakel sal ek sien dat groot en wonderlike dinge kan gebeur, dat voorwerpe lewend word. Jy moet kies om bewus te word van God se liefde, daarin ‘tune’ en dan toelaat dat God ook wonderlike dinge sal laat gebeur. Die enigste ding wat jou van God se liefde kan skei is jyself deur jou eie gedagtes en wat jy kies om te glo.

Verstaan jou behoefte aan liefde:
God het ons geskape in liefde en vir liefde. Daarom het ons elkeen ook ‘n groot behoefte om liefde te ervaar asook om aanvaar te word. Ons elkeen het ‘n liefdestenk binne in ons wat vol gemaak moet word. Dit is wetenskaplik bewys dat babas wat nie fisiese aanraaking in die eerste paar maande van hul lewe ervaar, kan fisies en emosioneel beinvloed word vir die res van hul lewens.

‘n Liefdesleemte?
Omdat die mense in ons lewens ook maar net mens is (veral ons ouers) en as gevolg van omstandighede buite ons beheer (soos dood van een of albei ouers) word meeste van ons groot met ‘n liefdesleemte binne in ons. Dus ons het nooit die liefde ervaar wat ons moet nie. Hierdie leemte kan dan net deur God vervul word.

Meeste van ons probeer om die leemte met ander dinge te vul soos verhoudings, prestasies, kos, drank ens. Die waarheid is dat as ons nie die liefde van God ervaar nie sal ons altyd met ‘n leë gevoel sit en onvervuld wees.

Hoe kan jy God se werklike liefde vir jou ervaar?
1. Sê vir God dit is jou hartsbegeerte om Sy liefde vir jou te ervaar. Geen wêreldse ding kan die leemte in jou hart vul nie net Hy kan.
2. Vra God om sy liefde in jou hart uit te stort deur Sy Heilige Gees (Rom 5:5). Die Heilige Gees is ons Leeraar en sal God se liefde elke keer aan ons openbaar as ons Hom vra. Doen dit elke keer as jy die leemte binne in jou besef.
3. Sê vir jouself in jou gedagtes en hardop “God is lief vir my.” Sê dit oor en oor, soveel as wat jy kan en laat dit in sink. Sê dit veral wanneer jy voel dat God jou nie lief het nie. Hoe meer jy dit hoor hoe meer sal jy dit glo.
4. Leer die skrif in die Bybel wat God se liefde vir jou verklaar en sê dit vir jouself elke keer waanner jy voel asof God jou nie lief het nie.
5. Hou ‘n dagboek oor al die spesiale dinge wat God vir jou doen.
6. Vra God om jou gedagtes te vernuwe oor wie Hy werklik is en hoe waardevol jy is vir Hom.
7. Kies om te glo God het ons lief al voel ons nie so nie.

Wat sal gebeur as jy God se werklike liefde vir jou beleef:
Soos jy meer en meer God se liefde vir jou ervaar sal jy:
• al hoe meer vir God lief hê
• al hoe meer ander lief hê
• meer en meer vreugde begin beleef
• vol en vervuld voel
• meer en meer verander word en leef soos Jesus
• jou waarde besef en ook so begin lewe
• sal aanvaar voel en voel asof jy behoort
• jou skeppingsdoel besef en dit uitleef

Skrif om oor na te dink:
Joh 17:23: “Ek in hulle en U in My, sodat hulle volkome een kan wees, sodat die wêreld kan weet dat U My gestuur het en hulle liefhet net soos U My liefhet.”
Ps 139:17-18: “Hoe wonderlik is u gedagtes vir my, o God, hoe magtig hulle almal! As ek hulle sou wou opnoem – hulle is meer as wat daar sand is, en as ek daarmee klaar is, sou ek nog steeds met U te doen hê.”
Jes 49:16: “Ek het jou naam in my handpalms gegraveer,”
Jer 1:5: “Voordat Ek jou in die moederskoot gevorm het, het Ek jou geken; voordat jy gebore is, het Ek jou aan My gewy en jou as profeet vir die nasies aangestel.”
Rom 5:5: “en dié hoop beskaam nie, want God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat Hy aan ons gegee het.”
Rom 5:8; “Maar God bewys sy liefde vir ons juis hierin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was.”
Rom 8:38-39: “Hiervan is ek oortuig: geen dood of lewe of engele of magte of teenswoordige of toekomstige dinge of kragte of hoogte of diepte of enigiets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie, die liefde wat daar is in Christus Jesus ons Here.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s